Den som ändå blev strandsatt i Fjärås.

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Läser på Hallands Nyheter att människor blev strandsatta i Fjärås. Vilken lycka. Tänk om det var där man blev fast och inte här i Stockholm.

Visst man kanske inte ska gnälla på SJ och Banverket, men det är svårt att låta bli. Hur kan det vara så att vinterväder ställer till så mycket problem? Här om dagen sa någon SJ-chef att tågen inte är byggda för snö. Men varför köper de sådana tåg? Om man ska köra tåg i Sverige borde man väl tänka att de ska klara vårt klimat. För fortfarande har vi vinter, klimatet har inte blivit så mycket varmare ännu.

Att det blir problem när det är mycket snö och de inte hinner ploga tillräckligt snabbt, kan man förstå. Men att det står trasiga tåg ivägen på banan är svårare att acceptera. Det borde väl finnas en standard för vinter som skulle ingå i upphandlingen. Jag tror att vi har blivit allt för mycket intresserade av att hålla kostnader nere. Det medför att kvalitén blir för låg. Även banverket har kanske bantat sin personal för mycket. Det verkar så för oss som drabbats av inställda tåg för att de inte tillåter SJ att köra så täta turer. Var finns personalen som ska hålla spåren fria från snö och växlarna fria från is?

Det kanske är så att Sverige måste sattsa ännu mer på upprustning av infrastrukturen. Om vi vill att människor ska åka tåg, så måste det vara högre tillförlitlighet. Det går inte att få oss att välja tåg om vi inte vet att vi kommer fram. Hur länge har växlarna legat där? Finns det inte ny teknik som är bättre. Eller är det just det, att den nya tekniken är för känslig? Förr kunde man kanske lättare få det att fungera genom att ta i lite med en slägga. Nu ska det styras av datorer som inte tål kyla.

Ja vad det än beror på så är det nog så att våra järnvägar måste förbättras om vi vill ha mer av transporterna på spåren.

http://hn.se/nyheter/halland/1.741284-250-strandsatta-i-fjaras http://www.dn.se/nyheter/sverige/sj-banverket-tagtrafiken-installda-tag-kyla-x2000-1.1049522

Comments (0) feb 22 2010

Pendel till Åsa

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Visst är det ett bra initiativ med en namninsamling för att få Banverket att ändra sig. På länken http://www.emot.se/namnlistor/86/ kan du nu skriva under för att påverka.

Det är tråkigt att de tänker så kortsiktigt så att de säger nej på Banverket. Man har tänkt att bygga om stationen i Göteborg för att öka tågpendlandet, men man kan inte tänka sig att låta tågen stanna i Åsa. De har ett mål att tågpendlandet ska öka i landet, vilket är ett led för att Sverige ska klara sitt klimatmål. Så varför är det då så omöjligt att ordna detta med tågen i Åsa?

Det skulle troligtvis vara väldigt många som bor i Åsa och jobbar i Göteborg, som skulle välja att åka tåg istället för att köra bil. Och det är ju vad göteborgarna vill. De ska till och med sätta upp tullar för att minska antalet bilar i stan. Man frågar sig hur svårt det kan vara. Jag tycker att Banverket borde ha som uppgift att se till att det finns tillräckligt med spår och stationer.

Om problemet är att det är för många tåg på västkustbanan idag, så får de väl se till att bygga klart de delar som är kvar att bygga ut till dubbelspår. Och om det ändå inte får plats med stopp i Åsa, så får de väl bygga stickspår där tågen kan köra åt sidan för att människor ska kunna kliva av och på. Det kostar säkert en del, men är det inte värt det då?

Comments (1) okt 24 2009

Banverket säger nej till station

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Det är för trongt på spåren. Därför säger banverket nej till en station i Åsa. Ett märkligt beslut tycker jag. Om det inte går att stanna med tåg på de befintliga spåren, så får de väl bygga nya spår vid sidan.

Om vi ska kunna åka mer tåg istället för att köra bil, måste det finnas tåg att åka med. Banverket ska väl se till att det går att lägga mer av alla typer av transporter på järnväg. Vad är annars deras uppdrag?

Kungsbacka kommun kan inte bara låta detta vara. Det måste tas upp nya diskussioner med alla parter i denna viktiga fråga. För det är klart att vi ska kunna låta tågen stanna i den södra delen av vår kommun.

http://hn.se/nyheter/omkretsen/1.585176

http://larrysoder.blogspot.com/2009/09/blast-pa-konfekten.html

Comments (1) sep 23 2009

Tuffare Kungsbacka

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Ja, han har rätt där Larry. Kungsbacka kan nog bli lite tuffare när det gäller att få saker hit. Pendeltågstationerna är ett bra exempel. Det är ju märkligt att det ska ta så lång tid och nu kanske inte ens bli av. Vi behöver tåget för att klara av att minska bilpendlandet till Göteborg. Men för att människor ska åka tåg behövs stationer där människor bor. Så att tuffa till diskussionen med banverket är en bra ide. Vi kan ju inte bara vara med och betala det andra har mytta av. Vi måste också få pengar till det som är till nytta för oss och i detta fall också bra för klimatet.

http://larrysoder.blogspot.com/2009/06/bli-tuffare-kungsbacka.html

Comments (0) jun 08 2009

Svenska järnvägar

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , , ,

Hur efektiva är våra svenska järnvägar? Och hur mycket samarbetar banverket med de som trafikerar järnvägsnätet?

Vi är mitt inne i en debatt om klimat och vi försöker hitta alla vägar vi kan för att minska co2 utsläppen. Vi talar om att lägga över mer av godsfrakt på tåg och om att det är viktigt att få människor att välja tåget istället för flyget vid inrikes transporter. Men vi ser inte till att följa upp dessa tankar med åtgärderna för att det ska fungera. Om människor och företag ska kunna välja tåget, så är det viktigt att man kan lita på att tidtabellen hålls.

Banverket och staten har en mycket viktig uppgift i detta. Det behövs större kapasitét på de svenska järnvägarna. Det är inte bra att våra snabbaste persontåg ska bromsas upp av pendeltåg och godståg. Om vi vill få människor att ta tåget så ska det inte vara så att man missar sina inbokade tider på grund av att tågen inte kan passera långsammare tåg.

Jag tror att man skulle vinna mycket på att sattsa på utbyggnad av de mest trafikerade sträckorna först. Det måste vara mer efektivt att lägga pengarna där de gör mest nytta. Det behövs fler spår på banan mellan Stockholm och Göteborg, det är mycket angeläget att bygga klart västkustbanan och det är lika viktigt att kapasitéten på banan mellan Malmö och Stockholm är tillräckligt stor.

Det är inte lätt för lokalpolitiker att fatta beslut som påverkar den egna kommunen negativt, att fatta beslut som kanske medför ökade störningar med buller och som gör att bariärer bildas mellan olika delar av kommunen. Därför är dessa beslut sådana som riksdagen måste fatta. Det är den nationella nivån som måste ta sitt ansvar för miljö och klimat. Som kommunpolitiker är jag medveten om att detta inte är lätt att acceptera, men hur ska vi kunna klara klimatmålen om lokala hänsyn alltid ska få styra?

Comments (0) maj 10 2008