Omsorg om de äldre

Posted: oktober 26th, 2009 under Allmänt.
Tags: , ,

En 97-årig kvinna får rätt mot Falkenbergs kommun, länsrätten ger henne rätt till en plats i ett äldreboende. Ålder är inget skäl för att få kommunalt boende, det ska räcka med hemtjänst. Det är kommunens argument.

Om en 97-åtig människa känner att hon vill ha ett mer tryggt boende än att bo ensam, så är det väl ändå ett skäl. Varför sk vi alltid ifrågasätta äldre människors behov. Det måste räcka med att de vill flytta till ett annat boende. De ska inte behöva motivera det med en massa bevis på att de inte klarar sig själva. Trygghet måste kunna få vara ett skäl.

Man får ibland känslan av att vi har en massa kommunala och landstingsverksamheter för vår egen skull. Äldreomsorg har vi för att vi måste ha det, inte för att de äldre har behov av omsorg, eller?

Nej, självklart har vi dessa verksamheter för att människor har behov av att få hjälp med en del eller mycket i sina liv. Vi har en massa personal i olika omsorgsjobb som har fattat detta. De gör ett underbart jobb för våra äldre och för de som är sjuka. Det gäller bara att sprida deras empati till de som ska avgöra vilka insatser som kommunerna ska bekosta. Det gäller oss politiker och det gäller er som är chefer och biståndsbedömmare runt om i vårt land. Det är bättre att vara lite generös mot en människa som har levt i över 90 år. Ingen skulle anklaga er för det.

http://hn.se/nyheter/falkenberg/1.619269

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment