Hjälp till Makedonien

Posted: oktober 25th, 2009 under Allmänt.
Tags: , , ,

Det är ju fint när hjälp blir stjälp. Det svenska biståndsföretaget skulle hjälpa bönder i Makedonien att stärka sina möjligheter. Därför byggdes ett mejeri där de skulle kunna omsatt sina produkter. Bönderna investerade i nya ladugårdar och fler kor, men mejeriet gick i konkurs. Nu står de makedonska bönderna där med stora lån och Sverige har övergivit dem.

Det är väl inte vi tycker att bistånd ska fungera? Om svenska staten går in i ett land för att hjälpa, får det inte resultera i att vi stjälper istället. Vi måste ta ett helhetsansvar för det vi gör. Det går inte att lämna dem i sticket som det verkar som att man har gjort i detta fallet. Det borde nu ställas krav att man går tillbaka och rättar till det man har förstört för dessa bönder.

Om den svenska biståndspolitiken ska vara trovärdig krävs det att de projekt som startas också fullföljs ett korrekt sätt. Man kan inte bygga ett mejeri som alla vet är svenskt och som dess utom tydligen skyltar mycket tydligt med det, genom att hela byggnaden är blå och gul, och sedan bara låta den stå där som ett hån mot de som har investerat sina sista slantar i det. Det är omoraliskt och det ska vårt bistånd inte vara. Svenskt bistånd ska präglas av en god etik.

1 kommentar »

  1. Thank you so much for tis giveaway ! I love the jesus calling deonoitval and I know my littles would trasure this book We do family bible time in the evenings so it would work out great

    Comment by Lettie — 01 maj 2017 @ 18:46

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment