Vad händer i Egypten?

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Vad är det som händer i Egypten igentligen? Hur gick det med den frihetskamp som man gladde sig åt för bara ett halvt år sedan?

Egyptens folk lyckades med gemensamma krafter, att avsätta en diktator som styrt deras liv i decennier. Man ville bort från våld och övergrepp för att istället få yttrandefrihet och all frihet en demokrati ska ha. Nu har det gått bara några månader, så börjar de styrande falla tillbaka i gamla metoder. Man skjuter skarpa skott mot den egna befolkningen och man uppmanar muslimer att gå ut och slå ner den Kristna minoriteten. Man använder statlig media för att sprida desinformation för att splittra och söndra. En övergångsregering som inte kan skilja på rätt och fel. En diktatur har upphört och ersatts av en ny.

Man blir orolig för hur det ska gå i dessa länder. Ska det bara bli nya diktatorer som tar över. Ska det bli muslimska stater med stränga lagar så folket ändå blir förtryckt? Hoppas de befriade folken i norra Afrika orkar stå på sig och genomföra det som man påbörjade. Att gå från diktatur till demokrati. Och att deras demokrati kommer att gälla alla invånare, inte bara de som har den rätta tron.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4738428

Comments (1) okt 10 2011

100 000 döda i Burma?

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Nu säger de att det kan vara så många som 100 000 döda i Burma. Fast ingen vet ännu om det stannar vid den siffran eller om det blir ännu fler. En katastrof som drabbar ett fattigt land med en hård diktatur. Det är ett gårt prövat folk som nu inte heller får den hjälp i nöden som de behöver. Den största bristen är vattnet och framför allt barnen löper stor risk för uttorkning.

Det är tydligen inte heller soldater eller statstjänstemännen som gör det största arbetet med hjälpen, utan det är även denna gång Burmas munkar som syns arbeta med uppröjningen. Vad kan omvärlden göra för att hjälpa till? Hoppas att hjälporganissationerna släpps in, så att de kan få igång vattenförsörjningen.

De säger också att odlingsmarken är förstörd av det saltvatten som strömmade in över fälten. Hur lång tid tar det innan det har rättat till sig? Hur kommer det sig att en cyklon får så kattastrofal verkan? Kunde något ha gjorts för att minimera skadeverkningarna? Ja, när något sådant här händer så får man många frågor och få svar. Mest undrar jag om de som nu har förlorat alla sina nära och kära, kommer att få det stöd som de behöver. kommer någon att hjälpa dem att gå vidare och finna mening i sina liv? Det finns mycket att läsa på svd

Comments (0) maj 08 2008