Äldreboendegaranti för ökad trygghet och respekt

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Nu behöver äldre inte längre oroa sig över om det kommer att finnas plats för dem den dag de behöver flytta till ett äldreboende. Äntligen får alla över 85 år själva bestämma när det är dags att flytta.

 

Rätten att bestämma över sin vardag upphör inte vid en viss ålder. Vi vill ge alla personer över 85 år rätt till plats i särskilt boende om de så önskar, utan att det görs en biståndsbedömning. Syftet är att varje människa som fyllt 85 år själv ska få avgöra när de tycker att det är tryggare att bo på ett äldreboende än att kanske bo kvar själv hemma. Det är också viktigt för känslan av trygghet att veta att man har rätt till särskilt boende, även om man inte väljer att nyttja den möjligheten.

 

Kristdemokraterna har kommit överens med de andra allianspartierna att om vi vinner valet införs en äldreboendegaranti för alla över 85 år. Kommunen blir skyldig att erbjuda plats i ett trygghetsboende för alla som är över 85 år och har beviljats hemtjänst.

 

Vi föreslår även mer utbildning för äldreomsorgens personal, en nationell demensplan och ökat självbestämmande för människor på äldre dagar.

 

Människor ska behandlas med respekt och värdighet under hela livet. Rätten att bestämma över sin vardag upphör inte vid en viss ålder. Som kristdemokrat anser jag att du själv ska få bestämma över din äldrevård, det ska inte någon annan göra över ditt huvud.

Comments (0) aug 28 2014

Pensionärerna behöver Kristdemokraterna i regeringen

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

För pensionärernas skull är det viktigt att Alliansen vinner valet. Det är också viktigt att Kristdemokraterna får ett stort inflytande i den nya regeringen.

Nu är det tydligare än någonsin att det är Alliansen som är pensionärernas alternativ i höstens val. Det är bara genom en seger för den regeringsdugliga sittande regeringen som pensionärerna kan vara säkra på att de får sänkt skatt. De rödgröna vänsterpartierna lovar innte att pensionärerna ska få det bättre, tvärt om. De vill gärna att det ska låta som om det är vänsterpartierna som ger pensionärerna mer rättvisa, men det är inte rätt. De vill ge pensionärerna rättvisa genom att höja skatten för de som arbetar och det gör inte att pensionärerna får mer pengar kvar i plånboken.

Läs dagens artikel på DN Debatt och bli övertygad om hur du ska rösta för att Sveriges pensionärer ska få del av den goda ekonomin. Läs artikeln och bli varse vilken sida som står på deras sida. Det är genom att rösta på Alliansen och framför allt på Kristdemokraterna, som du ger din röst för att pensionärerna ska få det bättre. Genom att Göran Hägglund har varit enträgen i sitt arbete, kan nu pensionärerna glädjas över sänkt skatt under nästa år.

http://www.dn.se/debatt/pensionarernas-skatt-sanks-med-ytterligare-25-miljarder-1.1157500

Comments (0) aug 23 2010

Alliansen i Halland lovar valfrihet för hjälpmedel

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

 

Valfriheten tar nästa steg i Halland. Nu har turen kommit till att införa ett friare val av hjälpmedel för personer med funktionshinder. Vi vill göra det möjligt för den enskilde hallänningen att få inflytande över en sådan viktig sak som de personliga hjälpmedlen vilka ofta är en privat och livsnödvändig sak.

För 30-40 år sedan hade brukarna mycket litet inflytande över sina personliga hjälpmedel. Behovet var kopplat till diagnosen och den medföljande symtombilden. Hjälpmedelsförskrivning var ofta en kreativ process, där den händige inte sällan fick lov att både svetsa och sy för att få hjälpmedlen att fungera. De senaste 20 åren har lagändringar genomförts och värderingar skiftat, behovskartläggningar har blivit bättre och den tekniska utvecklingen har gått framåt. Det har gjort att användarnas synpunkter tillvaratagits bättre.

Vi i Halland var pionjärer inom valfrihetsområdet och tidigt ute med ”gränslös sjukvård”, tidiga med en egen vårdgaranti och med Vårdval Halland, som nu införs i hela landet. Nu har valfriheten även nått personer med funktionsnedsättning och deras egna hjälpmedel. Reformen ”ett friare val” betyder inga försämringar endast en ökad möjlighet att påverka valet av det hjälpmedel man har rätt till.

Landstingets sortiment är till viss del begränsat och förskrivarna tvingas till arbetsmetoder som har lämnat litet utrymme för individuella lösningar. Fram tills nu när vi tar initiativ till en förändring med ökad valfrihet!  Vi vill ge förskrivarna bättre verktyg att hjälpa hallänningen. Det är fortfarande förskrivare som är proffs på hjälpmedel och gör de enskilda bedömningarna.  Nu vill vi införa ytterligare ett verktyg för den enskilde som är proffs på sin egen situation att vara mer aktiv.

Vi vill förskjuta valmöjligheten från myndighet till medborgare, där verksamheten ska hjälpa dig att göra ett bra val.

Att själv få välja innebär ett steg mot större självständighet, men det ställer också krav på användaren att själv ta ställning till vad som är viktigt och vad som passar henne eller honom. Fördelarna är en större delaktighet och ett större eget ansvar hos hallänningen. Samtidigt känner sig många människor pressade av alla val som står till buds; har jag verkligen valt det optimala? Därför blir det första valet om den enskilde vill ha möjligheten till ett friare val av hjälpmedel eller ha ”vanlig” förskrivning som tidigare. Förskrivarna får möjligheter att bättre utnyttja sitt professionella kunnande och kan verkligen bli en guide och ett stöd till den enskilde. Andra fördelar är att utbudet av hjälpmedel ökar, att produktutvecklingen snabbas på när konkurrensen om brukarna tar fart, och att brukarna och hjälpmedelstillverkarna kopplas samman starkare. Detta stärker också det Halländska näringslivet som har många duktiga innovatörer och entreprenörer på området.

Vi räknar med att reformen skall kunna träda i kraft den 1/7 2011 och självklart blir kostnaden för den enskilde densamma som idag, dvs kostnadsfritt.

Comments (3) maj 07 2010

Rödgrön urspårning

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Tänk vad lätt det är att lägga sitt förslag om infrastruktur efter regeringen. Det är bara att lägga ut ännu mer pengar och säga att allt ska ske snabbare. Tunneln förbi Varberg ska självklart bli av mycket tidigare än om Alliansen får styra. Snabbtåg ska också naturligtvis byggas mycket fortare om de rödgröna får vara lokförare.

Det är så lätt att vara före detta S-minister och säga att det är dåligt att Alliansen inte har klarat av att satsa mer på järnvägen.

Det som inte är så lätt eller det som inte går, är att för samma minister säga att den förra regeringen inte direkt gjorde så mycket för att bygga fler järnvägar eller lägga undan pengar för att bygga riktigt snabba förbindelser med tåg. Men det är väl den möjligheten man har i oppossition. Man behöver inte berätta vad socialdemokraterna inte gjorde under alla sina år vid makten.

För tänk om de hade varit så framsynta redan när de styrde landet. Då hade vi kanske redan haft höghastighetståg mellan Göteborg och Stockholm via Jönköping.

Visst vill jag också att vi ska bygga ut järnvägen och jag vill att det ska finnas ännu snabbare tåg för effektiva transporter. Men det måste ju också byggas vägar som gör att bil och lastbilstrafiken blir säker och fungerande. Även om mycket mer transporter skulle kunna ske med tåg, så kan inte allt läggas över. Vi kan nog inte komma undan lastbilar och personbilar. Men visst skramlar det lite ihåligt när Leif Pagrotsky får det att låta som om det bara är Alliansens regerande sedan 2006 som är orsak till att höghastighetstågen inte har kommit längre. Det kanske skulle vara lite klädsamt med en viss självkritik också. Det var ju tyvärr ganska många år de hade på sig utan att få det gjort.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.357727-rodgrona-vill-ha-hoghastighetstag-till-boras http://hn.se/nyheter/varberg/1.803655-vill-se-tunnel-inom-atta-ar

Comments (0) apr 26 2010

Pensionärerna vinnare – Kristdemokraterna lyckades

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Det känns så skönt att nu kunna säga att vi Kristdemokrater lyckades med att få de andra att sattsa på pensionärerna. Det är helt rätt att de får en skattesänkning vid nyår. Nu gäller det bara att se till att det blir vi som vinner valet, annars riskerar de att gå miste om detta. De rödgröna har ju lovat att höja skatten.

Det är klart att skillnaden mellan skatt för pensionärer och de som arbetar ska minska. Detta är det bästa sättet att göra det på. Alliansen lovar nu att fortsätta sänkningen för pensionärerna. Göran Hägglund gick ut med att lova detta när Kristdemokraterna hade partikonferens i slutet på januari och nu visar det sig alltså att han har lyckats övertyga sina kamrater i regeringen att detta måste ske. Ett stort bevis på att Kristdemokraterna gör ett bra jobb i regeringen och att vi behövs för att få saker att hända. Detta är en politik för vanliga människor och det är vad Sverige behöver.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sankt-skatt-for-pensionarer_4489653.svd http://www.gp.se/nyheter/sverige/inrikespolitik/1.340339-halv-miljon-unga-gar-till-valurnorna

Comments (1) mar 28 2010

Jämlik sjukvård om Alliansen styr

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Idag får vi några kommentarer från Anders Andersson om Alliansens sjukvårdspolitik. Det är jämlikheten han talar om. Vården ska vara jämlik och alltså satsar Alliansen på att alla ska ha rätt till samma vård.

Kristdemokraterna har lett gruppen och det låter som att Anders Andersson har lyckats bra i det arbetet. Han säger att det är viktigt att få bort de stora orättvisorna i svensk sjukvård. Man ska inte få bättre vård på grund av att man har mer pengar i plånboken. Det är behovet som ska styra och med Alliansen och Kristdemokraterna ska detta lyckas.

Under innevarande mandatperiod har Göran Hägglund lyckats med att få landstingen att arbeta bort de långa köerna och under de kommande fyra åren ska också jämlikheten bli mycket bättre.

Det ska bli mycket spennande att höra resten av förslagen från Alliansens sjukvårdsgrupp. Men det verkar dröja tills de olika rapporterna ska presenteras. Med så här positiva första kommentarer, så blir resten med all säkerhet riktigt bra.

Vill man alltså ha en jämlik sjukvård i Sverige, så ska man se till att Kristdemokraterna blir större i en stark Alliansregering.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/alliansen-vill-ha-rattvis-sjukvard_4452063.svd

Comments (0) mar 20 2010

Lärarutbildningen skulle bli bättre

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Nu hade Alliansen möjlighet att göra lärarutbildningen bra, men vad händer? Inte ens nu kommer kunskap om elever med funktionsnedsättning med som en obligatorisk kurs för blivande lärare.
Det är inte försent, det går att ställa till rätta fortfarande. Ta tillfället och gör lärarutbildningen bra nu.
Skolan är till för alla. Varför slarvar ni då i regeringen med lärarnas utbildning. Visa att Alliansen tänker på alla människors lika möjligheter. Låt inte denna orättvisa få fortsätta i skolan.
Det är valår, visa då att Sverige kan bli bäst i klassen. Våga backa och göra denna förändring så alla blivande lärare får rätt kunskap. Visa att Alliansen klarar av att säga att alla människor har lika värde. Låt inte en hel grupp människor i vårt land känna sig svikna av Alliansen. Det är viktigare att göra rätt, än att hålla fast vid ett dåligt förslag.
http://www.srf.nu

Comments (0) mar 19 2010

Avreglering och konkurrens på spåren

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Lena Hallengren kritiserar regeringen för problemen på järnvägarna. Det hade kanske varit konstigt om hon inte hade tagit chansen, men gör hon rätt? Mycket kan man säga att regeringen har ansvar för, men inte för snökaoset och de frusna växlarna.

Där emot kan man nog med större fog hävda att det är Lena Hallengrens eget parti som bär större skuld för hur järvägarna fungerar. De har själva regerat i ganska många år, allt för många år, i vårt land, utan att göra något åt just detta. De har inte satsat tillräckligt på att utveckla den spårbundna trafiken.

Att det är trångt på de svenska järnvägarna är inte ett nytt problem. Det har man känt till ganska länge, men man har inte under hela den tid socialdemokraterna regerade tagit itu med det. Om de hade varit mer framsynta och satt undan pengar hos Banverket och Järnhusen i tid, så hade det kanske fungerat bättre nu. Fast att vintern slår till så här hårt och länge är det nog svårt att planera för. Ändå går det inte att bortse från hur slarvigt socialdemokraterna har planerat. man har pratat och pratat, men inte gjort något för att öka framkomligheten på järnvägsnätet.

Det är alltså svårt att förstå hur Lena Hallengren idag kan vara så kritisk mot det som görs idag. Det går inte att få framm så mycket pengar som behövs för att bygga fler spår så fort. Tyvärr tar det lång tid och det är just därför kritiken måste riktas mot hur detta är hanterat av tidigare regeringar. Alliansregeringen sattsar på att öka konkurrensen och det leder till förbättrad kvalitet för oss kunder. S verkar vilja göra som de alltid har gjort, alltså ingenting för att förbättra järnvägarna. Tur att det är Alliansen som styr.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/nu-maste-avregleringen-stoppas_4377929.svd http://www.dn.se/ekonomi/green-cargo-raknar-med-mangmiljonforluster-1.1056041

Comments (0) mar 05 2010

Hushållsnära tjänster

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Det har visat sig att de hushållsnära tjänsterna är en riktigt bra och uppskattad reform. Många jobb skapas och många kan nu anlita vit arbetskraft för att göra sådant som tidigare mest varit obeskattat arbete. Det har alltså inte blivit som oppositionen så högt ropade om. Avdragsmöjligheten för de hushållsnära tjänsterna är en succe och det är tack vare alliansen det är möjligt.

Alla dessa jobb som skapats riskeras att försvinna om de rödgröna vinner valet. För även om Sahlin börjar inse att det faktiskt är bra, så gör varken MP eller V det. Ohly säger blankt nej och Peter Eriksson säger att de måste försvinna inom ett år. Det är alltså en mycket oenig trio som ska försöka vara ett alternativ till den eniga alliansen.

Tänk på jobben och tänk på valfriheten. Låt inte dem oeniga vänsterpartierna få förstöra Sverige. Låt Alliansen få förnyat förtroende och föra Sverige framåt. Rösta inte för en vänsterpolitik som för oss tillbaka till ett förstatligande av det som nu har blivit valfrihet. Makten ska inte ligga hos politiker då besluten fattas bättre runt det egna köksbordet.

Kristdemokraterna vill att människor ska få mer makt över sina liv och att statens makt ska begränsas. Hushållsnära tjänster är ett bra exempel på valfrihet, därför är det viktigt att denna möjlighet får finnas kvar. Det behövs fler jobb, inte färre. Det behövs Kristdemokrater i regeringen, inte vänsterpartister.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sahlin-oppnar-for-att-behalla-rut-avdrag_4331095.svd

Comments (0) feb 27 2010

Kommun och landstingspolitiska rådet

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Idag har jag varit på mitt första möte med kommun och landstingspolitiska rådet. Partiets råd för kommun och landstingspolitik. Tog tåget kl 7 i morse och bor nu på Ano 1647 för att vara med på gruppmöte i morgon. Det har varit en riktigt intressant dag och jag är glad över att ha fått detta uppdrag.

Vi har idag diskuterat ett dokument för vår kommunpolitik. Det ska bli spennande att se vad det blir när det blir klart.

Vi har också självklart diskuterat valet. Det börjar närma sig och det blir ett arbetsamt år. I Halland har vi redan börjat med valrörelsen. Tom har nu börjat köra omkring med vår pickup med Göran Hägglund och Lars Gustafsson på. Det tror jag är riktigt bra. Nu är det bara att jobba på fram till valdagen. Kristdemokraterna behövs i regeringen och jag är övertygad om att vi kommer att få fler mandat efter valet. Det är viktigt att vi är med och gör politiken mer medmänsklig än vad den annars skulle bli. Vi får inte glömma människan i alla beslut som fattas. Kristdemokraterna är garranten för det. Många har förstått att alliansen är det rätta alternativet, men de har också förstått att fördelningen mellan allianspartierna måste bli en annan. Den 20 september nästa år får vi se resultatet, det ska bli väldigt intressant att få se hur Sveriges väljare röstar.

Comments (0) Dec 10 2009