Låt inte knarklobbyisterna lyckas

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Det finns ett argument som dyker upp ofta när det handlar om lagar och vad som ska vara tillåtet. Ett argument som jag tycker är riktigt dåligt.

  • Eftersom så många ändå gör så, så minskar ju brottsligheten om vi tillåter det.
  • Cannabis är narkotika och det som behöver förändras är attityden till det, så att vi inte accepterar de knarkliberala åsikterna som smyger sig in i vårt samhälle. Det finns stora pengar i den industrin och det satsas ofantliga summor på lobbying för mer liberala lagar. Jag tycker detta är skrämmande, men sanningen är att med mycket pengar kommer man långt. Och de som tjänar pengar på narkotikan, bryr sig inte om konsekvenserna för de som fastnar i beroende.
  • Med detta sätt att resonera kommer det goda samhällsbygget snart att rasa ihop. Med sådana argument blir det svårt att veta vad som är rätt och vad som är fel. Vi kan inte bygga lagstiftning på det viset. Knark är knark även om allt för många använder det. Och knark ska aldrig vara tillåtet.
  • Hur många ska jobba svart för att det ska vara lika bra att tillåta det? Hur många ska köra för fort innan det är lika bra att ta bort hastighetskontrollerna på våra vägar? Varför ska vi ha åldersgräns på tobak, det är ju så många ungdomar som både röker och snusar? Och så vidare, och så vidare.
  • Hur kan man tycka att knark ska vara tillåtet? Visst det går ju att hävda att när så många använder det så minskar brotten och därmed polisens arbete om det blir legalt, men vad är det för resonemang egentligen. Hur många ska begå brott för att det ska vara bättre att göra det lagligt?
  • Det senaste jag hörde var på nyheterna här om dagen, vilket gjorde mig väldigt bedrövad. Det var att man i USA nu vill rösta igenom att cannabis ska bli lagligt. Inte nog med att man redan i vissa delstater har tillåtit det, utan nu vill man göra det lagligt i hela landet.

Comments (1) okt 30 2016

Förbjud alla former av spice

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

För mig är det obegripligt att det ska vara så svårt att förbjuda knark. Det är tydligen väldigt lätt att få tag på det som kallas Spice och det kommer nya sammansättningar av detta skräp så fort det ena blir förbjudet, vilket innebär att det inte är förbjudet ändå. Hur svårt kan det vara att förbjuda en grupp av preparat? Det är ju inte mindre farligt bara för att en liten del byts ut. Alltså måste det bli en lagändring så att det blir möjligt att få bort detta farliga knark.

 

Samhället måste vara tydligt med att knark ska vara förbjudet. Det finns ingen narkotika som är ofarlig och vi ska inte tillåta någon form av det i Sverige. När drogliberalerna försöker lobba för sin sak måste vi alla stå upp och gå emot. Bara för det finns andra länder som gör felet att tillåta knark, så ska vi inte begå samma misstag och följa i deras fotspår.

 

Vi måste istället fundera på hur vi ska göra för att förmå unga att låta bli knarket. Vad är det som gör att människor vill fly från sin vardag. Det måste vi fundera på. Vad kan göras för att människor ska må bättre och trivas med sina liv utan att behöva ta till droger?

 

Det finns så mycket pengar i narkotikahandeln så deras lobbying är så otroligt stark. Det sker en smygglorifiering av dessa droger via TV och andra media hela tiden. Det är ett väldigt smart sätt att påverka på, det är farligt för det är svårt att motverka. Därför är det viktigt att hålla fast vid den svenska modellen med att säga nej till legalisering av alla former av narkotika.

 

Jag hoppas att den nya regeringen och riksdagen står upp för det som är rätt. Att de vågar fatta det kloka beslutet att ändra lagen så att det går att förbjuda narkotika, utan att precisera varje beståndsdel i de preparat som kommer fram. Att de vågar stå emot de penningstarka narkotikaproducenterna och visa att Sverige inte tänker gå deras ärende och hjälpa dem till ännu större rikedom.

Comments (0) Nov 20 2014

Alkohol och droger

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Vi behandlade för en tid sedan ett förslag om rökförbud för anstälda i landstinget. Nu är samma förslag lagt i kommunen. Man kan ha olika åsikt om detta är rätt eller fel, men jag börjar fundera på hur vi tänker när det handlar om förbud av detta slaget.

Det är som att det går bra att tala om rökning, för det är inte tabu att förbjuda. Och jag tycker att rökning inte ska vara tillåtet där det stör oss som inte röker. Men vi talar aldrig om att förbjuda alkohol. Det ska vi kunna handla billigt i andra länder och föra in hur mycket som helst.

Bara under de senaste veckorna har det intreffat flera fall av misshandel och även flera mord i Sverige som är alkoholrelaterade. När ska vi börja tala om förbud att dricka alkohol? Jag kan inte påminna mig att jag har hört att ett mord är tobaksrelaterat. Men det får man ju inte säga. Man måste ju få dricka om man vill.

Ja det är klart att man ska kunna få, men jag skulle önska en mer nyanserad debatt. Hur mycket kostar alkoholen samhället varje år? Jag har ingen aning, men det är åtskilliga miljoner. Detta tycker jag borde diskuteras mycket mer. Ska det allmänna stå för alla dessa kostnader utan att vi ställer högre krav? Trafikolyckor, våld, splittrade familjer och där med barn som far illa. Det finns mycket som alkohol och droger för med sig. Mycket elende som drabbar många oskyldiga.

Jag tycker inte att vi ska förbjuda alkohol, men jag tycker att vi borde göra mycket mer för att förhindra missbruk. Fram för allt tycker jag att vi borde arbeta mycket mer med att förhindra att tonåringar dricker alkohol och använder droger. Det krävs ett stort ökat engagemang från föräldrar och förändrade attityder.

Nu är det skolavslutning inför sommaren. Köp inte ut åt era barn och ha koll så att de inte får det från något annat håll. Var närvarande och bry er om, ta reda på vad de gör och var de är. Det är viktigt och även om de inte gillar det, så är det rätt. Men hur ska de kunna veta vad som är rätt om inte vi föräldrar visar dem. För de gör som vi gör, inte som vi säger.

Comments (0) jun 08 2009