Kristdemokraterna kommer fortsätta kämpa för två akutsjukhus

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Vi har en överenskommelse mellan de regerande partierna att det ska finnas två akutsjukhus i Halland och det menar vi är nödvändigt för våra invånare. Man ska kunna bli omhändertagen akut på båda våra sjukhus när man har ett sådant behov. Sedan måste vi ta diskussionen om vad man ska ha för behandlingar på varje sjukhus. Men vi Kristdemokrater vänder oss starkt emot att företrädare för Moderaterna går ut och talar om att det ska finnas bara ett akutsjukhus i vårt län.

 

Det är nödvändigt att vi anstränger oss för att få kontroll på ekonomin, men det gör vi inte genom att tala om att stänga ett akutsjukhus. Det skulle kräva väldigt stora investeringar och det skulle ställa till stora bekymmer för driften med en sådan förändring. Vi måste se till att lägga kraften på rätt diskussioner och inte slösa bort tid och kraft på fel saker.

 

Sjukhusen behöver få kontroll på sin produktion och på sina kostnader. Det krävs krafttag från alla nivåer och det gäller självklart oss politiker också. Vi måste våga fatta svåra beslut, men det är inte utbudspunkter av akutvården som ger de stora effekterna på överskådlig tid.

Comments (0) mar 05 2015

Kristdemokraterna kommer att jobba för att behålla två akutsjukhus i Halland

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Detta uttalande antogs av en enig distriktsstämma som Kristdemokraterna i Halland höll igår, den 21 mars 2013.

TVÅ AKUTSJUKHUS OCH TVÅ FÖRLOSSNINGAR

– Det kommer Kristdemokraterna att kämpa för.

Kristdemokraterna i Region Halland vill behålla de två akutsjukhusen och de två förlossningarna, som är grunden för den så väl fungerande sjukvården vi har i Halland.

Den vård människor behöver ofta och akut ska finnas nära och ha hög tillgänglighet. Vi tror inte att vårdbehovet kommer att minska när människor lever allt längre, utan snarare öka. Dessutom ökar Hallands befolkning hela tiden och där med kommer behovet av vård också att bli än större. Att då stänga ett av våra akutsjukhus tycker vi är att gå åt fel håll. Våra förlossningsavdelningar är kända för sitt goda omhändertagande och det kommer kvinnor från andra landsting och regioner för att föda sina barn i Halland. Detta goda rykte och höga kvalitet tycker vi att Halland ska vara rädda om.

Halland ligger väldigt bra till i många av de kvalitetsjämförelser som görs i landet och våra invånare är mycket nöjda med den vård de får. Vi har väldigt korta köer till de flesta besök och behandlingar, vilket har gjort att vi har fått mycket från den så kallade kömiljarden. Trots den höga kvaliteten och den goda tillgängligheten så har vi jämförelsevis ganska låga kostnader för den halländska vården.

Kristdemokraterna i Halland tycker att detta är viktigt att bevara och att vi ska vara stolta över våra goda resultat. Vi ska fortsätta att ha två akutsjukhus där människor blir omhändertagna på ett patientsäkert sätt, men där man ibland får åka till det andra sjukhuset för att bli behandlad. Om det krävs så är vi beredda att höja skatten för att klara av att finansiera två akutsjukhus och två förlossningar i Halland. Vi är övertygade om att många av invånarna i Halland håller med oss om detta.

 

Kristdemokraterna i Halland

Niklas Mattsson Gruppledare för Kristdemokraterna i Region Halland

Lars Gustafsson Riksdagsman för Kristdemokraterna i Halland

Comments (1) mar 22 2013

Kristdemokraterna vill bygga ny akut på sjukhuset i Varberg

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Efter sommaren kommer nämnderna för Hallands sjukhus att ta ställning till hur utvecklingen på fastighetssidan för sjukhusen ska se ut de kommande åren.

Då kommer Kristdemokraterna i Region Halland att kämpa för att det vi ska prioritera är en ny akutavdelning i Varberg.

Vi menar att det är ett måste för både sjukhuset i Varberg och för den norra delen av vårt län. Framför allt är det med tanke på barn och ungas uppväxtvillkor och möjligheten att tillgodose deras behov av sjukvård. Då är det ett måste att vi har en fungerande barnakut i norra Halland.

Det förslag som har tagits fram är en ny akut där det ska finnas plats för både barn och vuxna. Ett förslag som kostar mycket pengar, men vi Kristdemokrater tycker att det är värt det. Vi menar att det inte går att göra bara små justeringar i den befintliga akuten, utan det krävs en helt ny och större akutavdelning. Framtidens sjukvård ställer större krav på patientsäkerhet och ett helt annat flöde än vad som är möjligt i de befintliga lokalerna i Varberg.

Vi Kristdemokrater kommer att kämpa för att Hallands sjukhus ska fortsätta att ge invånarna vård med god kvalitet och hög säkerhet. Därför är vi beredda att satsa för framtiden och vi kommer att rösta för bygget av en ny akutavdelning på sjukhuset i Varberg.

Comments (0) aug 01 2011