Årets val är ett värderingsval

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Årets val handlar om vilka värderingar vi vill ska prägla vårt land. Kristdemokraterna sätter människovärdet främst och vill prioritera det som är nödvändigt för att samhället ska hålla ihop. För oss är vården, äldre och trygghet de viktigaste frågorna i valet 2018.

 

Det är när man är som svagast som man ska vara säker på att välfärden är som starkast. Men många patienter får inte vård i tid idag. Vårdköerna har fördubblats under nuvarande regering. idag har fler än 80 000 patienter väntat mer än tre månader på en operation eller besök hos specialist. Det är alltså ett helt Kungsbacka.

 

Svensk sjukvård behöver en genomgripande reform för att alla ska få rätt behandling och omvårdnad. Alla skall ha rätt till god vård i tid oavsett var i landet man bor. Vår främsta reform för att uppnå detta är att avskaffa landstingens sjukhusansvar. Det får inte vara så att den som har cancer har olika möjlighet att överleva beroende på var man bor. Då behöver det göras något radikalt. Vi får aldrig värna systemet mer än människan.

Värdighet har ingen ålder. Oavsett hur gammal du är så ska du bemötas med respekt och kunna påverka ditt eget liv. En del äldre vill och kan arbeta längre än till 65. Andra har ett stort behov av omsorg. Många äldre har en pension som inte räcker hela månaden ut. En del nekas äldreboende för att det inte finns tillräckligt många platser.

Det finns många äldre som är ensamma, kanske efter att en make eller maka gått bort. Denna ofrivilliga ensamhet är ett stort problem. i Sverige saknar över en miljon människor en nära vän, var tredje person över 85 år uppger ensamhet och var sjätte är socialt isolerad, och allt fler begravs utan en enda vän eller anhörig närvarande.

Det behövs politiska beslut både i riksdagen och här i Kungsbacka som visar att äldres frågor är viktiga. Vi vill förtydliga Socialtjänstlagen så att det framgår att sociala behov är grund för biståndsbedömning till äldreboende. För de äldre som vill fortsätta arbeta vill vi slopa den särskilda löneskatten som arbetsgivare betalar för den som fyllt 65 år och införa ett dubbelt jobbskatteavdrag från 64 år så att man får behålla mer av sin lön. Vi vill slopa den så kallade pensionärsskatten, det ska alltså vara lika skatt på lön och pension. Och vi vill bygga fler äldreboenden, så att alla som fyllt 85 år ska kunna välja att flytta till ett anpassat boende om de själva vill det.

Vi lovar inte allt till alla, men kommer att göra allt för att hålla det vi faktiskt lovar. Du ska kunna lita på välfärden i Kungsbacka.

Comments (0) sep 04 2018

Max 10 olika personal på 2 veckor

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Det är viktigt att försöka sätta sig in i hur andra människor har det. Det är extra viktigt när de beslut vi förtroendevalda fattar påverkar människors vardag och kanske de mest intima delarna av livet.

 

Hemtjänsten är just en sådan sak. Om jag skulle vara beroende av att få hjälp med många saker i mitt hem för att klara av att bo där, då vill jag vara med och bestämma hur denna service ska fungera.

 

I Kungsbacka kan en person som har hemtjänst få besök av upp emot 20 olika personer på två veckor. Alltså nya ansikten och nya händer väldigt ofta. Jag kan tänka mig att detta är ganska jobbigt. Det är också många som känner sig otrygga när det är så många olika människor som kommer in i deras hem.

 

För mig är det lätt att förstå denna oro. Hur ska man kunna veta att den nya personen faktiskt kommer från hemtjänsten. Man ska ju inte släppa in främlingar får man höra, det är ju en säkerhetsfråga. Tyvärr vet vi alla att många äldre blir utsatta för brott genom att främlingar lurar in sig i deras hem.

 

Det är viktigt att människor som har hemtjänst kan vara trygga i sina egna hem. Det är inte rimligt med så många olika människor från hemtjänsten på två veckor. Vi Kristdemokrater anser att det ska vara max tio olika personer på 14 dagar.

 

Det är när man är som svagast, som man ska kunna lita på att välfärden fungerar som bäst. Därför ska Kungsbackas invånare som är beroende av hemtjänst kunna vara trygga. Det ska inte vara ett nytt ansikte och nya händer varje gång hemtjänsten kommer. Det ska vara max tio personer per tvåveckorsperiod.

Comments (0) jun 14 2018

Oroande om hemtjänsten

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Under en längre tid har vi nu kunnat ta del av oroande läsning om hemtjänsten i lokalpressen. Det handlar både om hur personalen har det på jobbet och om vad de som är beroende av hemtjänst får för omsorg. Detta är oroande och för oss Kristdemokrater betyder det att detta måste granskas.

 

Vi är övertygade om att hemtjänstpersonalen gör sitt bästa för att leverera god omsorg till dem de besöker. Men för att kunna göra det måste man också ha tiden som krävs för varje insats. Det går inte att hinna med om restiden inte är inplanerad i schemat.

 

Om en människa är beviljad en viss tid hemtjänst för att få det stöd och den hjälp man har behov av, så ska den tiden också finnas när hemtjänsten kommer. Det ska inte vara så att man får kortare tid för att resan inte är planerad. Biståndsbedömningen är gjord utifrån det behov personen har och det behovet minskar inte bara för att kommunen inte planerar med restid.

 

Vi kan inte ha det så i Kungsbacka att människor som har behov av hemtjänst inte får den omsorg de behöver. Man ska kunna lita på att det man har blivit beviljad kommer att levereras. Om man betalar för ett visst antal timmar hemtjänst, ska man få dessa timmar.

 

Detta är också en fråga om arbetsmiljö. Om det behövs mer personal för att klara det åtagande kommunen har att leverera hemtjänst, så får man anställa fler personer. De människor som jobbar inom hemtjänsten måste ha rimliga förutsättningar att kunna ge omsorg av god kvalitet. Det har man inte om man inte får tid till förflyttning eller om man inte har tid att stanna den tid som är utlovad.

 

Kristdemokraterna i Kungsbacka tycker att det har blivit tydligt att hemtjänsten behöver ses över. Vi måste kunna garantera att människor får den omsorg de är berättigade att få och personalen inom hemtjänsten måste ges rätt förutsättningar att göra ett bra jobb. De som har behov av hemtjänst i Kungsbacka ska kunna lita på att välfärden fungerar.

Comments (0) maj 08 2018

Du ska kunna lita på välfärden

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , , , , ,

Kristdemokraterna är Alliansens samvete som sätter människovärdet främst. Det oroar oss när vi ser hur välfärden sviker.

Det är viktigt att kunna åldras i trygghet och värdighet. Man ska kunna lita på att äldreomsorgen finns där när man behöver den. Många vill bo kvar hemma så länge som möjligt. Har man då behov av hemtjänst ska man själv kunna välja utförare. Det ska inte alltid vara ett nytt ansikte när hemtjänsten knackar på dörren, max 10 olika personer per tvåveckorsperiod.

Men det kan komma en dag när man inte klarar att bo kvar hemma längre. Då ska alla över 85 år som vill, garanteras en plats i ett anpassat boende. Ingen som fyllt 85 ska mötas av orden, det finns ingen plats för dig.

Barn som växer upp i trygga familjer får goda förutsättningar att klara livets utmaningar. Därför ska kommunen stödja och ge familjer frihet att göra de val som passar bäst för varje familj. Men tyvärr ser vi idag att politiker från olika håll vill begränsa familjernas frihet och flytta beslutsrätten från köksborden till sammanträdesborden. För oss Kristdemokrater är det helt fel väg att gå.

Kommunen ska ge förutsättningar för föräldrar att göra goda val för sina barn och sin familj. Därför ska det i Kungsbacka finnas olika former av barnomsorg, så man kan välja det som passar bäst. Barnomsorgspengen på 6000 kr per månad, ska kunna användas för att vara hemma med egna barn. Det ska finnas så väl förskolor som familjedaghem i hela kommunen.

Föräldrar ska kunna få ett bra stöd när de känner att de inte riktigt räcker till. Det kan uppstå saker som gör att man vid olika tider behöver hjälp för att få livet att fungera, då ska det vara naturligt att vända sig till familjerådgivningen. I ett bra samhälle ska det aldrig vara svårt att be om hjälp och det ska inte vara lång väntan för att få en tid.

Företag är samhällets motor och det är de som skapar jobb, utan dem finns det inga pengar till välfärden. Därför ska onödig byråkrati undanröjas och det ska vara lätt att vara företagare i Kungsbacka. I vår kommun ska företag välkomnas att delta med sina tjänster, både via LOV och LOU i verksamheten. Upphandlingar ska skrivas så att även mindre företag ska kunna lämna anbud.

Kristdemokraterna finns inte för vår egen skull. Vi jobbar för ett bättre Sverige. Där goda värderingar och tillit byggs genom relationer med människor. Vi vill att 2018 blir ett år av förändring. Ett år när svenska folket väljer en ny regering. Ett år när vi påbörjar arbetet för ett återupprättat välfärdslöfte. Du ska kunna lita på välfärden.

 

Comments (0) maj 01 2018

19 olika personer på 2 veckor är för många!

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Det är inte så vi tycker det ska vara i Kungsbacka. Här måste till en förbättring för de som har hemtjänst. Enligt artikeln om hemtjänst i Norra Halland fredag 9 februari kan en äldre person i Kungsbacka få besök av 19 olika personer från hemtjänsten på 14 dagar. Det är för många.

 

Det handlar om trygghet och om kontinuitet. Om det kommer så många olika människor för att hjälpa äldre med sådant de behöver hemtjänst för, så är det inte konstigt om många blir otrygga och känner sig utsatta. Att behöva öppna dörren och släppa in okända personer så ofta i sitt hem är inte ett värdigt bemötande från kommunen. Hur ska man kunna vara säker på att just denna främling är från hemtjänsten och inte något annat?

 

De äldres trygghet och välbefinnande är viktigast. Hemtjänsten ska ges med god kontinuitet och därför vill Kristdemokraterna att det ska vara högst tio olika personer per 14-dagarsperiod som hemtjänstkunder får besök av. Vi vill att riksdagen inför en prestationspeng till de kommuner som klarar detta mål.

 

Max tio personer på två veckor, det är Kristdemokraternas välfärdslöfte för en trygg hemtjänst.

Comments (0) feb 18 2018

Man ska inte behöva vara rädd för att bli gammal

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

MAN SKA INTE BEHÖVA VARA RÄDD FÖR ATT BLI GAMMAL!

 

Det är ett välfärdssvek att människor känner sig rädda för att bli gamla i vårt land. Man ska inte behöva vara orolig för att pensionen inte ska räcka hela månaden eller för att man inte ska få en plats på äldreboendet när man tycker att man behöver det. Och man ska inte alltid behöva släppa in en okänd människa när hemtjänsten kommer. Omsorgen om de äldre är en av välfärdens viktigaste delar.

 

Vi Kristdemokrater vill att människor i Kungsbacka som fyllt 85 år ska ha rätt till en plats på ett boende om man själv bedömer att man behöver det. Många vill bo kvar hemma, men det finns också en hel del som tycker att det skulle vara både tryggare och mindre ensamt att få flytta till ett äldreboende. Det tycker vi att de ska ha rätt till.

 

För de som bor hemma och behöver hemtjänst är tryggheten väldigt viktig. Det är inte konstigt om man blir orolig när det ständigt är nya människor som står utanför dörren när det är dags för hemtjänsten att komma. De äldres välbefinnande och trygghet är viktigare än kommunal schemaläggning och tidsplanering. Det är viktigt att man har möjlighet att känna igen de man släpper in i sitt hem för att hjälpa till med intima och personliga saker. Därför behöver kommunen bli bättre på att begränsa antalet personer som besöker människor med behov av hemtjänst.

 

Vi behöver byta regering, så att fi kan återupprätta välfärdslöftet till de äldre i vårt land. Ett välfärdslöfte som gör att man vågar bli gammal. Där man vet att pengarna räcker hela månaden, där man vet att man har det boende man behöver och där omsorgen finns den dag den behövs.

Comments (0) jan 23 2018

Värdigt liv i äldreomsorgen

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Äldre och folkhälsominister Maria Larsson har nu lämnat en proposition till riksdagen som heter ”Värdigt liv i äldreomsorgen”. En proposition som om den godkänns av riksdagen kommer att leda till en stor förbättring för de äldre som behöver omsorg.

Maria Larssons förslag utgår från de äldres behov och från att de själva ska få mer att säga till om. Det handlar om att de äldre ska ha ett värdigt liv och att om kommunerna inte klarar det, så ska det finnas möjlighet för de äldre att få kompensation.

Tänk att vi i Sverige har en regering som ser till människors behov. En minister som strider för de äldre och för att deras liv ska vara värdigt, till och med att lagen ska garantera det. Med en sådan minister kan de äldre känna sig trygga. Vi som har hört Maria tala om detta, vet att hon menar allvar och att hon verkligen har kämpat för att få fram ett så här bra förslag.

Värdigt liv i äldreomsorgen och att de äldre ska känna välbefinnande. Det är vackra ord som kommer att ha stor betydelse för väldigt många människor. Det är ett typexempel på Kristdemokratisk politik. För politiken ska vara till för att ge bra förutsättningar för människor, och inte för att styra över dem.

Läs också vad Larry Söder skriver i ämnet. http://larrysoder.blogspot.com/2010/03/kristdemokraterna-leder-sveriges.html

Comments (0) mar 02 2010

Måhaga och Signeshus äldreboenden i Kungsbacka

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

En rolig och intressant dag. Vi var på besök på två äldreboenden i Kungsbacka. Först var vi på Signeshus och sedan på Måhaga. Vi var där och fikade och pratade med pensionärerna och de anställda. Ett stort tack för att vi fick komma och att ni hade tid med oss.

Vi var där för att lyssna på vad de har för glädjeämnen och problem och vi delade också ut en enkät, där de kan skriva sina synpunkter och skicka dem till Maria Larsson Sveriges Äldreminister.

Det som slog mig och som var väldigt roligt, var att alla vi talade med var mycket nöjda med sitt boende och med personalen. Och det tycker jag att ni som jobbar i äldreomsorgen i Kungsbacka ska ta till er. Ni är väldigt omtyckta och ni gör ett jättebra jobb.

Våra samtal handlade om både mat, färdtjänst och aktiviteter på boendena. Det finns självklart olika önskemål om vad som ska finnas att göra och äta. Någon vill ha mer dragspel och någon annan vill ha tillgång till dator. Helt naturliga olikheter, precis som vi människor är. Det gäller bara att vi inte ska ha för stela system som inte kan klara att tillgodose våra mänskliga olikheter. Att flytta till ett äldreboende betyder inte att vi flyttar till en institution. Om jag behöver flytta till ett tryggare boende, så är det fortfarande mitt hem och i mitt hem är det jag som bestämmer. Det måste vara utgångsläget i äldreomsorgen. Vi ska göra allt som är möjligt för att skapa hemkänsla för de äldre.

Jag måste också ge er ett citat från en dam vi talade med. Hon sa. ”Vi är inte gamla, vi har bara levt lite längre.”

Läs också Larrys blogg om dagen: http://larrysoder.blogspot.com/2010/02/besokt-signeshus-och-mahaga-aldreboende.html

Comments (0) feb 15 2010

Omsorg om de äldre

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

En 97-årig kvinna får rätt mot Falkenbergs kommun, länsrätten ger henne rätt till en plats i ett äldreboende. Ålder är inget skäl för att få kommunalt boende, det ska räcka med hemtjänst. Det är kommunens argument.

Om en 97-åtig människa känner att hon vill ha ett mer tryggt boende än att bo ensam, så är det väl ändå ett skäl. Varför sk vi alltid ifrågasätta äldre människors behov. Det måste räcka med att de vill flytta till ett annat boende. De ska inte behöva motivera det med en massa bevis på att de inte klarar sig själva. Trygghet måste kunna få vara ett skäl.

Man får ibland känslan av att vi har en massa kommunala och landstingsverksamheter för vår egen skull. Äldreomsorg har vi för att vi måste ha det, inte för att de äldre har behov av omsorg, eller?

Nej, självklart har vi dessa verksamheter för att människor har behov av att få hjälp med en del eller mycket i sina liv. Vi har en massa personal i olika omsorgsjobb som har fattat detta. De gör ett underbart jobb för våra äldre och för de som är sjuka. Det gäller bara att sprida deras empati till de som ska avgöra vilka insatser som kommunerna ska bekosta. Det gäller oss politiker och det gäller er som är chefer och biståndsbedömmare runt om i vårt land. Det är bättre att vara lite generös mot en människa som har levt i över 90 år. Ingen skulle anklaga er för det.

http://hn.se/nyheter/falkenberg/1.619269

Comments (0) okt 26 2009

Maria Larsson var i Halland

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Det känndes som en helt lyckad dag i Halmstad igår. Maria Larsson var där och träffade människor som jobbar med äldreomsorg och vård för äldre. Det blev ett mycket bra samtal och jag tror att alla som var med tyckte att det var lyckat.

En sak som lyftes var att de flesta tycker att det vore bra med en egen lag för äldrefrågorna. Socialtjänstlagen är gammal och den behöver ses över, men ännu bättre skulle det vara om äldrefrågorna lyftes ut.

Det var också tydligt att man gillar LOV. De som uttalade sig var överens om att även äldre vill kunna välja och styra vem som ska ge de den hemtjänst de är i behov av. Så det kan man ju säga att människor håller med oss och tycker att detta är en bra sak vi Kristdemokrater har drivit igenom. För självklart ska äldre ha samma rättigheter som andra, valfrihet är inte något man vill slippa bara för att man blir äldre.

Äldreomsorgen är en mycket viktig del av välfärden och därför måste vi se till att den fungerar bra. De som har jobbat och slitigt hela livet, ska veta att de blir väl omhändertagna när de behöver andras hjälp för det vardagliga. Man ska inte behöva känna sig glömd eller för den delen att man är ivägen. Man ska kunna vara trygg och man ska kunna bestämma hur man vill ha det. Det är viktigt med livskvalitet när man behöver andras hjälp, lika väl som när man klarar sig själv.

Comments (0) okt 10 2009