Rätten att välja skola ska finnas för alla

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Förra veckan upprördes landet av vad som framkom i Uppdrag Gransknings program om hur en del friskolor agerar vid antagning av elever. Det visade sig att några av skolorna de granskat valde bort elever med problem eller som var stökiga.

Med all rätta ska man bli upprörd av det. För det ska vara självklart att det är eleven som ska ha rätt att välja skola och inte tvärt om. Jag tror de flesta av oss tycker likadant i den frågan. Det ska inte vara så att de duktiga får mer valfrihet än de elever som har svårare för sig i skolan. Valfrihet är för alla, oavsett vilken bakgrund eller vilka förutsättningar man har.

Som sagt, jag håller med alla som har yttrat sig i denna fråga och tyckt att det är bedrövligt att sådant förekommer i den svenska skolan.

Men! Jag måste säga att det förvånar mig – eller förresten, kanske inte – det är ju så det är, man tar inte till sig det som inte ligger nära, men när det är något som skulle kunna varit ens egna barn eller barnbarn så blir det tydligare.

Jag menar att detta inte är något nytt.

När den nya skollagen antogs för ett par år sedan, ville Kristdemokraterna att ingen skola skulle kunna neka någon elev. Men så blev det inte. För även i den nya skollagen har skolor rätt att neka elever med en funktionsnedsättning. Om de anser att de inte har råd så behöver de inte ta in en sådan elev.

Jag frågar mig alltså varför det inte finns en debatt om elever med funktionsnedsättning?

Jag menar inte att förringa det nya som hänt, men det är förvånande att människor har olika värde i vårt land. En elev med en funktionsnedsättning ska också ha samma valfrihet som andra. Valfriheten ska inte vara till för bara några av oss, utan för alla.

Comments (0) Nov 05 2013

Elevhälsan är viktig för våra barn

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Det är inte rimligt att en elev som mår dåligt idag måste vänta till onsdag nästa vecka för att få träffa skolsköterskan eller en månad för att få träffa kuratorn. Kristdemokraterna vill därför införa en elevhälsogaranti, som innebär att en elev under sin skoldag ska få hjälp och stöd av någon inom elevhälsan. Alliansens satsning på sammanlagt 650 miljoner kronor gör det möjligt för skolorna att anställa fler inom skolhälsovården och erbjuda kompetensutveckling för dem som redan arbetar där.

En höjd ambitionsnivå för elevhälsan är en åtgärd för att skapa en skola som varje elev kan utvecklas i. Lika viktigt som det är att stärka skolans kunskapsuppdrag är det att se till skolans fysiska och psykiska arbetsmiljö.

Alla barn är olika. De lär sig på olika sätt och i olika takt. Skolans roll ska vara att ge varje barn möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Men den som inte mår bra kan inte ta till sig de kunskaper skolan ska förmedla. I skolan finns inte plats för mobbing, glåpord och stinkande skoltoaletter. I ett mänskligare Sverige ska våra barn ha en fräsch skola, bra skolmat, de allra bästa lärarna och en elevhälsovård som finns där när de behöver den.

Comments (0) aug 26 2010

Lärarutbildningen skulle bli bättre

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Nu hade Alliansen möjlighet att göra lärarutbildningen bra, men vad händer? Inte ens nu kommer kunskap om elever med funktionsnedsättning med som en obligatorisk kurs för blivande lärare.
Det är inte försent, det går att ställa till rätta fortfarande. Ta tillfället och gör lärarutbildningen bra nu.
Skolan är till för alla. Varför slarvar ni då i regeringen med lärarnas utbildning. Visa att Alliansen tänker på alla människors lika möjligheter. Låt inte denna orättvisa få fortsätta i skolan.
Det är valår, visa då att Sverige kan bli bäst i klassen. Våga backa och göra denna förändring så alla blivande lärare får rätt kunskap. Visa att Alliansen klarar av att säga att alla människor har lika värde. Låt inte en hel grupp människor i vårt land känna sig svikna av Alliansen. Det är viktigare att göra rätt, än att hålla fast vid ett dåligt förslag.
http://www.srf.nu

Comments (0) mar 19 2010

Betyg och lika regler

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Det kan väl vara ett led i skolans utveckling att eleverna får sätta betyg på sina lärare. Skulle kunna fungera som kvalitetshöjare och som en indikation på lärarens engagemang. Fast det måste ju användas med förnuft.

En mer viktig fråga för skolan vore att se till att den nya skollagen blev en lag för alla. Det är totalt obegripligt att när vi har en borglig regering som gör en ny skollag, så rättar de inte till detta. Det kommer fortfarande att vara tillåtet för skolor att neka elever med funktionsnedsättning.

Det borde vara så att om en skola ska få tillstånd att starta, så ska de kunna visa upp att vi är en skola för alla. Det borde inte gå att få tillstånd annars. Skolverket ska inte ha rätt att bevilja nya skolor utan att de har lokaler som är tillgängliga.

Varför blir den nya lagen bara en halvbra lag? Vi hade ju chansen att göra det bra. Tänk om Kristdemokraterna hade haft några fler mandat, då hade det blivit så.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.324732-elever-far-ge-larare-betyg

Comments (0) mar 04 2010