Klimatsmart, ingen kan smita undan

Posted: november 1st, 2009 under Allmänt.
Tags: , , , ,

Sopförbränning skulle kunna lösa en del av EUs klimatmål, säger Avfall Sverige. Det är en intressant tanke även om det kanske är överdrivet att säga att det löser klimatmålet. Det är ett bra steg på vägen dit.

Det finns många stora soptippar ute i Europa och på många håll växer dem hela tiden. Att förbränna soporna och därmed utvinna energi är ett bra sätt, men det får inte bli så att alla sopor ska förbrännas. Materialutvinning måste också öka. Vi måste alltså bli ännu bättre på att återvinna sådant vi har förbrukat. Vi måste också minska på den mängd sopor vi gör åt runt om i EU. Det finns en mycket stor potential att minska sopberget.

Det är en bra ide för våra ministrar att ta med till det stora klimatmötet i Köpenhamn. Där måste det bli skarpa beslut och alla måste vara med. Det går inte att få en massa undantag från att rädda världen.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3735865.svd

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment