Våga kräva lite mer – tänk på barnen

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , , ,

I tisdags besvarade kommunfullmäktige i Kungsbacka en intressant motion. Det var MP som hade motionerat om solenergi i kommunen. Motionen blev besvarad med att den lämnas till de som arbetar med att ta fram det nya energipolitiska programet. Som jag ser det är det ett bra beslut, även om man som Miljöpartiets ledamöter tyckte att det tar för lång tid.

Det intressanta med denna motion är just solenergin. För tänk vad mycket vi kan göra för vår miljö och för klimatet genom att använda mer av det solen ger. Visserligen kan man möjligen säga som en Centerpartist sa i fullmäktige, ungefär så här, – allt är solenergi och i Kungsbacka har vi redan länge använd oss av det -, Meningen med det skulle vara att biobränsle är solenergi eftersom det har vuxit. Det kan man möjligen tänka sig, men när han i samma mening också säger att därmed skulle i viss mån även oljan vara solenergi, så tycker jag man går för långt.

Nu till det viktiga. Solen är en källa som vi använder allt för lite. Den finns där och strålar sin värme ner över oss och vi tar inte tillvara en bråkdel av energin. Visst Eksta har en hel del solvärme och även solel, men kommunen i stort är inte med på det tåget. Jämfört med hur mycket yta hustak vi har i kommunen, så är det en försvinnande liten del som är belagda med någon form av solenergisystem. Vi kan bli mycket bättre utan problem.

Egentligen borde varje ny plan innehålla ett mål för hur energin ska kunna optimeras för klimatet. Varje tak skulle mycket väl kunna vara en energiproducent. Antingen det är med värme eller el, så borde det vara ett krav för att få bygga i kommunen. Som exempel kan man fundera på hur mycket el det går åt för att kyla våra lokaler på sommaren. Tänk om det fans solceller på taken för att producera den elen som behövs för att driva kylcystemen. Eller det finns också teknik som gör det möjligt att kyla med solfångare.

När vi nu bygger allt energieffektivare hus skulle den lilla el som behövs för hushållsel kunna produceras av solen. Om vi bara lär oss att tänka på helheten så hittar vi lösningarna. Problemet är att vi sällan tänker hela vägen när vi svarar på remisser om planer. Man tar en bit i taget och glömmer att det är lättare att åstadkomma en förändring om man bestämmer sig för en väg. Vi säger att det måste vara upp till den som bygger att bestämma hur energieffektivt det ska vara. Men varför inte säga att vi kräver bättre än det staten genom Boverket gör. Vill man bygga i Kungsbacka, vilket många vill, så får man anstränga sig mer.

Jag hoppas att ni när ni arbetar med det nya energiprogrammet för Kungsbacka vågar vara tuffa. Jag hoppas att ni vågar tänka på nästa generation och ta höjd för att klara lite mer än absolut nödvändigt. Det är nu vi kan göra förändring för klimatet och våra barns miljö. Det är genom att vara framsynta och ställa krav som vi kan visa att vi vågar gå före och att det är vi som ger kommande generationer en chans.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.328913-fa-valjer-kollektivt-i-kranskommunerna http://www.dn.se/ekonomi/bopriserna-pa-rekordhog-niva-1.1059258 http://hn.se/nyheter/halland/1.748807-varen-borde-vara-har

Comments (0) mar 11 2010

Karin Perers C i kyrkomötet

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Klicka på länken här nere och läs om nomineringsgrupperna i kyrkomötet. Där får ni ett tydligt exempel på hur fel det är med att partier fortfarande finns med.

Karin Perers som är gruppledare för centerpartiet i kyrkomötet säger att de ju måste föra vidare den stafettpinne partiet har lämnat över från riksdagen. Ett otroligt märkligt påstående. Det visar bara att centern fortfarande ser kyrkan som en del av staten.

Nej det är inte bra att riksdagspartierna finns i kyrkomötet. De borde ha röstats bort helt och hållet. Det är inte rätt att partiprogramen blir viktigare än bekännelseskrifterna. Om man har den åsikten borde man inse att man är på fel plats.

Fram med de politiskt obundna alternativen. Och framför allt Frimodig Kyrka.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=190354

Comments (0) okt 20 2009

Centern har ändrat sig

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Nu kanske det snart kan bli självklart att alla ska få vård. Nu har nämligen centerpartiet ändrat sig om de papperslösa flyktingarna. Tydligen har deras partistyrelse beslutat sig för att även papperslösa har den rätten.

Det är märkligt att detta ska vara ett problem. Alla som har behov av vård ska naturligtvis få det. Detta har vi kristdemokrater tyckt länge och nu kan vi kanske tillsammans med fp och c övertyga moderaterna om det riktiga i denna inställning.

Jag har drivit denna fråga i Halland och jag har fått svaret att det fungerar här. Ingen som är i behov av vård blir utan. Alla tas emot här och kan man inte betala, så skrivs vårdskulden av. Men jag har också lovat att hålla koll på det och om det framkommer att det inte fungerar, kommer vi att ta upp frågan igen.

Comments (0) apr 22 2009

Djurskydd

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

För en vecka sedan skickade jag och Michael Cassaras ett öppet brev till jordbruksministern om beslutet att förändra djurskyddet. Men nu när det alltså har gått en vecka har vi inte ännu fått något svar.

Vi tycker nämligen att det är ett konstigt beslut att flytta kontrollen av djurskyddet från kommunerna till länsstyrelserna. Regeringens tanke är att det ska bli ett bättre och mer likvärdigt system då. Vi menar att det är stor risk att det blir precis tvärt om. De kritiserar kommuerna för att kontrollen är för dålig, men de har satt till lika mycket pengar som kommunerna lägger idag. Man kan visserligen hävda att pengar inte är det samma som kvallité, men i Halland blir det färre inspektörer med de pengar länsstyrelsen får.

Vi är mycket oroliga för hur det ska bli. Därför skrev vi vårat brev med några frågor till ministern, men han har alltså inte bemödat sig med att svara på frågorna ännu. De får säkert en massa brev som de ska svara på, så vi avvaktar väl några dagar till innan vi tar vårt nästa steg.

Comments (0) aug 13 2008