Betyg och lika regler

Posted: mars 4th, 2010 under Allmänt.
Tags: , , ,

Det kan väl vara ett led i skolans utveckling att eleverna får sätta betyg på sina lärare. Skulle kunna fungera som kvalitetshöjare och som en indikation på lärarens engagemang. Fast det måste ju användas med förnuft.

En mer viktig fråga för skolan vore att se till att den nya skollagen blev en lag för alla. Det är totalt obegripligt att när vi har en borglig regering som gör en ny skollag, så rättar de inte till detta. Det kommer fortfarande att vara tillåtet för skolor att neka elever med funktionsnedsättning.

Det borde vara så att om en skola ska få tillstånd att starta, så ska de kunna visa upp att vi är en skola för alla. Det borde inte gå att få tillstånd annars. Skolverket ska inte ha rätt att bevilja nya skolor utan att de har lokaler som är tillgängliga.

Varför blir den nya lagen bara en halvbra lag? Vi hade ju chansen att göra det bra. Tänk om Kristdemokraterna hade haft några fler mandat, då hade det blivit så.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.324732-elever-far-ge-larare-betyg

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment