vi vill ha en äldreboendegaranti

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Det finns många äldre i vår kommun som känner att de skulle vilja flytta till ett anpassat boende, men då möts de allt för ofta av orden: -Det finns ingen plats för dig.

 

För oss Kristdemokrater är detta ett tecken på att det finns för få sådana boenden för äldre i Kungsbacka. Att det behöver byggas fler äldreboenden och trygghetsboenden. För vi menar att den som har fyllt 85 år inte ska behöva mötas av de orden, att det inte finns någon plats. När man fyllt 85 år ska man själv ha rätt att avgöra om man behöver ett anpassat boende.

 

I Kristdemokraternas budget i riksdagen har vi budgeterat för en äldreboendegaranti. Det innebär att vi vill stimulera kommuner att bygga fler äldreboendeplatser. Det kommer vi i Kungsbacka att prioritera när vi är med och beslutar om budget för vår kommun.

 

Att det finns boenden för äldre anser vi är viktigare än både multiarena och höjda arvoden för politiker. Vi lovar inte allt till alla, men vi försöker hålla det vi lovar. Då behöver man prioritera och för oss är det rätt prioritering att satsa på anpassade boenden för äldre.

Comments (0) sep 05 2018

Motion om äldreboenden

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Motion att införa Måhaga modellen att gälla för samtliga äldreboenden i Kungsbacka kommun

 

Allt fler specialister med kunskap och insikt i måltidens betydelse för god hälsovård betonar den sociala betydelsen av måltiden. Aptiten främjas när omgivningen och miljön ger positiva signaler vilket leder till ökad lust att äta. 2005 presenterades undersökningar i Stockholm som entydigt pekade på äldres problem med undernäring .  I en undersökning beskriver man bland  annat hur maten och måltiden används för att markera regler, tidspress och överordning från berörda personalgrupper.

Strukturen kring matförsörjningen begränsas starkt av vad som är möjligt i en viss boendeform, restaurangens öppettider och omsorgsgivarens bedömning av den äldres egna behov. Det saknades också riktlinjer för verksamheten och en uttalad ansvarsfördelning för vad verksamheten måste eller borde innehålla.

Det framkom också att vanans makt var betydande för hur matförsörjningen inom äldreomsorgen ordnades, då det dagligen planerades, tillagades, serverades och konsumerades mat utan att någon ordade så mycket om saken.

Måhaga äldreboende arbetar utifrån förhållningssättet att se och arbeta med det friska

och skapa eninnehållsrik vardag för de boende. I det ombonade upplevelserummet finns både badkar, musiksäng, sagosoffa och hela äldreboendet är kodat med färger. Därutöver lagas all mat på Måhaga .

Med de positiva och personcentrade arbetssättet som präglar Måhaga uppnår verksamheten mycket goda resultat . Både vad gäller de boendes upplevelser såväl som engagerad personal.  Med denna modell som underlag för kommande styrdokument lägger Kungsbacka kommun grunden för en modern och framtidsorienterad äldreomsorg. 

Kungsbackaborna och Kristdemokraterna yrkar därför att

–  Måhaga äldreboende blir modell för hur verksamheten inom äldreboenden struktureras organiseras och möter kraven från boende på äldreboenden i kommunen.

 

Kungsbackaborna                                      Kristdemokraterna

 

Stephan Philipson                                      Niklas Mattsson                                                                                                                           

Comments (0) mar 11 2010

Äldreboenden inte säkra

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Det var intressant Uppdrag granskning i veckan. Det handlade om hur säkra landets äldreboenden är när det gäller bränder. Det visar sig att de flesta av våra äldre bor utan möjlighet att ta sig ut om det börjar brinna.

I Sverige sattsar vi 22 miljoner per år för att rädda ett liv i trafiken. Det skulle enligt programet kosta 5 miljoner för att rädda ett liv i äldreboendena, men det säger sig kommunerna inte ha råd med. Varför är det lättare att betala för att rädda liv i trafiken?

Ett sätt att minska riskerna för våra äldre skulle vara att installera sprinklers på boendena. Då skulle det gå långsammare för en brand att utvecklas och de gamla skulle ha större chans att hinna ut. För det är just det som är det stora problemet. De hinner inte att ta sig ut och personalen har inte någon möjlighet att hinna hjälpa alla på den korta tid det handlar om. Personal kan alltså bli tvugna att lämna människor kvar i elden.

Det är så sorgligt att det alltid måste ske en olycka innan vi åtgärdar problem. Det borde åtminstonne vara en självklar sak att det finns brandvanare i varje bostad, men inte ens det är självklart. Det är egentligen rent bedrövligt att det är så här.

Att vi som kommuner inte kan klara av att ha full koll på säkerheten hemma hos de gamla som bor kvar i sina hem, kan väl kanske vara förståligt, men i de kommunala boendena borde vi absolut göra det. Kungsbacka var inte med i programet, men jag antar att vi inte är så mycket bättre än någon annan. Den enda kommun som stack ut till det bättre var Varberg. Grattis till er äldre som råkar bo i Varberg.

http://hn.se/nyheter/varberg/1.624689

Comments (1) okt 30 2009