Designade barn

Posted: mars 26th, 2008 under Allmänt.
Tags: , ,

Det är inte en enkel fråga att diskutera, om man ska designa barn eller inte. Det blir kännsligt eftersom det handlar om sjuka barn som behöver behandling för att överleva. Vem kan säga till någon att de inte har rätt till det, när tekniken finns? Det krävs att vi i hela samhället har en etisk diskussion om vad vi ska göra och vad som inte kan vara tillåtet.

Jag tycker inte att det ska vara tillåtet att forska fram metoder som gör att vi hamnar i ett sådant dilemma. Det är inte lätt att tacka nej till ett erbjudande från en läkare som säger att det finns ett sätt att bota ens barn. Men om vi i samhället har etiska regler som visar vägen uppstår inte det problemet.

Diskussionen ska inte vara om man ska bota ett barn eller inte. Den ska vara ett annat plan. Har vi människor rätt att göra allt vi tror oss kunna? Om vi håller frågan den nivån blir det lättare att föra en rimlig diskussion. Dagen har en artikel om detta i dag. Läs artikeln här.

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment