Skolan ska vara för alla

Posted: under Allmänt.
Tags: ,

Utbildning är en förutsättning för ett jämlikt och jämställt samhälle. Därför är det så viktigt att alla barn får det stöd de behöver i skolan. Hur ska människor som har extra behov kunna tillgodogöra sig undervisningen om de inte får stöd?

För min del så tycker jag det är skrämmande att höra hur ofta detta verkar brista. Skolan ska vara till för alla och inte bara för de som har det lätt för sig. Därför är det så viktigt att kommunerna ger de resurser som behövs för att välkomna alla barn.

Visst är det alltid ett bekymmer med ekonomi, men det får inte vara så att de barn som behöver stöd blir lidande. Det handlar om hela deras framtid, med möjlighet till utbildning och jobb. Här har vi ett stort problem som vi måste klara av att lösa. Det krävs kanske lösningar över gränser och då är det viktigt att alla inblandade vågar lyfta blicken och hitta lösningarna. Det hjälper inte att skylla ifrån sig eller försöka lägga ansvaret på någon annan.

Comments (0) Dec 09 2013

Med en stödjande famijlepolitik mår samhället bra

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

För att vårt samhälle ska fungera och kunna ge våra barn och unga en god uppväxt, så är det av mycket stor vikt att familjerna fungerar. Därför är en stödjande familjepolitik viktig. Det är i familjerna som vi formar nästa generation av medborgare i vårt land.

En stödjande familjepolitik betyder just att den ska vara stödjande och inte styrande. Det är viktigt att familjerna själva får möjlighet att göra olika val som passar för den egna familjen. Politiken ska inte tala om för de vad som är bäst i varje situation, men samhället ska finnas där som stöd när det behövs.

Det innebär till exempel att det ska vara obligatoriskt för varje kommun att erbjuda familjerådgivning när ett sådant behov finns och ingen ska behöva tacka nej för att man inte har råd. Det innebär också att kommunerna ska erbjuda föräldrautbildning. Det kan ibland vara svårt att veta hur man ska agera och hantera situationer som man hamnar i som förälder. Då kan det för många vara en trygghet att veta att man kan få hjälp med att hitta lösningar eller stöd i att våga ta det ansvar man ska som förälder.

En familj kan självklart se ut på en massa olika sätt och en stödjande familjepolitik betyder att det ska finnas stöd som gäller för alla familjer. Att vara ensam vuxen med ansvar för att uppfostra barn är naturligtvis många gånger mycket jobbigare än om man är två. Det är då ännu viktigare att man kan få stöd när man behöver det.

Om familjerna fungerar så fungerar barnen och ungdomarna också utanför hemmet. Det går lättare att ta till sig undervisningen i skolan och risken att hamna snett minskar väsentligt. Självklart kan det alltid hända saker som gör att det går snett ändå, men med trygga förhållanden hemma så minimeras riskerna för det. Med närvarande föräldrar och kärleksfulla relationer är väldigt mycket vunnet.

Därför är en stödjande familjepolitik den bästa grunden för att ett samhälle ska må bra.

Comments (0) okt 12 2013

Motion om maxtak för antalet barn i förskolegrupperna

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Kristdemokraterna i Kungsbacka har motionerat i Kommunfullmäktige om att det måste finnas ett maxtak för hur stora barngrupperna i förskolan ska få vara. Detta är motionen som kommer att tas upp på kommunfullmäktige i september.

Stopp för stora barngrupper !

Många barn vistas i förskolan en stor del av dagen. Där skall de få utvecklas till trygga människor. Därför är det viktigt med små barngrupper i förskolan. Ett barn klarar inte att relatera till allt för många personer. Stora barngrupper skapar problem, särskilt för små barn och barn med särskilda behov.

Vi Kristdemokrater vill att det skall finnas ett tak för barngruppernas storlek. På så sätt kan vi säkra kvalitén och tryggheten för alla barn och pedagoger.

Vi Kristdemokrater föreslår

Att kommunfullmäktige inför ett maxtak för barngruppernas storlek på förskolorna i Kungsbacka Kommun.

Vi menar att det är viktigt att vi ser till barnens bästa och då ska grupperna inte vara för stora.

Comments (0) sep 06 2013

Dags att slopa maxtaxan

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Enligt Ekot på Sverigesradio så är hälften av Sveriges alla ettåringar inskrivna på förskolan, dagis. Lägg märke till vad de faktiskt säger. Hälften av alla 1-åringar är inskrivna på förskolan. De är alltså bara små bäbisar. De kan inte prata och många kan inte gå, men på förskolan ska de vara.

Vi tror oss alltså inte vara kapabla att ta hand om våra egna barn, men andras går bra. Vi har så bråttom att lämna bort våra små och komma tillbaka till arbetet. För det finns inget som talar för att det skulle vara för barnens skull. Nej det är för de vuxnas skull. Så små barn behöver inte pedagogisk uppfostran och de behöver inte stimmuleras av många andra barn. De som hävdar det har fel.

Jag tycker det har blivit alldeles galet med detta. Det vore bättre att vi slopade den förkastliga maxtaxan så man får betala lite mer av vad det kostar. Då skulle barnen få vara med sina föräldrar längre och det skulle alla må bra av. Det finns annat än ekonomi som är viktigt.

Ettåriga barn behöver inte förskola, men de behöver sin mamma och sin pappa. Det är dags att vi tar tillbaka makten över våra liv och vågar vara föräldrar. Föräldrar har kunnat uppfostra sina barn genom hela historien och det kan vi fortfarande. Vi är till och med bättre på det än staten. Och jag påstår att vi även är bättre på det än förskolan.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5531643

Comments (0) maj 12 2013

Absurd utvisning

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Man tror inte det är sant när man hör sådant. En tvåårig flicka ska utvisas utan att man vet var hennes föräldrar finns.

Först blir hon övergiven av sin mamma, sedan kommer hon i väldigt dåligt skick till sjukhus och blir placerad hos en familj av socialtjänsten. Nu när hon bott där i två år så vill Migrationsverket utvisa henne till Frankrike. I mina öron låter det helt absurt. Jag vet att det kan finnas saker man inte får reda på i sådanna här fall, men detta kan inte vara med tanke på barnets bästa. Vem ska hon bo hos i Frankrike? Troligtvis blir hon placerad i en ny familj. Då kan hon väl få stanna i Sverige. Man kan inte utvisa tvååringar.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/barnutvisningen-s-vill-andra-lag_7518844.svd

Comments (0) sep 22 2012

Samhället måste stå på barnens sida

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Nu har ytterligare personer i Sverige gripits för barnporrbrott. Det känns som att denna typ av brott hela tiden ökar. Men till vilken nytta driver åklagare dyra processer mot dessa brottslingar?

Igår kom domen för ett antal personer där den man som var den huvudmisstänkte fick ett års fängelse och de andra villkorliga straff. De har utnyttjat och förstört livet för många barn och de får så korta straff för det. Det känns verkligen inte rimligt.

Självklart menar jag inte att polis och åklagare ska låta bli att driva processer, men jag tycker det är fel att straffsatsen inte är högre. Eller i alla fall att de inte använder sig av de möjligheter som finns. Att få en villkorlig dom när man har varit en del av att övergrepp begås mot barn, är ett hån mot de barn som utsatts.

Jag tror inte det är så att långa straff alltid är det rätta, men ett straff måste på något sätt visa att det man gjort inte är tillåtet. Samhället måste visa att övergrepp mot barn är något som aldrig kan accepteras. Men med så låga straff som gårdagens dom gav, så säger man snarare att det inte spelar så stor roll. Det är viktigt att ge rätt signaler och när det gäller barnporr måste signalen vara väldigt tydlig med att det är fel. Samhället måste stå på barnens sida.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/tolv-gripna-i-razzia-mot-barnporr

Comments (0) okt 19 2011

Köp en get

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Har du börjat fundera på vad du ska ge olika människor i julklapp? Om du inte ännu har köpt alla klappar eller har svårt att komma på vad du ska köpa, så har jag ett förslag.

Köp en get till en fattig familj i Zambia. Med en insats på bara 200 kr kan du göra så att en hel familj får den mat de behöver. Skandinaviska barnmissionen har ett väldigt bra projekt i en region i Zambia, där de hjälper till att ge getter till behövande familjer. Getterna gör att även barnen får tillräckligt med mat. I Zambia finns många föräldralösa barn som i bästa fall får en fosterfamilj, men om maten tryter är det fosterbarnen som får mat sist. Hjälp dessa barn och köp en get och ge till någon i julklapp. Läs om projektet och hur det går till på Skandinaviska barnmissionens hemsida.

http://www.barnmissionen.se

Comments (0) okt 23 2010

Valfrihet eller tvångskvotering med bröstpump?

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Människor måste få bestämma själva över sina liv. Därför är det viktigt att Alliansen och Kristdemokraterna får fortsätta att regera. Efter Ohlys tydliga besked om tvångskvotering av föräldraförsäkringen, borde alla barnfamiljer och alla som tycker att barnen kommer först, dra öronen åt sig. För vad innebär det rödgröna alternativet?

Jo det innebär att föräldrar inte får bestämma hur föräldraledigheten ska fördelas. Ohly och hans allierade ska sitta i Stockholm och tvångsdela de dagar som är till för att våra barn ska få ha sina föräldrar hemma. Alltså blir föräldraledigheten en jämställdhetsfråga och inte en barnfråga. Om någon vill amma sina barn längre än vad de tvångsdelade dagarna räcker till, så ska man enligt Ohly använda en bröstpump. Man får lätt känslan av att Ohly gillar att detaljstyra över våra liv.

Familjer måste få bestämma själva. Politiker ska inte lägga sig i hur familjer väljer att fördela dagarna mellan mamma och pappa. Det är en typisk fråga för människor att själva avgöra. Politiker ska ge förutsättningar för bra val, men de ska inte göra valen åt vanligt folk. Med Kristdemokraternas familjepolitik får familjer goda möjligheter att ge sina barn en trygg och bra uppväxt.

Gör inte föräldraförsäkringen till en jämställdhetsfråga. Det finns andra viktiga beslut för politiker och arbetsgivare att fatta för att öka jämställdheten. Låt barn få vara barn och föräldrar vara föräldrar. Låt familjerna bestämma mer över sin vardag.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/lamna-besked-om-tvangskvoteringen-sahlin_5226599.svd

Comments (0) sep 06 2010

Fungerande familjer

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

För att Sverige ska fungera är det nödvändigt att familjerna fungerar. Vi vill göra det lättare för familjer att själva planera sin vardag. Vi tror på färre pekpinnar och mer valfrihet. Vi vill att rätt till vårdnadsbidrag ska finnas i hela Sverige. Och att alla familjer ska få stöd i den utsträckning som behövs för att klara vardagen. Barn mår bra av att vara med sina föräldrar. En trygg uppväxt ökar chanserna till ett bra liv.

Detta är steg 1 av Kristdemokraternas 13 steg för ett mänskligare Sverige. Fungerande familjer är viktigt för samhället, men framförallt är det viktigt för barnen. Med vår politik vill vi ge familjer bättre möjlighet att fungera i vardagen. Vi vill att familjer ska kunna hålla ihop och må bra. För att det ska fungera är det viktigt att man kan få stöd i rätt tid när man behöver det. Man ska inte tvingas vänta flera veckor på att få tala med någon som kan hjälpa till att lösa de problem man har fastnat i.

Det är också viktigt att barnen får en chans att må bra även om föräldrarna separerar. Idag dras allt fler vårdnadstvister till domstol, för att föräldrarna inte kan prata med varandra. Det är inte det bästa för barnen att mamma och pappa försöker tala så illa om varandra som möjligt för att få ensam vårdnad. Med rätt stöd i rätt tid skulle många av dessa konflikter kunna lösas på ett mycket tidigare stadium och på ett mycket bättre sätt för barnen. Det är inte bra när vuxnas ovilja till försoning går ut över deras barn. Självklart är det svårt att agera rationellt när man är mitt uppe i en konflikt, men för barnens skull är det viktigt att ändå försöka.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/vardnadstvister-i-domstol-okar_5038925.svd

http://www.kristdemokraterna.se/www.kristdemokraterna.se/Val2010

Comments (0) jul 25 2010

Landstingsstyrelsen i Halland

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Jag är glad att vi igår fattade ett beslut som gick helt i linje med Socialminister Göran Hägglunds rekommendation, som nu också har blivit laglig. Vi fattade följande beslut:

Landstingsstyrelsen beslutade att

–  avsluta fordringar inom hälso- och sjukvården och tandvården som rör    underåriga eller som uppstått när barnet var underårigt.

 Barn ska inte gå in i vuxenlivet med skulder som har uppstått på grund av sjukvård eller av uteblivna besök i vården eller hos tandläkare. Vi ska inte bidra till att människor redan från början har en skuld att dras med som de inte själva kan rå för.

Därför känner jag att det var ett helt rätt beslut vi fattade att helt ta bort alla sådana skulder i landstinget Halland.

Comments (1) jun 08 2010