Afghanistan och demokratin

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Det blir inte lätt att få till ett demokratiskt val och en fungerande demokrati i Afghanistan. Man kan vara förundrad över hur de tänker. Det borde vara bättre för alla parter att de såg till att inget valfusk förekom och att de tillsammans verkade för att få bort de krigförande terroristerna. Det kan inte vara lätt för de vanliga människor som bara vill gå och rösta och få chansen att leva i en demokrati. De har kanske inte så stor möjlighet att följa sin vilja, när Talibanerna hotar dem när de ska gå till vallokalen.

Jag tvivlar på att det handlar så mycket om religion för Talibanernas del. Det är troligen mest ett sätt för de att kunna manipulera folket. För deras egen del handlar det om makt. Religionen är ett sätt för de att få makt över folket, i alla fall så länge många av dem inte får chansen till utbildning. Så att de på egen hand kan läsa och förstå att de inte är tvingade av koranen att acceptera förtrycket.

Jag vill absolut inte förringa det afghanska folket, utan tvärt om. Det måste vara fruktansvärt att leva under sådan press som de tvingas till. FN och andra organisationer runt om i världen borde verkligen ställa upp och göra allt för att den nya valomgången ska fungera. Det hjälper inte att bara prata, inte här, precis som alltid annars. Det gäller att handla och vara på plats för att stötta demokratiseringen.

Världen måste ställa upp för Afghanistan så att det blir slut med talibanernas terror. Därför tycker jag att det är rätt att vi har svenskar som är där och hjälper till. Vi kan inte stå vid sidan och titta på när ett folk blir utsatt för talibanförtryck. Vi måste också ta vår del av det svåra och farliga. En undersökning visar tydligen att det är fler svenskar som tycker det är fel att vi är där, än vad som tycker att det är rätt. Beror det på att de svenska soldaterna har blivit utsatta för beskjutning? I så fall är man väl lite blåögd, om man är i ett land för att skydda befolkningen från attacker, så kan man inte vara där utan att ha tagit med i beräkningen att man själv kan bli attackerad. Vi är en del av den globala utvecklingen och vi har vårt ansvar att förvalta. Ett ansvar för våra medmänniskor runt om i vår värld.

http://www.dn.se/nyheter/varlden/karzais-rival-hoppar-troligen-av-valet-1.985772 

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_3733493.svd

Comments (0) okt 31 2009

Migrationsverket – nu gör de det igen.

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Nu visar Migrationsverket sin brist på empati igen. Denna gång ska de splittra tre syskon från Afghanistan. Är det den svenska inställningen till familjer som gör detta? Ingen kan väl ha förståelse för att man ska skicka hem en broder och låta de andra två få stanna. Syftet ska alltid vara att låta familjer kunna hålla ihop. De har inga andra släktingar utan det är bara de tre.

Man skäms över hur utväcklingen i svensk flyktingpolitik har blivit. Det är en skamm för Sverige. Jag trodde att det skulle bli bättre, mer medmänsklighet och mer helhetssyn med den borgerliga regeringen. Men fortfarande får samma omänskliga politik gälla i flyktinghanteringen. Varför märks inte den kristdemokratiska politiken och människosynen på detta område?

Det är inte så här det ska vara. I vårat välmående land ska vi inte fatta så här korkade beslut. Vi ska visa att vi är ett land med hög moral och att vi är ett land som låter vårat välstånd komma alla människor till del. Det ska inte vara skillnad på människor, beroende på deras betalningsförmåga eller ställning i vårt samhhälle. Vilken moral är det som styr Migrationsverket?

Comments (0) maj 12 2008

KDU och MUF agerar gemensamt

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Nu gör Kdu och Muf gemensam sak i frågan om utvisningsbeslut mot afghaner. Två ungdomsförbund som inser det felaktiga i att utvisa människor som bott här länge.

Läs Steven Crossons uttalande på Dagen.se.

Självklart är det fel att utvisa någon som både kan språket och har jobb i Sverige, men inte har något att komma tillbaks till i Afghanistan. Det som verkar vara klart är att de kommer att få problem om de utvisas. Det måste väl ändå finnas medmänsklighet och hjärta i migrationspolitiken i vårt land, med en sådan regering. Hoppas protesterna nu får effekt.

Comments (0) mar 23 2008