Avreglering och konkurrens på spåren

Posted: mars 5th, 2010 under Allmänt.
Tags: , , ,

Lena Hallengren kritiserar regeringen för problemen på järnvägarna. Det hade kanske varit konstigt om hon inte hade tagit chansen, men gör hon rätt? Mycket kan man säga att regeringen har ansvar för, men inte för snökaoset och de frusna växlarna.

Där emot kan man nog med större fog hävda att det är Lena Hallengrens eget parti som bär större skuld för hur järvägarna fungerar. De har själva regerat i ganska många år, allt för många år, i vårt land, utan att göra något åt just detta. De har inte satsat tillräckligt på att utveckla den spårbundna trafiken.

Att det är trångt på de svenska järnvägarna är inte ett nytt problem. Det har man känt till ganska länge, men man har inte under hela den tid socialdemokraterna regerade tagit itu med det. Om de hade varit mer framsynta och satt undan pengar hos Banverket och Järnhusen i tid, så hade det kanske fungerat bättre nu. Fast att vintern slår till så här hårt och länge är det nog svårt att planera för. Ändå går det inte att bortse från hur slarvigt socialdemokraterna har planerat. man har pratat och pratat, men inte gjort något för att öka framkomligheten på järnvägsnätet.

Det är alltså svårt att förstå hur Lena Hallengren idag kan vara så kritisk mot det som görs idag. Det går inte att få framm så mycket pengar som behövs för att bygga fler spår så fort. Tyvärr tar det lång tid och det är just därför kritiken måste riktas mot hur detta är hanterat av tidigare regeringar. Alliansregeringen sattsar på att öka konkurrensen och det leder till förbättrad kvalitet för oss kunder. S verkar vilja göra som de alltid har gjort, alltså ingenting för att förbättra järnvägarna. Tur att det är Alliansen som styr.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/nu-maste-avregleringen-stoppas_4377929.svd http://www.dn.se/ekonomi/green-cargo-raknar-med-mangmiljonforluster-1.1056041

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment