Solidaritet, medmänsklighet och att bry sig om – Det är Kristdemokrati

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Upprepning är kunskapens moder. Därför är det bara att fortsätta säga samma sak om och om igen. Någon gång ska det väl gå fram att Kristdemokraterna inte hatar homosexuella, inte vill förbjuda aborter och att man inte måste vara kristen för att få vara med.

Vi måste rannsaka oss själva för att se vad vi gör för fel när vårt budskap inte når fram och bli ännu tydligare när vi för ut vår politik. Därför vill jag säga dessa tre saker:

Hatar jag homosexuella? Nej! För mig är alla människor unika och har sitt okränkbara människovärde bara för att man är en människa. Inte för att man är den ena eller den andra eller för att man kan det ena eller det andra. Utan bara för att man är människa. Då är sexuell läggning rätt ointressant.

Ibland får jag höra att man inte kan rösta på mig för min syn på aborter. Vilken är då min åsikt i frågan? Jag vill inte förbjuda aborter, men jag anser att det är viktigt att arbeta med förebyggande arbete för att minska antalet oönskade graviditeter. Jag tror inte att någon mår bra av att göra abort. Men självklart är det varje kvinnas rätt att bestämma över sin kropp. Ingen ska tvingas till abort på grund av ekonomiska eller sociala skäl. Därför ska samhället stötta varje kvinna i hennes beslut.

För det tredje, måste man vara kristen för att tycka att solidaritet och mänskliga rättigheter är viktigt? För att tycka att vården ska vara finansierad gemensamt via skatten och att alla ska få den vård man är i behov av? Eller för att hålla med om att alla ska ha rätt till utbildning och att det är viktigt att barn och unga får goda uppväxtvillkor? Självklart inte.

Kristdemokraterna är ett parti för de som bryr sig om hur andra har det, oberoende av vilken tro man har eller vilken grupp i samhället man kommer ifrån.

Comments (0) maj 18 2014

Torbjörn Tännsjö drar fel slutsats

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Torbjörn Tännsjö har rätt i sak, men han drar fel slutsats av det. Han säger enligt Dagen att vi måste tillåta abort på grund av kön, eftersom vi tillåter det på grund av sjukdom.

Det blir intressant när man gör den kopplingen mellan de olika förutsättningarna för abort. För visst är det märkligt att det ena är tillåtet men inte det andra. Man kan nog säga som Tännsjö att detta är ett exempel på dubbelmoral. Vad är det som säger att vi ska välja att inte ha människor med vissa sjukdomar i samhället, men samtidigt säga att människor som vill göra abort av ett visst kön är hämska. Kan man inte med det resonemanget tycka att under vissa förutsättningar så är det acceptabelt med att ta bort flickfoster? Och det är ju just det som Tännsjö kommer fram till enligt artikeln i Dagen.

Det jag menar är att denna slutsats är fel. Vi ska självklart tänka tvärt om. Eftersom vi inte tillåter abort på grund av kön, så ska vi inte heller tillåta abort på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Vi har inte rätt att sortera bort vissa människor. Vi ska inte säga till vissa att de inte borde ha fått leva. För det är just vad vi säger när vi tycker att det är rätt att abortera människor med exempelvis Downs.

I samma artikel säger Tänsjö att vården inte får påverka gravidas ställningstagande och att vården inte får påverka de i en viss riktning. Men det är väl just vad de gör. Om en kvinna får frågan om hon inte vill göra ett prov för att ta reda på om barnet har någon svår sjukdom? Det är enligt mitt sätt att se det att påverka. Det kan vara svårt att säga nej till ett sådant prov.

Om den dubbelmoral Tännsjö talar om ska bort, så borde det innebära att vi slutar att solla bort människor. Vi ska varken tillåta abort av ett visst kön eller på grund av sjukdom.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=192096

Comments (0) Nov 06 2009

Kön får inte vara skäl

Posted: under Allmänt.
Tags: ,

Barnets kön borde absolut inte få vara ett skäl till abort. Om det inte går att stoppa på något annat sätt, så får de väl låta bli att ta reda på det. Jag håller helt med Göran hägglund när han säger att det är hämskt när vi börjar sortera ut barn. Om det är en flicka får det inte leva. Vi ska inte ha det som i kina i Sverige.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=170129

Comments (0) maj 12 2009