Mal inte ner Kammarberget till grus

Posted: november 4th, 2009 under Allmänt.
Tags: , , , ,

Detta brev fick jag av en kommuninvånare som försöker ta sitt ansvar. Ett ansvar som många fler borde ta, inte minst vi politiker som hon riktar brevet till. När man läser hennes text om Kammarberget och Bräckan, så undrar man hur någon kan tycka att det är rätt att mala ner berget i denna vilda och vackra natur till grus.

Läs och vakna upp.

 

KAN DU?

fatta ett ödesdigert beslut!

 

Txten finns på Kungsbacka kommuns hemsida.

Den kursiva texten blir ett tänkbart tillägg om Kammarbergets bergtäkt blir av.

Snälla ta dig tid och läs igenom!


Istidens skapelse
Istidens skapelse Fjärås Bräcka är en av landets förnämsta lämningar från istiden. När isen drog sig undan för 14 500 år sedan bildades en israndsbildning av grus och morän som dämmer upp sjön Lygnern till 15 meter över havsnivån. Åskrönet blev en viktig färdväg för de första människorna som kom till trakten för 10 000 år sedan. Från Bräckans krön har man en fantastisk utsikt. I väster syns havet och i öster Lygnern, Hallands största insjö.

Snart kan du också lyssna till ljudet av en bergsborr och sprängningar i området. Vi varvar fågelsång och stillhet med tung trafik och öppnar upp ett sår i berget som aldrig går att återställa. Jag har varit med och fattat beslut om att tillåta en bergtäkt som under buller och bång, damm och tung trafik ändrar historiens gång och bygdens särart.

 

 

Forntida spår
Området är rikt på gravar och andra lämningar från vår förhistoria. Järnåldersgravfältet vid kanten av Bräckan är ett av landets förnämsta. Här finns mer än 100 bautastenar. Den största, ”Frodestenen”, är nära fem meter hög.

Jag har varit med och fattat beslutet. Med öppna ögon har jag vägt samhällsintressen mot det arv som vi har att förvalta. Miljön får gå i andra hand och vi planerar att bjuda våra besökare på hörselkåpor med inbyggd fågelsång när de vandrar på den Bräcka vi värnar så starkt. Stillheten i naturreservatet, som betecknas som riksintresse, kommer för alltid att vara borta och vi tillåter en tung industri 500 meter från Bräckans kant och 75 meter från Lygnerns strandkant.

 

Riksintressant för naturvård
Fjärås Bräcka är ett naturreservat. Arbetet med att återskapa Bräckans natur sker på lång sikt. Det innebär bland annat att ljungheden återigen skall få breda ut sig och skötas genom bete och traditionell bränning. Landskapet rymmer många växter och djur. Bräckan är ett av landets insektstätaste områden.

Jag har varit med och beslutat att tung trafik får passera var 5:e minut upp och ned för den backe som passerar Fjärås Bygdegård samt Lygnerns vatten vid Dalboviken. Den lantliga miljön får ett nytt inslag och tystnaden är för alltid borta..

 

 

Naturum – en port ut i naturen
I juni 2005 invigdes naturum Fjärås Bräcka med utställning om bygdens natur och kulturhistoria samt café. Besökaren skall få tips om vad som händer i naturen just nu och utanför husknuten startar naturstigar som visar vägen.
Naturum är uppfört i samarbete mellan Kungsbacka kommun och Naturvårdsverket. Byggnadens arkitektur och placering har valts med stor omsorg. Huset, som smälter väl in i naturen, är ritat av Efem arkitektkontor i Göteborg. 

Tankarna vid uppförandet av Naturum och omsorgen vid placering och val av arkitektur visar på förståelsen, viljan och modet att värna något helt unikt!

 


 

Till dig som kan påverka!

Genom mitt arbete har jag förmånen att träffa representanter för kommunen, både politiker och tjänstemän Jag vet att det är vanliga människor med en stor mängd sunt bondförnuft och kompetenser som gynnar oss väljare och Kungsbacka. Oavsett partitillhörighet hoppas jag att du tar till dig detta.

 

Hur ska vi kunna förklara att Kungsbacka kommuns politiker har fattat ett beslut som går så stick i stäv med det kommunen är så stolt över och lägger ned så mycket arbete kring?

 

Om vi inte värnar om Bräckan och de naturreservat som finns i anslutning till Lygnern begår vi ett fruktansvärt misstag och det går inte att reparera. Som enskild medborgare kan jag kanske inte påverka, men detta är ett tappert försök att få er som är med och bestämmer att tänka en gång till.

 

Välkomna att ringa mig. Jag tar så gärna med er på ett besök i det aktuella området. Jag är övertygad om att den som vandrar Hallandsleden från Äskhults by förbi Skärsjön och Agnsjön, plockar svamp och njuter av den tystnad som råder vill värna den. Det finns fortfarande en enkel lösning. Säg nej till bergtäkten i Kammarberget.

 

 

PS1   Jag slänger snabbt ihop en äpplepaj och du är välkommen att njuta den över en kopp kaffe i stillheten vid Kammarberget och Agn- eller Skärsjön.

PS2   I helgen anordnades Kungsrike höstvandring i Turistbyråns regi.  Vi passerade Kammarberget på vägen från Ekahagen till Naturum på Fjärås Bräcka.

         På toppen av hästaspring såg vi utsikten över berget och Lygnern – det var och är magnifikt.

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment