Viktigaste valfrågan

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Enligt SOM-institutet blir den viktigaste valfrågan jobben. Och det är väl inte så märkligt kanske. Finanskrisen gjorde ju att många varslades och arbetslösheten steg. Samtidigt får vi nu rapporter om att det har vänt och att det inte kommer att bli riktigt så illa som det såg ut som. Fast naturligtvis är det väldigt jobbigt för alla de som förlorade sina jobb. Det är med tanke på detta inte så konstigt att människor tycker att jobbfrågan är viktig.

Fast det finns också andra frågor som är viktiga. För mig är vården och omsorgen om de äldre och familjen väldigt viktiga frågor. De som ska regera måste självklart kunna föra en trovärdig jobbpolitik och det gör Alliansen bäst. Men det räcker ju inte med det. Om vi inte kan erbjuda människor trygg och säker vård och en god omsorg för de gamla så blir det inte bra även om det skapas nya jobb.

Det är lätt att se att när Kristdemokraterna har fått vara med och forma politiken för vård och äldrefrågor, så har det givit mycket goda resultat. De långa vårdköerna som vi har betalat höga skatter för att få ha är snart borta. Vi har fått en lag om valfrihet och det finns nu en värdighetsgarranti för de äldre.

Kristdemokratisk politik betyder att människor blir viktigare än pengar. Det ska inte vara plånbokens tjocklek som ska styra över vilken vård eller omsorg vi ska få. Alla har lika rättigheter oavsett vem man är. Äldre ska få vård på samma vilkor som yngre och det ska vara värdigt och livskvalitet på äldreboenden.

Jag hoppas att dessa frågor också kommer att vara viktiga för de svenska väljarna i årets val. Vi blir alla äldre och vi kommer inte att kunna jobba hela livet, även om det kan vara svårt att inse det idag.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=210450

Comments (0) apr 27 2010

Anhörigvårdare

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Det går inte att säga annat än att det beslut äldreomsorgen har fattat är tråkigt. Varför ska de dra ner på stödet till en grupp som gör ett så stort arbete. Skälen de anger är att vi i Kungsbacka ligger mycket högre än i andra kommuner. Ja men det är väl inget skäl. Då borde de andra höja för att få samma nivå som oss och inte tvärt om. Nu sitter jag ju inte i den nämnden och borde kanske inte ha åsikter om hur de ska hantera sin ekonomi, men jag kan inte låta bli. Det är så typiskt att besparingar alltid ska drabba de som har det sämst.

Anhörigvårdarna gör ett stort jobb, flera undersökningar visar att det är så mycket som 70% av vården som sköts av anhöriga. Så även om vi ger de ett högre stöd än andra, så är det både billigare och bättre än att alla dessa människor ska få vård av samhället. Vi ska uppmuntra och stötta de som vill ta ett eget ansvar för sina nära. Det är ju just därför regeringen har beslutat att kommunerna ska få mer pengar och det är därför de har ändrat lagen. Det är nu mera en tvingande lag och inte bara en rådgivande lag.

Jag tycker att samhället i första hand ska stödja de som har det sämst. I kristider ska vi inte dra ner på deras stöd, utan snarare minska på sådant stöd som går till de som har det bättre ställt. Att ta på sig att ta hand om sina anhöriga när de blir sjuka är bra för alla, men det ger ingen god ekonomi för den som tar detta ansvar. Dessa människor gör det av kärlek och omsorg, inte för att tjäna pengar på det, men det blir så mycket lättare om man får känna att man får stöd för det man gör.

http://gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=762&a=481112

Comments (0) mar 08 2009