Tråkigt för skateungdomarna när kommunen missat bygglov

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Det är väl fantastiskt. Kommunen driver verksamhet i en lokal under flera år utan att ha bygglov. Bra jobbat. Det som gör det riktigt fantastiskt är ju att det inte direkt har varit en verksamhet som flutit på utan diskussion. Tvärt om har det stormat ganska mycket om skatehallen. De flesta av kommunens förvaltningar har väl varit engagerade på något sätt någon gång. Då kan man tycka att det borde ha uppmärksammats ganska mycket tidigare att de inte hade bygglov.

Så här ska det inte kunna hända i den egna verksamheten tycker jag. Nu blir det ju de skatande ungdomarna som drabbas av en stängd lokal. Inte bra. Och jag tänker också att om det hade sökts bygglov från början, hade kanske en del av de problem som följt skatehallen kunnat undvikas.

Vi i kommunen ställer höga krav på våra invånare att göra rätt – då ska vi ställa lika höga krav på den egna verksamheten.

Comments (0) jan 11 2013

Försvaret vill riva ner vindkraftverk

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Vi har tidigare hört att försvaret vill stoppa all utbyggnad av vindkraft i närheten av deras flygflottiljer. Vilket i sig i mina öron låter helt märkligt. Det de nu säger är att de också ska överklaga redan befintliga vindkraftverk. Vindkraftverk de tidigare har sagt ja till. Hur kan detta få gå till?

Ett bygglov som blev beviljat för flera år sedan och som sedan länge är lagakraftvunnet. Finns det något annat ord än myndighetsmissbruk som man kommer och tänka på. För vad finns det för rättssäkerhet för en privatperson eller ett företag som byggt ett vindkraftverk om en statlig myndighet kan överklaga beslut som vunnit laga kraft?

Man kan i och för sig tänka sig att det är störande med höga kraftverk nära en flygbana, men vad är det för försvar vi har om de inte ens kan flyga sina plan på grund av master? Hur kan de fungera i krig där alla gör allt för att störa dem?

Jag hoppas verkligen att de inte får rätt att överklaga dessa befintliga vindkraftverk. Skulle de få det så måste lagen ändras. Ingen kommer att våga satsa så mycket pengar på förnyelsebar energi om man flera år efter byggnationen kan riskera att en statlig myndighet kommer och kräver att man ska ta ner det dyra man byggt. Så här får det bara inte gå till i en rättsstat.

Comments (0) Nov 16 2010