Vad är tvångsvård?

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Ett otroligt svårt ställningstagande att göra för Socialstyrelsen. Vad är dödshjälp och vad är tvångsvård? Lagen är entydig och det ska den vara. Dödshjälp är inte tillåtet, men vad är då dödshjälp? Lagen är lika entydig, tvångsvård är inte tillåtet och alltså har den enskilde rätt att tacka nej till vård. Var går då gränsen i detta fall?

Sjukvårdens roll är att bota och trösta. Inte att ge dödshjälp. Detta måste vi hålla fast vid och inte tillåta att de krafter i samhället som vill införa aktiv dödshjälp lyckas med det. Vi får aldrig hamna i ett läge där människor kan känna sig tvingade att be om hjälp att dö. Människovärdet får inte ifrågasättas.

Men hur avgör man i ett sådant fall som detta? Jag hoppas att Socialstyrelsen inte stressar fram ett beslut, utan att de tar den tid de behöver. Det är viktigt att det blir rätt.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=206251 http://www.expressen.se/Nyheter/1.1922936/hagglund-varje-form-av-aktiv-dodshjalp-ar-oacceptabel

Comments (0) mar 19 2010

Eutanasi – säg i stället dödshjälp

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Det ska inte vara tillåtet med aktiv dödshjälp i vårt land. Vården ska inte hjälpa människor att dö, utan att leva. När människor är så sjuka att de snart kommer att dö ska vården göra allt som står i dess makt för att livet ska avslutas på ett värdigt sätt. Det betyder inte att de ska hjälpa till att avsluta livet. Vård i livets slutskede handlar väldigt mycket om smärtlindring och stöd, inte om snabbhet och hjälp till död.

Det är tragiskt att vi har riksdagsmän som tycker att vården ska hjälpa människor att dö. Man får en känsla av att de också har svårt att tala om det, för de använder ord som ska dölja vad det egentligen handlar om. Kalla det för dödshjälp och inte eutanasi. Men det är väl ett sätt att mörka avsikten.

Hur ska människor kunna känna sig trygga när de ligger sjuka och behöver den sista viktiga vården för att få ett värdigt slut på livet, om de ska behöva känna att det finns ett tryck på att de ska välja att avsluta livet i förtid. För det tror jag är en stor risk. Människor kommer att känna det trycket även om det inte är meningen att de någonsin ska känna det. – Här ligger jag och kostar pengar och upptar en vårdplats, det skulle kanske vara bättre att jag bad om hjälp att avsluta livet. – Detta får aldrig bli verkligt i vårt land. Människor ska aldrig behöva få sådana tankar. Den som är dödssjuk ska få vara trygg i att veta att vården gör allt för att lindra smärtan och oron för döden.

Vart är värderingarna i vårt samhälle på väg? Vart har synen på människovärdet tagit vägen för de som motionerar om aktiv dödshjälp? Det är förskräckligt att det motioneras om att det ska bli lagligt att döda människor. För det är vad det faktiskt är, även om de försöker använda ord så att det ska låta bättre.

Svensk sjukvård ska arbeta för att hjälpa människor att bli friska. Vi ska satsa på utveckling av nya metoder och nya läkemedel för att bota och för att lindra smärta. Vi ska också jobba för att hjälpa människor att inte bli sjuka. Friskvård är den bästa och effektivaste vården.

Vi måste uppvärdera moralen i vårt samhälle. Det har gått alldeles för långt med egoismen och självförverkligandet. Vi ska arbeta för att få mer medmänsklighet och empati för varandra. Det är grundstenarna i ett modernt och ett väl fungerande samhälle.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=189961

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3656967.svd

Comments (0) okt 15 2009

Livshj’älp inte dödshjälp

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Människor ska få hjälp att leva, inte att dö.

Samhället ska göra allt för att få människor att orka leva och det gäller ända till slutet. Aktiv dödshjälp ska inte tillåtas. Det är hämskt att vi har så lite empati i vårt samhälle så att många idag tycker att vi ska tillåta det. Vi gör allt vi kan på landets sjukhus för att få människor att överleva sjukdomar och olyckor, då ska vi inte samtidigt på andra avdelningar aktivt hjälpa andra människor att dö. Att riksdagsledamoten Eva Flyborg anstränger sig så för att få riksdagen att säga ja till något sådant, är för mig obegripligt.

Nu använder man uttryck som – läkarassisterat livsslut. Det är så vanligt, man använder andra ord för att tala om något hämskt. Nej, kalla det för vad det är. Det är dödshjälp, så säg inget annat. För det är att luras. Det är naturligtvis lättare att få människor att tycka att det är något bra om man förskönar lite. Men om det är så bra, så behöver ni väl inte försköna.

Kungsbackaherden skriver ett bra blogginlägg om detta. Läs på http://kungsbackaherden.blogspot.com/

Det är märkligt att vi har fått ett så egoistiskt samhälle. När man inte kan jobba och tjäna pengar, så är man inget värd. Det är som om vårt människovärde är det vi producerar och inte det okränkbara unika värde vi har på grund av att vi är en människa. För så menar jag att det är, vi har samma värde från det vi blir till, hela tiden fram tills vi dör. Detta måste vi lära ut till våra barn och till varandra. Fattig eller rik, sjuk eller frisk, det spelar ingen roll, vårt människovärde är det samma. Det kan ingen ta ifrån oss.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=173706

Comments (0) jul 14 2009

Var går gränsen?

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Det är hämskt när barn har dödliga sjukdomar, när barn dör blir frågorna många och svaren mycket få. Barn ska inte och barn ska inte lida. Det hör inte ihop med det lilla underbara livet man har i sin famn.

Om det ändå intreffar att det barn man fått får en dödlig sjukdom och lämnar sina föräldrar med den ofattbara saknaden och tomheten, vill man att det ska ske smärtfritt som möjligt och ett odramatiskt sätt. Ingen vill se sitt lilla barn lida.

Därför är det viktigt med etiska normer för hur sjukvården ska agera när detta fruktansvärda intreffar. Samhället måste stå fast vid att det alltid handlar om att bevara liv och att lindra smärta. Det får aldrig handla om att skynda det oundvikliga. Vård i livets slutskede är en viktig och svår sak för alla inblandade. Men livet får inte avslutas annat sätt en det naturliga. Dödshjälp är inte tillåtet och det ska det inte heller bli.

En sådan här debatt blir extra svår när det är ett litet barn det handlar om. Fast det får ändå inte leda till att vi flyttar gränsen för det som ska vara tillåtet. Det kan lätt bli i här svåra situationer. Vi måste kunna lita läkaretiken, vi måste kunna lita att vården alltid agerar ut ifrån principen att livet är okränkbart. Det är viktigt att ingen som jobbar inom vården agerar ett sådant sätt att människor får anledning att tvivla det.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2579959.svd http://dn.se/sthlm/experter-kritiska-till-rattslakarens-slutsats-1.818868

Comments (3) mar 11 2009

Dödshjälp – menar de allvar?

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Det är hämskt att läsa att det finns riksdagsledamöter som tycker att vi ska tillåta dödshjälp i Sverige. När de debatterar gör de omskrivningar av språket så att det låter som att det de säger är något positivt för människorna. När det i själva verket är att devalvera människovärdet.

Om det skulle vara en möjlighet att få läkarhjälp att avsluta sitt liv, vem blir det då som avgör när det ska vara slut? Jag är övertygad om att man sätter många människor i ett mycket svårt val. Jag tror att många kommer att fråga sig om de har rätt att fortsätta att leva. Och det får absolut aldrig inträffa i vårt land. Alla ska få den vård de behöver till sin sista minut. Ingen ska ställas inför att tvivla på rätten till det.

Detta är ett så typiskt tecken på vår tids individualistiska tänkande. – Den som inte producerar har inget värde.- Men så är det ju inte.

Alla människor är unika och har sitt okränkbara värde. Helt oberoende av vad hon eller han producerar. Det går inte att ändra. Ändå är det just vad som håller på att hända. Några människor tycker att man kan börja hjälpa andra att dö.

Jag blev glad när jag läste Cecilia Wikströms blogg och såg att hon också tyckte att det var ett omänskligt förslag.

Vi måste stå upp för människovärdet i Sverige idag. Det sker så många små steg mot att devalvera det, så till slut har vi lurat oss själva till att hålla med.

www.dagen.se http://ceciliawikstrom.blogspot.com/

Comments (1) Dec 12 2008

Barbariskt med dödshjälp

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

 Statens medicinsk-etiska råd lägger förslag om dödshjälp. Det är mycket förvånande att det kommer ett förslag från ett statligt råd om en sådan sak. Dödshjälp passar inte in i ett civiliserat samhälle. Vården ska göra allt för att underlätta för sjuka och för att försöka bota sjukdom. Vården ska inte hjälpa människor att dö. Paliativ vård ska lindra smärta och hjälpa människor som har en dödlig sjukdom att dö i värdighet. När vården börjar att aktivt hjälpa människor att dö försvinner trovärdigheten. Hur kan man garrantera trygghet för den som är dödligt sjuk om det finns ett alternativ. Människor kan då komma att känna sig som en belastning och därför känna sig pressade att inte fortsätta till den naturliga döden kommer.

Vi har ansvar för ett värdigt liv från början till slut. Människorvärdet är lika oberoende av ålder och det ska inte någon behöva tvivla på. Regeringen måste säga nej till detta förskräckliga förslag. Trots att det finns andra länder som tillåter detta. I vårt land ska människorvärdet hållas högt och därför ska vården inte aktivt medverka till att döda människor.

www.dagen.se

Comments (0) Nov 15 2008