Pedofil gripen och släppt

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Idag läser man i de lokala tidningarna om en pedofil som gripits och nu är på fri fot.

Efter att barn i Kullavik har varit utsatta för att en man har försökt locka med sig barnen efter skolan, kunde polisen gripa en man från Kungsbacka. Han var misstänkt för brottet Men i väntan på åtal har man låtit honom vara fri.

Om en man är misstänkt för att ha försökt förgripa sig på barn, är det då rätt att låta honom få gå fri och därmed utsätta barnen för mer risker? Man kan i fall som detta tycka att barnens bästa borde gå först. Man måste i alla fall kunna kräva att det går väldigt fort till åtal.

Vår lag säger att man är oskylldig tills motsatsen bevisas och det är självklart så lagen ska vara. Men finns det misstanke om att någon som  är misstänkt kan försvåra en utredning, då kan åklagaren låta personen vara frihetsberövad. Det borde gälla om det handlar om att barn riskeras också. Barnkonventionen ska genomsyra hela vårt samhälle, är inte detta ett typexempel på att vi helt och fullt struntar i det vi lovat.

Comments (0) feb 02 2010

Barnpornografi utreds inte

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Hörde ni på Ekot om barnpornografibrotten som riskerar att preskriberas? Är det inte sjukt? Hur kan polisen prioritera så märkligt. Man tycker väl att dessa brott borde ha högsta prioritet. Om en människa begår barnpornografibrott är nog steget närmare till övergrepp också, det är inte bara att låta tiden rinna iväg. Det är säkert så att de som jobbar med denna typen av brott gör sitt yttersta, men då verkar det väl som att det behövs fler poliser och att ledningen borde ta ett större ansvar och omprioritera sina styrkor.

Brott mot barn ska prioriteras det får ju inte gå så långt så att de blir preskriberade. Det är ju orimligt. De säger att det beror på att det är så lång straffskala. Men höj då straffen. Hur låter det, för låga straff. Sjukt. Det skulle kanske behövas en översyn av den svenska straffskalan över lag. För vem vet, det finns kanske fler sådanna felaktigheter.

Vi har skrivit på barnkonventionen och det är så viktigt att alla barn får pedagogisk stimulans i förskolan, men vi ska inte utreda brott som begås mot dem. Vi har sådan dubbelmoral i vårt land. Om vi säger att vi ställer upp på FN´s barnkonvention, så ska vi också visa att vi gör det. Det går inte att låta brott mot dem läggas ner. Sverige måste visa att det ligger något bakom de vackra orden. Vi måste visa att barn är viktiga även i praktiken, inte bara på papper som vi gärna undertecknar.

Visa moral, inte dubbelmoral.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1424447.svd

Comments (1) jul 02 2008

Kidnappning inte tillräckligt

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Migrationsverket skickar tillbaks familjer till Irak. Att deras barn har blivit utsatta för kidnappningsförsök är inte tillräckligt tungt skäl för uppehållstillstånd. Det är dags att regeringen nu sätter hård press på migrationsverket och visar att Sverige ska ha en människovänligare inställning.

Sluta skicka hem dessa stackars familjer. Hjälp i stället till att förbättra situationen i världen. Det gör vi inte genom att sluta ta emot flyktingarna, utan genom att engagera oss där problemen finns. Vad är det Sverige utsätter dessa familjer för när vi hotar med och verkställer utvisningar. Vi lever inte upp till FN´s konvention mot mänskliga rättigheter. Vi låter inte barnens bästa få styra besluten.

Varför har Sverige skrivit under barnkonventionen när vi aldrig följer den? Det finns väl ingen anledning för oss att skryta med att vi är med på tåget.

Comments (0) apr 25 2008