LOV

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Nu sedan årsskiftet har en ny lag börjat gälla i Sverige. Den förkortas LOV och den handlar om att man nu har rätt att välja inom äldreomsorgen. Det tycker jag är riktigt bra. Även äldre som behöver omsorg ska ha rätt att själva bestämma vem som ska ge de den hjälp dem behöver.

Ibland verkar det som att det bara är kommuner som kan och som vet vad äldre vill ha. Så är det ju inte. Man tappar inte viljan att själv bestämma bara för att man blir gammal. Man har självklart en god uppfattning om sina behov och om hur man vill ha det.

Jag är glad att Kungsbacka kommun har infört valfrihet för de äldre. Det är skönt att politikerna i vår äldreomsorg har människan i centrum när de fattar beslut. Hoppas att det kommer att bli många företag som vill vara med och ge de äldre goda livsvillkor i Kungsbacka.

Det skulle vara intressant att få en rimlig förklaring från de som är motståndare till detta. En förklaring på varför just de äldre inte ska få ha denna rätten. Vi vill alla bestämma över våra liv och det slutar vi inte med bara för att vi uppnår en viss ålder. Det finns heller inget som säger att kommuner är bättre på att ta hand om oss än privata företag. Det hävdas emellanåt att de bara gör det för att tjäna pengar, men är det så farligt då, att de tjänar pengar? Ingen av oss vill väl jobba utan lön.

Grattis alla äldre i Kungsbacka som nu har fått rätten att välja vem som ska ge er omsorg. Detta kommer att ge en god kvalitet på de tjänster ni är i behov av.

Comments (0) feb 03 2009

Hur ser vi på äldre?

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Svidande kritik mot äldreomsorg i vårt land. Thorbjörn Larsson som är regeringens utredare lämnar en rapport som innehåller mycke åsikter om hur vi ser på äldre i Sverige idag. Man frågar sig hur det kan vara möjligt år 2008 att det ser ut som det gör. Blir vi inte alla gamla en dag? Tror vi att vi blir något annat än människor med känslor och behov?

Det borde inte vara svårare än att tänka på hur man själv vill bli bemött och behandlad den dagen man själv måste ha hjälp med sina dagliga bestyr. Hur vill man ha sina toalettbesök eller hur vill man ha det med maten? Ofta handlar det om att tänka sig in i andras situation. Men det är säkert så att det är nödvändigt med nationella riktlinjer för att det ska funka. Med den tanke Maria Larsson har med värdighetsgaranti borde ett stort steg tas.

Utredninhgen pekar på en stor torftighet i den svenska äldreomsorgen, de äldre behandlas inte som individer utan alla behandlas som ett kolektiv. Är det så vi vill ha det? Nej vi vill vara personligheter även när vi blir gamla. Inte är det meningen att man ska avsluta sitt liv utan värdighet och trygghet. Vi måste lära oss att tänka om från det kolektiva tänkande vi har. Alla är olika och har alltså olika behov och viljor. Men det är lite typiskt det där. Om man är äldre ska man passa in i modellen vi har för just äldre, om man är funktionshindrad ska man passa in i den modellen och om man är invandrare finns det en annan modell. Varför kan vi inte istället få vara olika och berika varandra?

Som en parralell till detta kan man ju tala om idrott. Alla kan inte spela fotboll, utan man har olika intressen och förutsättningar. Det är viktigt att förändra vårt sätt att se på människor. Vi får inte bygga så stelbenta system som vi har gjort hittills. Ta vara på de goda exempel som finns runt om i landet och gör  värdiga nationella riktlinjer som ser människorna. Där trygg omsorg får styra och där bemötandet av de äldre är viktigare än effektivitet och låga kostnader.

www.dn.se , www.svd.se

Comments (1) maj 30 2008

Äldre ska kunna välja

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Jag läser i Svd om detta med hur äldre känner sig ensamma i sina hem. Tänk vad allt blir fel när det blir tvång. Tanken var ju att de som inte vill flytta från sina hem, skulle kunna bo kvar. Det blev istället att de inte fick flytta.

Det är därför det är viktigt att bygga ut äldreomsorgen i kommunerna att möjligheten till ett annat boende ökar igen. Det är också vad Maria Larsson har talat om mycket under det senaste året. Kommunerna kan inte vara strikta i sina bedömningar att de inte kan tänka både med hjärna och hjärta. Pengar och budget får inte vara det enda som är kriteriet för om en äldre ska ha rätt till ett särskilt boende. Det är nog tyvärr mycket i vårt land. Det finns inga pengar att bygga ut omsorgen med, får de äldre inte välja.

Om ensamhet är det som de flesta oroar sig för måste också ensamhet vara en sak man tar hänsyn till när man prövar omsorsbehovet. Hemma får aldrig bli tvång. Äldre ska ha rätt att flytta till ett tryggare boende om de vill det. Varför ska vi yngre välja var vi vill bo, men inte de äldre. Varför är det alltid att någon annan ska bestämma över de som har större behov än yngre? Fast detta är något som gäller fler än äldre. De som är starka och friska ska alltid bestämma över de svagare. Varför?

Vi Kristdemokrater vill att alla ska välja hur det egna livet ska levas. Ingen annan ska bestämma om jag får välja eller inte. Äldre ska inte tvingas bo hemma mot sin vilja. Och de ska inte tvingas flytta mot sin vilja. Låt oss vara överens om att det är man själv som ska avgöra vad som är bäst för just mig. Se Svd.

Comments (1) apr 07 2008