Vindkraft i Kungsbacka

Posted: januari 2nd, 2010 under Allmänt.
Tags: , , ,

Vindkraften stör Råö mindre än mobilmaster. Det enligt den utredning och beräkning som har gjorts. Det betyder att den radie på 15 km som är föreslagen i vindkraftsplanen räcker.

Mätningen har gjorts av ett oberoende företag, så den är alltså opartisk. Därför måste det nu vara klarlagt att även om rymdobservatoriet tycker 15 km är för lite, så får de acceptera att det ska finnas vindkraft även i Kungsbacka kommun.

Vi kan alltså få vårt första stora verk nu. Vi kan också bli en kommun där det produceras el som inte är klimat och miljöbelastande. Om de verk som är ansökta om tillstånd för byggnation skulle byggas, så skulle det vara ungefär en tredjedel av hushållselen i kommunen. Nu är det ju inte säkert att alla ansökningar kommer att kunna beviljas. Det finns fler saker att ta hänsyn till än just Råö. Och alla etableringar måste behandlas på korrekt sätt. Vad vi kan och som är roligt att konstatera är att nu kan vi få vindkraft också här.

Nu gäller det att vi kan samla en tillräckligt stor majoritet i kommunfullmäktige så vi kan få igenom planen i nuvarande form. Vi Kristdemokrater tycker den är bra som den nu är.

2 Comments »

  1. Håller med dig Niklas. Nu ökar trycket på Moderaterna inför den fortsatta behandlingen.

    Comment by Ola Johansson — 02 januari 2010 @ 10:18

  2. Det är ju bra om det finns en gedigen utredning om Råö. För inte vill väl KD eller C riskera den forskningen så Råö håller på med? Jag ser också fram emot att få vindkraft i kommunen men det får inte ske på bekostnad av forskning eller andra människors miljö och hälsa.
    Vindkraften skall prövas från fall till fall, titta på Falkenberg där är det inte helt utan problem. Vi skall inte släppa på kraven bara för att vi skall ”verka handlingskraftiga” inför valet. Den vindkraft vi bygger kommer att påverka kommunen i många år framöver. Vi skall nog försöka lära av tidigare misstag där bl.a bostäder och industrier hamnat för nära varandra. Men som du vet så är jag förespråkare av vindkraft men jag vill skynda långsamt.

    Comment by Michael Cassaras — 02 januari 2010 @ 10:42

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment