19 olika personer på 2 veckor är för många!

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Det är inte så vi tycker det ska vara i Kungsbacka. Här måste till en förbättring för de som har hemtjänst. Enligt artikeln om hemtjänst i Norra Halland fredag 9 februari kan en äldre person i Kungsbacka få besök av 19 olika personer från hemtjänsten på 14 dagar. Det är för många.

 

Det handlar om trygghet och om kontinuitet. Om det kommer så många olika människor för att hjälpa äldre med sådant de behöver hemtjänst för, så är det inte konstigt om många blir otrygga och känner sig utsatta. Att behöva öppna dörren och släppa in okända personer så ofta i sitt hem är inte ett värdigt bemötande från kommunen. Hur ska man kunna vara säker på att just denna främling är från hemtjänsten och inte något annat?

 

De äldres trygghet och välbefinnande är viktigast. Hemtjänsten ska ges med god kontinuitet och därför vill Kristdemokraterna att det ska vara högst tio olika personer per 14-dagarsperiod som hemtjänstkunder får besök av. Vi vill att riksdagen inför en prestationspeng till de kommuner som klarar detta mål.

 

Max tio personer på två veckor, det är Kristdemokraternas välfärdslöfte för en trygg hemtjänst.

Comments (0) Feb 18 2018

Man ska inte behöva vara rädd för att bli gammal

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

MAN SKA INTE BEHÖVA VARA RÄDD FÖR ATT BLI GAMMAL!

 

Det är ett välfärdssvek att människor känner sig rädda för att bli gamla i vårt land. Man ska inte behöva vara orolig för att pensionen inte ska räcka hela månaden eller för att man inte ska få en plats på äldreboendet när man tycker att man behöver det. Och man ska inte alltid behöva släppa in en okänd människa när hemtjänsten kommer. Omsorgen om de äldre är en av välfärdens viktigaste delar.

 

Vi Kristdemokrater vill att människor i Kungsbacka som fyllt 85 år ska ha rätt till en plats på ett boende om man själv bedömer att man behöver det. Många vill bo kvar hemma, men det finns också en hel del som tycker att det skulle vara både tryggare och mindre ensamt att få flytta till ett äldreboende. Det tycker vi att de ska ha rätt till.

 

För de som bor hemma och behöver hemtjänst är tryggheten väldigt viktig. Det är inte konstigt om man blir orolig när det ständigt är nya människor som står utanför dörren när det är dags för hemtjänsten att komma. De äldres välbefinnande och trygghet är viktigare än kommunal schemaläggning och tidsplanering. Det är viktigt att man har möjlighet att känna igen de man släpper in i sitt hem för att hjälpa till med intima och personliga saker. Därför behöver kommunen bli bättre på att begränsa antalet personer som besöker människor med behov av hemtjänst.

 

Vi behöver byta regering, så att fi kan återupprätta välfärdslöftet till de äldre i vårt land. Ett välfärdslöfte som gör att man vågar bli gammal. Där man vet att pengarna räcker hela månaden, där man vet att man har det boende man behöver och där omsorgen finns den dag den behövs.

Comments (0) Jan 23 2018

Värdigt liv i äldreomsorgen

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Äldre och folkhälsominister Maria Larsson har nu lämnat en proposition till riksdagen som heter ”Värdigt liv i äldreomsorgen”. En proposition som om den godkänns av riksdagen kommer att leda till en stor förbättring för de äldre som behöver omsorg.

Maria Larssons förslag utgår från de äldres behov och från att de själva ska få mer att säga till om. Det handlar om att de äldre ska ha ett värdigt liv och att om kommunerna inte klarar det, så ska det finnas möjlighet för de äldre att få kompensation.

Tänk att vi i Sverige har en regering som ser till människors behov. En minister som strider för de äldre och för att deras liv ska vara värdigt, till och med att lagen ska garantera det. Med en sådan minister kan de äldre känna sig trygga. Vi som har hört Maria tala om detta, vet att hon menar allvar och att hon verkligen har kämpat för att få fram ett så här bra förslag.

Värdigt liv i äldreomsorgen och att de äldre ska känna välbefinnande. Det är vackra ord som kommer att ha stor betydelse för väldigt många människor. Det är ett typexempel på Kristdemokratisk politik. För politiken ska vara till för att ge bra förutsättningar för människor, och inte för att styra över dem.

Läs också vad Larry Söder skriver i ämnet. http://larrysoder.blogspot.com/2010/03/kristdemokraterna-leder-sveriges.html

Comments (0) Mar 02 2010

Måhaga och Signeshus äldreboenden i Kungsbacka

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

En rolig och intressant dag. Vi var på besök på två äldreboenden i Kungsbacka. Först var vi på Signeshus och sedan på Måhaga. Vi var där och fikade och pratade med pensionärerna och de anställda. Ett stort tack för att vi fick komma och att ni hade tid med oss.

Vi var där för att lyssna på vad de har för glädjeämnen och problem och vi delade också ut en enkät, där de kan skriva sina synpunkter och skicka dem till Maria Larsson Sveriges Äldreminister.

Det som slog mig och som var väldigt roligt, var att alla vi talade med var mycket nöjda med sitt boende och med personalen. Och det tycker jag att ni som jobbar i äldreomsorgen i Kungsbacka ska ta till er. Ni är väldigt omtyckta och ni gör ett jättebra jobb.

Våra samtal handlade om både mat, färdtjänst och aktiviteter på boendena. Det finns självklart olika önskemål om vad som ska finnas att göra och äta. Någon vill ha mer dragspel och någon annan vill ha tillgång till dator. Helt naturliga olikheter, precis som vi människor är. Det gäller bara att vi inte ska ha för stela system som inte kan klara att tillgodose våra mänskliga olikheter. Att flytta till ett äldreboende betyder inte att vi flyttar till en institution. Om jag behöver flytta till ett tryggare boende, så är det fortfarande mitt hem och i mitt hem är det jag som bestämmer. Det måste vara utgångsläget i äldreomsorgen. Vi ska göra allt som är möjligt för att skapa hemkänsla för de äldre.

Jag måste också ge er ett citat från en dam vi talade med. Hon sa. ”Vi är inte gamla, vi har bara levt lite längre.”

Läs också Larrys blogg om dagen: http://larrysoder.blogspot.com/2010/02/besokt-signeshus-och-mahaga-aldreboende.html

Comments (0) Feb 15 2010

Omsorg om de äldre

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

En 97-årig kvinna får rätt mot Falkenbergs kommun, länsrätten ger henne rätt till en plats i ett äldreboende. Ålder är inget skäl för att få kommunalt boende, det ska räcka med hemtjänst. Det är kommunens argument.

Om en 97-åtig människa känner att hon vill ha ett mer tryggt boende än att bo ensam, så är det väl ändå ett skäl. Varför sk vi alltid ifrågasätta äldre människors behov. Det måste räcka med att de vill flytta till ett annat boende. De ska inte behöva motivera det med en massa bevis på att de inte klarar sig själva. Trygghet måste kunna få vara ett skäl.

Man får ibland känslan av att vi har en massa kommunala och landstingsverksamheter för vår egen skull. Äldreomsorg har vi för att vi måste ha det, inte för att de äldre har behov av omsorg, eller?

Nej, självklart har vi dessa verksamheter för att människor har behov av att få hjälp med en del eller mycket i sina liv. Vi har en massa personal i olika omsorgsjobb som har fattat detta. De gör ett underbart jobb för våra äldre och för de som är sjuka. Det gäller bara att sprida deras empati till de som ska avgöra vilka insatser som kommunerna ska bekosta. Det gäller oss politiker och det gäller er som är chefer och biståndsbedömmare runt om i vårt land. Det är bättre att vara lite generös mot en människa som har levt i över 90 år. Ingen skulle anklaga er för det.

http://hn.se/nyheter/falkenberg/1.619269

Comments (0) Okt 26 2009

Maria Larsson var i Halland

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Det känndes som en helt lyckad dag i Halmstad igår. Maria Larsson var där och träffade människor som jobbar med äldreomsorg och vård för äldre. Det blev ett mycket bra samtal och jag tror att alla som var med tyckte att det var lyckat.

En sak som lyftes var att de flesta tycker att det vore bra med en egen lag för äldrefrågorna. Socialtjänstlagen är gammal och den behöver ses över, men ännu bättre skulle det vara om äldrefrågorna lyftes ut.

Det var också tydligt att man gillar LOV. De som uttalade sig var överens om att även äldre vill kunna välja och styra vem som ska ge de den hemtjänst de är i behov av. Så det kan man ju säga att människor håller med oss och tycker att detta är en bra sak vi Kristdemokrater har drivit igenom. För självklart ska äldre ha samma rättigheter som andra, valfrihet är inte något man vill slippa bara för att man blir äldre.

Äldreomsorgen är en mycket viktig del av välfärden och därför måste vi se till att den fungerar bra. De som har jobbat och slitigt hela livet, ska veta att de blir väl omhändertagna när de behöver andras hjälp för det vardagliga. Man ska inte behöva känna sig glömd eller för den delen att man är ivägen. Man ska kunna vara trygg och man ska kunna bestämma hur man vill ha det. Det är viktigt med livskvalitet när man behöver andras hjälp, lika väl som när man klarar sig själv.

Comments (0) Okt 10 2009

LOV

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Nu sedan årsskiftet har en ny lag börjat gälla i Sverige. Den förkortas LOV och den handlar om att man nu har rätt att välja inom äldreomsorgen. Det tycker jag är riktigt bra. Även äldre som behöver omsorg ska ha rätt att själva bestämma vem som ska ge de den hjälp dem behöver.

Ibland verkar det som att det bara är kommuner som kan och som vet vad äldre vill ha. Så är det ju inte. Man tappar inte viljan att själv bestämma bara för att man blir gammal. Man har självklart en god uppfattning om sina behov och om hur man vill ha det.

Jag är glad att Kungsbacka kommun har infört valfrihet för de äldre. Det är skönt att politikerna i vår äldreomsorg har människan i centrum när de fattar beslut. Hoppas att det kommer att bli många företag som vill vara med och ge de äldre goda livsvillkor i Kungsbacka.

Det skulle vara intressant att få en rimlig förklaring från de som är motståndare till detta. En förklaring på varför just de äldre inte ska få ha denna rätten. Vi vill alla bestämma över våra liv och det slutar vi inte med bara för att vi uppnår en viss ålder. Det finns heller inget som säger att kommuner är bättre på att ta hand om oss än privata företag. Det hävdas emellanåt att de bara gör det för att tjäna pengar, men är det så farligt då, att de tjänar pengar? Ingen av oss vill väl jobba utan lön.

Grattis alla äldre i Kungsbacka som nu har fått rätten att välja vem som ska ge er omsorg. Detta kommer att ge en god kvalitet på de tjänster ni är i behov av.

Comments (0) Feb 03 2009

Hur ser vi på äldre?

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Svidande kritik mot äldreomsorg i vårt land. Thorbjörn Larsson som är regeringens utredare lämnar en rapport som innehåller mycke åsikter om hur vi ser på äldre i Sverige idag. Man frågar sig hur det kan vara möjligt år 2008 att det ser ut som det gör. Blir vi inte alla gamla en dag? Tror vi att vi blir något annat än människor med känslor och behov?

Det borde inte vara svårare än att tänka på hur man själv vill bli bemött och behandlad den dagen man själv måste ha hjälp med sina dagliga bestyr. Hur vill man ha sina toalettbesök eller hur vill man ha det med maten? Ofta handlar det om att tänka sig in i andras situation. Men det är säkert så att det är nödvändigt med nationella riktlinjer för att det ska funka. Med den tanke Maria Larsson har med värdighetsgaranti borde ett stort steg tas.

Utredninhgen pekar på en stor torftighet i den svenska äldreomsorgen, de äldre behandlas inte som individer utan alla behandlas som ett kolektiv. Är det så vi vill ha det? Nej vi vill vara personligheter även när vi blir gamla. Inte är det meningen att man ska avsluta sitt liv utan värdighet och trygghet. Vi måste lära oss att tänka om från det kolektiva tänkande vi har. Alla är olika och har alltså olika behov och viljor. Men det är lite typiskt det där. Om man är äldre ska man passa in i modellen vi har för just äldre, om man är funktionshindrad ska man passa in i den modellen och om man är invandrare finns det en annan modell. Varför kan vi inte istället få vara olika och berika varandra?

Som en parralell till detta kan man ju tala om idrott. Alla kan inte spela fotboll, utan man har olika intressen och förutsättningar. Det är viktigt att förändra vårt sätt att se på människor. Vi får inte bygga så stelbenta system som vi har gjort hittills. Ta vara på de goda exempel som finns runt om i landet och gör  värdiga nationella riktlinjer som ser människorna. Där trygg omsorg får styra och där bemötandet av de äldre är viktigare än effektivitet och låga kostnader.

www.dn.se , www.svd.se

Comments (1) Maj 30 2008

Äldre ska kunna välja

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Jag läser i Svd om detta med hur äldre känner sig ensamma i sina hem. Tänk vad allt blir fel när det blir tvång. Tanken var ju att de som inte vill flytta från sina hem, skulle kunna bo kvar. Det blev istället att de inte fick flytta.

Det är därför det är viktigt att bygga ut äldreomsorgen i kommunerna att möjligheten till ett annat boende ökar igen. Det är också vad Maria Larsson har talat om mycket under det senaste året. Kommunerna kan inte vara strikta i sina bedömningar att de inte kan tänka både med hjärna och hjärta. Pengar och budget får inte vara det enda som är kriteriet för om en äldre ska ha rätt till ett särskilt boende. Det är nog tyvärr mycket i vårt land. Det finns inga pengar att bygga ut omsorgen med, får de äldre inte välja.

Om ensamhet är det som de flesta oroar sig för måste också ensamhet vara en sak man tar hänsyn till när man prövar omsorsbehovet. Hemma får aldrig bli tvång. Äldre ska ha rätt att flytta till ett tryggare boende om de vill det. Varför ska vi yngre välja var vi vill bo, men inte de äldre. Varför är det alltid att någon annan ska bestämma över de som har större behov än yngre? Fast detta är något som gäller fler än äldre. De som är starka och friska ska alltid bestämma över de svagare. Varför?

Vi Kristdemokrater vill att alla ska välja hur det egna livet ska levas. Ingen annan ska bestämma om jag får välja eller inte. Äldre ska inte tvingas bo hemma mot sin vilja. Och de ska inte tvingas flytta mot sin vilja. Låt oss vara överens om att det är man själv som ska avgöra vad som är bäst för just mig. Se Svd.

Comments (1) Apr 07 2008