Ge papperslösa vård

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Det är bra att regeringen nu har tillsatt en utredning om vård för papperslösa. Samtidigt är det lite märkligt att det ska behövas. Det borde vara självklart i vårt land att de ska ha rätt till den vård de är i behov av. Den svenska vården borde bygga på människovärdesprincipen och då kan vi inte göra skillnad på människor. De som vistas i vårt land, även om det är människor som har fått avslag på sin asylansökan, ska ha rätt till att få vård.

Vi Kristdemokrater i landstinget Halland har frågat hur det ser ut här och vi fick svaret att alla får vård här. Frågan är hur man kan veta det. För om du är gömd och alltså hotas av avvisning om du ger dig till känna så kanske du inte vågar uppsöka ett sjukhus. Men vi fick ett löfte om att ingen som söker vård i Halland har nekats vård.

Det är viktigt att tillåta papperslösa att få vård, så de även kan få förebyggande vård. Vi vet ju hur viktigt det är att inte vänta för länge och vi vet också hur mycket det betyder för hälsan att arbeta förebyggande. När det till exempel gäller mödravård så är det otroligt viktigt att de kan få tillgång till det.

Det är en mänsklig rättighet att få vård. Därför hoppas jag att utredaren snabbar på sitt arbete så Sverige slutar att bryta mot de mänskliga rättigheterna på denna punkt, för det räcker inte att de får akutvård de måste ha rätt till den vård de behöver. http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/fel-uppdrag-for-vardutredare_4634549.svd

Comments (1) apr 30 2010