Betyg och lika regler

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Det kan väl vara ett led i skolans utveckling att eleverna får sätta betyg på sina lärare. Skulle kunna fungera som kvalitetshöjare och som en indikation på lärarens engagemang. Fast det måste ju användas med förnuft.

En mer viktig fråga för skolan vore att se till att den nya skollagen blev en lag för alla. Det är totalt obegripligt att när vi har en borglig regering som gör en ny skollag, så rättar de inte till detta. Det kommer fortfarande att vara tillåtet för skolor att neka elever med funktionsnedsättning.

Det borde vara så att om en skola ska få tillstånd att starta, så ska de kunna visa upp att vi är en skola för alla. Det borde inte gå att få tillstånd annars. Skolverket ska inte ha rätt att bevilja nya skolor utan att de har lokaler som är tillgängliga.

Varför blir den nya lagen bara en halvbra lag? Vi hade ju chansen att göra det bra. Tänk om Kristdemokraterna hade haft några fler mandat, då hade det blivit så.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.324732-elever-far-ge-larare-betyg

Comments (0) mar 04 2010

Betyg tidigare – ny Sifo-undersökning

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Enligt en undersökning som Svt presenterar idag så vill 70% av svenskarna ha betyg tidigare än i åttan. Det visar att det förslag som regeringen har ute på remiss just nu är ett bra förslag. Det roligaste med undersökningen är att även vänsterväljarna är positiva till betyg tidigare.

Det man kan undra är, när nu så många svenskar tycker att den borgerliga regeringen kommer med så många bra förändringar, varför visar de inte då det i väljarmätningarna som görs. Alla tycker att det är bra att så många nu har fått jobb, alla är nöjda med att få mer pengar över, i stort sätt alla får sänkt fastighetsskatt och det tycker man är bra och nu kommer vårdnadsbidraget som en majoritet också gillar. Alltså kan man konstatera att mätningarna just nu inte är något att lägga så stor vikt vid.

Läs mer om betygsundersökningen hos svt.se.

Comments (0) mar 24 2008