Läkemedel ska inte stjälpa

Posted: november 13th, 2009 under Allmänt.
Tags: , , ,

När det är färdigt med att hela landstinget Halland har ett gemensamt datasystem, kommer det att bli lättare för vårdpersonalen att se vilka läkemedel en patient har. Det kommer att innebära att risken för att någon ska få medicin som motverkar varandra minskar. Det kommer alltså att bli en bättre säkerhet för de som behöver flera olika mediciner.

Halland arbetar idag med att gå igenom de äldres mediciner. Tanken är att det ska gå att minska antalet läkemedel för varje person. Det blir väldigt bra för dessa människor. Vi har alla hört om hur fel det kan bli när någon har två mediciner som motverkar varandras syfte. Det ska vi kunna undvika i framtiden.

Kristdemokraterna i landstinget ser fram emot den dag då alla äldres läkemedel har setts över. Det kommer att underlätta livet för många och det kommer att ge många äldre mindre besvär. Detta är ett mycket viktigt arbete som landstinget bör skynda på. Om vi kan höja livskvaliteten för de äldre bara genom att se över deras mediciner, så ska vi göra det och det ska göras snabbt.

 Kristdemokraterna i landstinget Halland

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment