Kristdemokraterna vill att det byggs studentbostäder i Kungsbacka

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Bostäder för studenter tycks alltid vara en bristvara. Vi vill att människor ska utbilda sig på universitet och högskolor, men många studentstäder har svårt att matcha med bostäder i den utsträckning som behövs.

Kristdemokraterna i Kungsbacka tycker att vår kommun som ligger så bra till med kort pendlingsavstånd till alla utbildningsplatserna i Göteborg, ska ta vårt regionala ansvar och verka för att det byggs studentbostäder i Kungsbacka.

Om vi lyckas hitta mark i närheten av pendeltågstationerna så är vi övertygade om att det finns studenter som gärna skulle bosätta sig i vår kommun. Alla har inte behov av att bo mitt inne i Göteborg, utan en hel del kan säkert tycka att det är skönt att komma en bit ifrån skolan.

Det sägs ofta att vi inte ska bygga kategoriboende, men när det gäller studenter menar vi att det inte är fel. Just när man är student finns det många fördelar med det. Ekonomin är kanske inte så bra, då kan det vara bra att man är flera som delar på kostnaderna genom att ha gemensamma utrymmen som t ex kök.

Byggbolagen säger att det inte går att bygga små billiga lägenheter, därför måste vi hitta alternativ till dessa och tillåta att det byggs studentbostäder som studenter har råd att bo i.

I Kungsbacka finns det mark nära järnvägen och där med pendeltåget, som skulle lämpa sig väl för att bygga studentbostäder på. Det som behövs är att kommunen öppnar upp för någon villig byggare att sätta fart. För det är klart att vi vill att ungdomarna ska kunna bo här även när de studerar.

Comments (0) okt 13 2013

Hyresrätter inte bostadsrätter

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Det blir inte alltid som man tror. På fullmäktige idag trodde jag nog att vi skulle besluta om att göra utredning om försäljning av Eksta, men så blev det inte. När vi kom till den frågan var det ingen som yrkade på det. Det innebar att vi bara hade ett förslag och det var att säga nej till det.

Fast jag tycker nog att det var ett rätt bra möte idag. Debatten om försäljning av hyresrätterna blev ganska lång, men underhållande. Vi Kristdemokrater bestämde oss för att säga nej. Vi kom fram till att det är styrelsen i bolaget som ska fatta sådana beslut.

Comments (0) mar 11 2008