Lägg primärvårdens jourcentraler ihop med akuten på sjukhusen

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Kristdemokraterna i Region Halland anser att det är dags att göra om och göra bättre. För några år sedan flyttades närsjukvårdens jourcentraler bort från sjukhusen i Varberg och Halmstad till andra platser. Detta anser vi inte blev bra.

Antalet människor som söker vård på akuterna på sjukhusen ökar hela tiden. Man söker för olika åkommor och man går till sjukhuset eftersom man behöver vård. Det finns en diskussion om att vi måste lära invånarna när de ska gå till vårdcentralens jour och när de ska gå till sjukhuset, så de inte går fel. För ibland behöver man akutens kompetens och ibland behöver man närsjukvårdens kompetens. Vi Kristdemokrater tycker inte det är bra om vi säger till människor som behöver vård att de har gått till fel plats.

Det är ganska naturligt att man går till sjukhuset om man är sjuk. Då får vi se till att rigga systemen så de servar invånarna och inte försöka göra tvärt om. När man behöver vård ska man inte behöva fundera på vart man ska gå. Det får vi inom vården lösa istället. Det gör vi ganska enkelt genom att placera jourcentralerna ihop med akuterna. Då kommer den som är sjuk rätt och vi kan lotsa de vårdbehövande till rätt läkare eller sjuksköterska.

Det skulle göra att invånarna kan känna sig trygga med att de får rätt kompetens för det behov man har och det skulle minska trycket som ibland blir stort på våra akutmottagningar.

Så det är alltså dags att göra om och göra rätt. Med den som behöver vård i fokus och inte våra system. För systemen är till för att underlätta för medborgarna och inte för att krångla till det.

Niklas Mattsson gruppledare för Kristdemokraterna i Region Halland

Comments (3) jan 09 2014

Fyra timmar

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Allt för ofta är väntetiderna på landets akutmottagningar orimligt långa. Detta drabbar inte minst äldre som ofta är i behov av vård..

Kristdemokraterna vill införa en akutvårdsgaranti som innebär att ingen ska behöva vänta mer än fyra timmar på att få ett omhändertagande. Naturligtvis ska vårdbehovet alltid styra vem som får vård först, men vi är övertygade om att det går att organisera vården så att alla blir omhändertagna inom fyra timmar. Vad som bland annat behövs är god tillgång till vårdcentraler i primärvården, rätt dimensionering av antalet vårdplatser på sjukhuset, bra flöden på sjukhuset och att de mest erfarna och kunniga läkarna och sjuksköterskorna gör den första bedömningen av patientens behov.

Genom en lagreglerad akutvårdsgaranti skapas drivkrafter för ett förbättrat bemötande och omhändertagande av de som ofta är i behov av vård. I Halland har vi redan uttalat att vi vill försöka hålla fyra timmars väntetid, men det hålls långt ifrån alltid. Om akuten också ingår i vårdgarantin kommer färre patienter tvingas vänta orimligt länge.

Sjukvården ska organiseras för patienterna och inte för att systemen ska fungera. Om de system vi har idag inte gynnar de som är i behov av vård, så måste vi vara beredda på att tänka om och förändra. Vi Kristdemokrater är alltid villiga att göra förändringar som gör sjukvården mer tillgänglig för människor som behöver vård.

Comments (0) jul 14 2010