Biskop och kyrkoherde bör avsättas

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Nu har det väl ändå gått för långt. Biskopen i Stockholm och kyrkoherden i Nacka måste avsättas från sina poster. Här är det dags för ärkebiskopen att gripa in.

Nyandlighet har inte i kyrkan att göra. Att man i Nacka kyrka praktiserar denna religion kan inte accepteras av Svenska kyrkan. Så här får det inte gå till. Det måste bli åtgärder mot sådant. Att dess utom en av prästerna i Nacka säger att frälsningsbegreppet ska anpassas till vad folk i allmänhet tycker, får inte biskopen heller ha överseende med. Frälsningsbegreppet har inte med att känna harmoni att göra.

Vad är det som händer med Svenska kyrkan? Hur långt får det gå innan ärkebiskopen säger nej?

Antingen måste det finnas en gräns eller så får vi lämna trossamfundet. Svenska kyrkan är en Kristen kyrka och inte ett allmänreligiöst diskusionsforum. Det finns ingen anledning att vara med om kyrkans ledning bryter mot allt som är grunden för Svenska kyrkans lära.

Det har varit ett ständigt krig om barndop eller troendedop. Präster har blivit avsatta för att de har tillåtit föräldrar att välja välsignelse av barn. En teologisk fråga som kristna har olika syn på och som inte på något sätt förnekar grundpelarna i Jesu budskap. Men att tala om reinkarnation går stick i stäv med allt som har med den Kristna tron att göra.

Jag kan inte stå upp för att tillhöra Svenska kyrkan om detta är vad den står för. Nu måste högsta ledningen ingripa mot villoläror som sprids i kyrkorummen. Annars är det dags för alla andra kristna samfund att bryta sitt samarbete med Svenska kyrkan.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=203024

Comments (1) feb 18 2010

Stiftsstyrelsen i Göteborg

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Kristdemokrater i Svenska kyrkan i Göteborgs stift

 

Svar på remiss ”Konsekvenser av förmodad ny äktenskapsordning”.

Stiftsstyrelsen 7 april 2009

 

Efter riksdagens beslut om att tillåta könsneutrala äktenskap, måste konsekvensen bli att Svenska kyrkan avsäger sig vigselrätten. Det finns ingen grund i kyrkans bekännelseskrifter för denna förändrade syn på äktenskapet.

 

I konsekvens med detta finns det ingen anledning att anta någon ny ordning för vigselgudstjänst.

 

 Niklas Mattsson (KR)

 

Detta är det vi i KR ville lämna som Göteborgs stifts svar på den remiss stiften fått från kyrkostyrelsen. Det finns inget i någon av de texter som kyrkans bekännelse grundas på, som talar för att äktenskapet är något annat än mellan man och kvinna. Då kan kyrkan inte viga samman två människor av samma kön. Det skulle vara att lura människor att tro att Gud har välsignat något han inte har gjort.

 

Det finns inte heller något som talar för att kyrkan ska ägna sig åt vigslar. Detta är en statlig uppgift som bör utföras av en statlig myndighet. Att kyrkan har haft detta uppdrag finns det historiska skäl till. Dessa är inte längre aktuella. Det handlade mer om att eftersom människor inte kunde läsa och skriva, så skulle vigsellöftena uttalas högt inför vittnen. Idag är de flesta i vårt land skrivkunniga och kan alltså gå till en myndighet och skriva på ett papper som bekräftar vigseln.

 

Ett av skälen som angavs för att kyrkan ska behålla vigselrätten, var att kyrkan kan förlora medlemmar på att inte ha kvar uppdraget. Man är med andra ord rädd att förlora pengar. För oss kan inte pengar vara viktigare än att följa det vi tror på. Snarare blir kyrkans otydlighet ett skäl för människor att inte vara med.

 

Biskopen stödde egentligen denna tanke, men han hade andra förklaringar och kunde inte därför stödja vårt förslag. För min del menar jag att vi hade kunnat komma överens om texten och där med haft större chans att få gehör för förslaget.

 

Niklas Mattsson (KR) ledamot i stiftsstyrelsen i Göteborgs stift.

Comments (0) apr 08 2009

Vilken är kyrkans uppgift?

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Hur är det egentligen med kyrkorna i Sverige? Vilken är deras viktigaste uppgift? När man tar del av den kyrkliga debatten i dag så undrar i alla fall jag om de missar sitt mål? (om jag inte har fel så betyder synd just att missa målet) Men är det inte konstigt att den kyrkliga debatten inte handlar mer om att göra en insats för de svaga. Ofta tycker jag att det är mer om hur de ska hantera sina inre problem som är den största debatten.

Men var är de svenska kyrkorna när människor blir misshandlade i sina hem, när barn får se sina föräldrar missbruka och slå var andra och var är kyrkan när unga flickor tvingas sälja sex för att männ ska tjäna pengar? Det finns så mycket i vårt samhälle som kyrkor av olika slag borde engagera sig i. Ja jag vet att det finns kyrkor som gör det också. Men jag tycker att det finns så mycket mer som skulle kunna göras av oss. För jag är själv en del av denna kyrka som gör för lite.

Vi talar en massa om våra visioner och valspråk, men vi vill liksom inte ta tag i det som finns runt om oss. Vi vet ju alla att det finns problem i så många hem, men vi skyller på att vi inte vet i vilka hem. Hur många barn finns det här i Fjärås som blir slagna hemma? Hur många barn får se sin mamma bli slagen? Hur många barn här i Fjärås bor med missbrukande föräldrar? Men detta talar vi inte om, vi talar heldre om hur vi ska göra med ommålningen av kyrkan. Det får ta så mycket mer av vår tid.

Varför är vi sådana? Varför är det lättare att tala om fastigheter än om människor i vår närhet som lider? Varför är det lättare för en biskop att skriva en bok än att gå ut på gatorna och leda sina präster i en insats för hemlösa och för trasiga familjer?

Comments (0) Nov 29 2008

Nu har det gått för långt!

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Katolsk protest mot hybridembryon. Ja det borde alla kyrkor i världen protestera mot, och alla andra som tycker att människa ska vara människa och inte blandas med djur.

Í Storbritannien har man nu tagit fram ett embryo som är en korsning mellan ko och människa. Man hävdar att det ska vara för att fram medicin mot allvarliga sjukdomar och inget annat. Visst kan de säkert nya mediciner, men vad kan de mer fram. Det finns en gräns och den är nu överstigen. Det kan inte vara oemotsagt av världen när angrepp det mänskliga sker här. Varför har inte vår svenska kyrka protesterat? Detta är en uppmaning till alla er biskopar att ställa er upp och fördömma detta forskningsprojekt. Läs mer om detta hämska på Dagen.se.

Comments (1) apr 03 2008