Kristdemokrater vill öka arbetet för att bekämpa trafficking

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Hur kan det komma sig att trafficking är ett problem egentligen? Varför vill någon köpa en annan människa? Varför vill man utsätta en annan människa för sådana övergrepp? Hur kan det komma sig att man tycker sig ha den rätten?

Ett modernt samhälle borde inte ha något som heter trafficking. Alla borde vara så upplysta idag att man vet att ingen har rätt att se på en annan människa som en handelsvara. Alla människor har samma mänskliga rättigheter och alla har ett okränkbart människovärde. Kan det kanske vara så att vi trots allt tal om jämställdhet, talar för lite om människovärdet?

Jag tycker att Europa borde vara en världsdel där ingen skulle behöva frukta att bli utsatt för trafficking. Det är tyvärr inte så, utan handeln med människor ökar år från år. Det känns därför riktigt bra att läsa att Kristdemokraterna Ebba Busch Thor (EU-kandidat) och Caroline Szyber (riksdagsledamot) tar denna fråga på stort allvar och presenterar 6 punkter för hur de tycker att EU ska arbeta med det. De två första punkterna är dessa:

1. Ökade resurser. Kampen mot människohandeln måste påverka prioritering i EU-budgeten. I dag läggs drygt 40 procent av EU:s budgetmedel på jordbruksubventioner, mestadels till franska gårdar. Endast en procent läggs på frihet, säkerhet och rättvisa. Vi vill se en omprioritering av budgeten så att mer resurser än i dag läggs på att stoppa människohandeln.

2. Stärkt kriminalpolitiskt samarbete. För att effektivt kunna förebygga och motverka organiserad brottslighet vill vi fördjupa och stärka det kriminalpolitiska samarbetet mellan medlemsstaternas rättsväsenden – inklusive dess polis­ och åklagarmyndigheter – med fokus på operativ brottsbekämpning. Särskilt viktig är en satsning på polisiärt samarbete i EU:s nya medlemsländer. Även Europols arbete måste stärkas i kampen mot människohandel.

Läs hela deras artikel på https://www.kristdemokraterna.se/Media/Nyhetsarkiv/Sa-kan-Sverige-battre-bekampa-trafficking/

Comments (0) feb 26 2014