Torbjörn Tännsjö drar fel slutsats

Posted: november 6th, 2009 under Allmänt.
Tags: , ,

Torbjörn Tännsjö har rätt i sak, men han drar fel slutsats av det. Han säger enligt Dagen att vi måste tillåta abort på grund av kön, eftersom vi tillåter det på grund av sjukdom.

Det blir intressant när man gör den kopplingen mellan de olika förutsättningarna för abort. För visst är det märkligt att det ena är tillåtet men inte det andra. Man kan nog säga som Tännsjö att detta är ett exempel på dubbelmoral. Vad är det som säger att vi ska välja att inte ha människor med vissa sjukdomar i samhället, men samtidigt säga att människor som vill göra abort av ett visst kön är hämska. Kan man inte med det resonemanget tycka att under vissa förutsättningar så är det acceptabelt med att ta bort flickfoster? Och det är ju just det som Tännsjö kommer fram till enligt artikeln i Dagen.

Det jag menar är att denna slutsats är fel. Vi ska självklart tänka tvärt om. Eftersom vi inte tillåter abort på grund av kön, så ska vi inte heller tillåta abort på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Vi har inte rätt att sortera bort vissa människor. Vi ska inte säga till vissa att de inte borde ha fått leva. För det är just vad vi säger när vi tycker att det är rätt att abortera människor med exempelvis Downs.

I samma artikel säger Tänsjö att vården inte får påverka gravidas ställningstagande och att vården inte får påverka de i en viss riktning. Men det är väl just vad de gör. Om en kvinna får frågan om hon inte vill göra ett prov för att ta reda på om barnet har någon svår sjukdom? Det är enligt mitt sätt att se det att påverka. Det kan vara svårt att säga nej till ett sådant prov.

Om den dubbelmoral Tännsjö talar om ska bort, så borde det innebära att vi slutar att solla bort människor. Vi ska varken tillåta abort av ett visst kön eller på grund av sjukdom.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=192096

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment