Riksdagsman Lars Gustafsson

Posted: oktober 12th, 2009 under Allmänt.
Tags: , , ,

Tänk vad det är lätt att raljera över en riksdagsman. Det går lätt att tolka allt till det sämsta för honom och till det bästa för kritikerna. Det är otacksamt att ta sig ansvaret som det innebär att göra tjänst i demokratins namn.
Nu har alltså Lars skrivit en motion om att riksdagshuset måste effektivisera vattenförbrukningen. Är inte det bra då? Inte för media. kritiserar man istället honom för att inte ha rätt siffror. Konstruktivt eller?
Jag tycker det är riktigt bra att någon påpekar att det finns mycket att göra i riksdagen för att minska den miljöpåverkan de står för. Det är kanske inte fel att även riksdagshuset installerar snålspolande toaletter och vattenkranar. Det skulle vara bra för de att vara ett föredöme för landet. Det som ligger närmast till hands att tro, är väl att det nog var fel partibetäckning på riksdagsmannen som lade förslaget. Enligt de media som kritiserar alltså.
Jag såg att Larry hade länkat till Lars motioner, klicka här för att läsa dem.

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment