Kristdemokraterna har gjort vården bättre

Posted: februari 15th, 2010 under Allmänt.
Tags: , , , ,

Det ligger något i att vården ska bli bättre på att behandla sjuka och inte så mycket förklara friska människor sjuka, som DN.se skriver om i sin artikelserie. Men är det inte just det som regeringen har jobbat med under mandatperioden.

Köerna till vården har minskat, på grund av Göran Hägglunds kömiljard. Folkhälsoarbetet har satt fart, tack vare Maria Larssons stora insatser på det förebyggande arbetet. Sjukpensionerna har minskat och istället blivit rehabilitering.

Det finns väl ingen som kan säga att de mins en tidigare mandatperiod då det har gjorts mer för människors hälsa. Genom att Kristdemokrater har kunnat leda hälsoarbetet på Socialdepartementet har människan varit i centrum. Inte som under den långa S ledningen, då fokus har varit på att bevara de tröga systemen. Nu stimuleras landsting att snabba på med behandlingar och genom vårdvalet kan människor själva välja den utförare som de har förtroende för.

Man kan alltså utan att ljuga säga att vården har blivit bättre under Göran Hägglunds tid. Vården har vänt fokus, till att se till människors behov och inte till vårdhuvudmännens behov. Det kallar jag positiv utveckling.

Tänk om vi nu kunde hitta ett sätt att lika mycket förbättra bemötandet mot patienterna. Det är många som fortfarande upplever att de får ett dåligt bemötande när de besöker sjukhus eller vårdcentraler. Vi tror att vi har kommit långt med detta och många av vårdens personal är väldigt bra på det, men det finns alltså många människor som upplever att de blir bemötta på ett dåligt sätt. Det är något vi Kristdemokrater i Halland vill arbeta med att bli ännu bättre på i vårt landsting.

http://www.dn.se/opinion/huvudledare/fem-punkter-for-halsa-1.961200

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment