Förbjud inte tiggeri – förbjud diskriminering

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Visst är tiggande människor en verkligt bedrövlig syn på våra gator, men det är det endast för att människor tvingas till ett sådant liv. Inte för att vi välbergade måste se dem. Det är viktigt att ha rätt fokus när man talar om och vill lösa problem. Om man ropar på förbud bara för att slippa se, då har man inte rätt fokus.

 

Ska det finnas något förbud när det handlar om tiggare, så måste förbudet riktas mot de EU-länder som diskriminerar vissa av sina invånare, så att de inte har något annat val än att ta sig till andra länder för att tigga. Skuldbelägg inte de utsatta, utan ställ krav på de som har makt att åstadkomma förändring.

 

EU måste ha makt att ställa krav om mänskliga rättigheter på medlemsländerna, lika väl som man kan ställa stora krav på hur de ska sköta sin budget. För om det bara är budget som betyder något, så kan man fundera på värdet av samarbetet. Alla vet att pengar är ett kraftfullt medel för att påverka. Alltså borde EU använda sig av det för att det ska hända något för dessa mest utsatta i vår union.

 

Om det ligger någon sanning i påståendena om att det finns ligor som organiserar tiggeri i Sverige, så utred då det som människohandel. Se till att komma åt roten till problemet. Det gör man inte genom att förbjuda tiggeri. Det är lika verkningsfullt som att försöka bota magsår med plåster. Se till att ingen medborgare i EU tvingas leva under så usla förhållanden så att tigga är den enda utvägen. Sluta tyck illa om det för din skull. Tyck illa om det för deras skull som inte har något annat val.

Comments (4) apr 30 2015

Tillgänglighet på myndigheter

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Enligt en kartläggning av Handisam, är det få myndigheter som uppfyller kraven om tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning. I år är det det år som alla offentliga lokaler ska vara tillgängliga och alla myndigheter skulle ha uppfyllt de krav som är uppsatta, men målet är långt ifrån uppfyllt. Kartläggningen visar att bara sex av myndigheterna uppfyller alla krav.

Arbetsförmedlingen hamnar bland de semsta myndigheterna och det är mycket förvånande. Arbetslösheten är större bland människor med funktionsnedsättning än bland andra och myndigheten som ska hjälpa de att komma från sitt utanförskap och få jobb har misslyckats med tillgängligheten. De borde snarare ha lagt in en extra växel för att vara tillgängliga.

Man frågar sig varför det ska vara så svårt att uppfylla tillgänglighetskraven i vårt land. Hur kan det komma sig att man tycker att en grupp av medborgarna kan diskrimineras så som det sker? Varför är det inte en självklarhet att alla ska få samma bemötande och stöd på lika villkor?

Se till att bli klara med utredningen om tillgänglighet och diskriminering som ligger och möglar på Jämställdhetsdepartementet. Låt det bli offentligt hur det går med det arbetet och se till att alla medborgare får lika villkor.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/svart-for-funktionshindrade-pa-arbetsformedlingen_4786043.svd 

http://www.handisam.se/Tpl/OpenComparisonSurvey2010.aspx?id=13728&mode=2

Comments (0) maj 30 2010

Debatt om tillgänglighet

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Det blev en bra måndag… Var på en debatt som arrangerades av Länshandikapprådet och DHR Halland.

Jag tycker vi fick ett bra samtal och en bra debatt. Det som väckte mest känslor var när vi talade om medicinsk fotvård. Där har delar av landstinget en hemläxa att göra. Vi måste se till att det fungerar för alla. Det är bra att få höra från människor som behöver det hur det fungerar eller kanske då inte fungerar. Det är som jag ser det vårdcentralerna som har ansvar för att de som behöver medicinsk fotvård ska få det. Vi måste alltså bli bättre på uppföljningen av dem.

Debatten handlade självklart mycket om FNs konvention om rättigheter för människor med funktionsnedsättning. De två viktigaste principerna i den är tillgänglighet och ickediskriminering. Landstinget Halland har sagt att vi ska arbeta efter konventionens intentioner och det måste gälla alla som är verksamma i landstinget. Det har nog tyvärr inte slagit igenom i alla led ännu, men det är på väg. Det är roligt att det är under Maria Larssons tid som minister som Sverige skrev under. Att alla människor har samma rättigheter är Kristdemokrati och det är inte svårt att ställa upp på vad konventionen innehåller. Det som är svårt är att få det att fungera i praktiken. För ytterst handlar det om att det är människor som ska genomföra det som beslutas.

Jag tror att de flesta som var med i Varberg på Folkets hus idag tycker att det var lyckat. Sen kanske inte alla tycker att vi gav rätt svar i allt. Men det hör väl till.

Comments (0) maj 03 2010

Skolor kan neka elever

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Friskolor i Sverige kan neka att ta emot elever med funktionshinder. De kan skylla på dåliga lokaler eller brist på resurser. Detta kan ske trots att skolagen säger att den svenska skolan ska vara öppen för alla. Det gäller tydligen inte funktionshindrade.

Det är en rätt intressant möjlighet de har. För tänk om de hade nekat andra grupper på samma sätt. Vad hade då hänt? Som exempel kunde det ju handla om en elev från ett afrikanskt land. Vad skulle hända om de nekade då? – Vi har inte de resurser som krävs för den extra språkutbildning som skulle behövas.

Det skulle kallas för diskriminering.

Det skulle alltså inte gå att neka elever med någon annan orsak att få gå i en skola. När det gäller funktionshindrade så är det möjligt. Är vi då lika inför lagen i vårt land? Ja det är vi nog om vi inte är funktionshindrade.

Både den kommunala skolan och friskolorna finansieras av kommunskatten. Man har alltså uppdraget att sköta undervisningen åt kommunerna, ingen skillnad här alltså. Jag tycker att skolan ska vara till för alla, och då ska man inte kunna neka elever av den ena eller den andra anledningen. Alla ska ha samma rätt, annars kan man fundera över ersättningssystemet vi har. Skolan är en offentlig inrättning och alla sådanna ska vara tillgängliga för alla. Då borde skolorna också vara tvugna att anpassa sina lokaler efter de behov som eleverna har.

Är det samma inom äldreomsorgen, kan ett serviceboende säga att de inte kan ta emot funktionshindrade äldre? Vi har ingen hiss, så det går inte att du bor här. Eller en vårdcentral.

Nej, detta är inte rätt. Det är ju självklart att all offentligt finansierad verksamhet ska ha samma rättigheter och skylldigheter. Man ska inte kunna neka och där med skjuta över ansvaret på andra. Alla människor ska kunna ha samma möjlighet att välja skola, vård och omsorg. Diskriminering ska inte vara tillåtet i Sverige 2008.

http://www.sr.se/ekot

Comments (0) okt 23 2008