Oj vilken bra säkerhet vi verkar ha på kärnkraftverken

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Jag kan inte låta bli att tycka att Greenpeace har en intressant tanke med att testa hur våra kärnkraftverk har det med säkerheten. Och uppenbarligen ligger det något i deras åsikt. Annars hade de väl inte kunna både ta sig in och bli kvar så länge som de kunde.

Är det så att vi faktiskt ska fundera på om säkerheten på svenska kärnkraftverk är tillräcklig? Tar inte ägarna säkerheten på så stort allvar som de borde? Stämmer det som talesmän för ägarna säger, att aktivisterna inte tog sig in på skyddsvärda platser? Vad skulle hända om aktivister med mål att orsaka attentat gav sig på våra kärnkraftverk?

För min del så tycker jag att det finns många frågor och få svar. Jag tycker också att detta måste bli en del av debatten om kärnkraftens vara eller icke vara. Det framförs ofta att kärnkraft är det enda som räcker till för att försörja oss med den el vi behöver. Och vist vet jag också att vi just nu inte har något som gör att vi kan skrota kärnkraften, men när ni som försöker övertyga mig om hur bra det är med denna energikälla och hur kostnadseffektiv den är, så glöm inte att ta med kostnaden för säkerheten också. För det tycker jag att ni glömmer allt för ofta.

Det borde finnas ett krav på de stora energibolagen att delar av deras stora vinster ska användas för att hitta miljö och människovänliga energikällor. Det borde ligga i allas intresse kan man tycka.

Det känns skönt att det var Greenpeace som tog sig in och inte en organisation med värre syfte.http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5306698

Comments (3) okt 12 2012

Vindkraftplan i Kungsbacka

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Nu har Kommunstyrelsen i Kungsbacka äntligen fattat beslut om översiktsplan för vindkraft. Det har tagit flera år och många turer fram och tillbaka. Nu är det bara Kommunfullmäktige kvar som ska fastställa planen.

Detta kommer att innebära att det nu kan byggas fler än de fyra vindkraftverk som finns i vår kommun, men det är fortfarande många begränsningar kvar. Och det största hindret för vindkraftverk i Kungsbacka är nog att det finns en del politiker och partier som inte vill ha de.

Planen medger att man kan pröva vindkraft i den östra delen av kommunen, men även här finns ganska många hinder. Det största hindret är dock Råö. Personligen tycker jag att de får allt för mycket inflytande. Enligt planen dras en radie på15 kmrunt observatoriet där det inte alls är möjligt för vindkraft och utanför denna gräns ska Råö vara en remissinstans. Det borde absolut vara tillräckligt med15 km.

Det som är bra är att vi nu kan börja släppa fram de förfrågningar som finns och låta de prövas. För även om vi har en plan för vindkraft så måste självklart alla vindkraftverk prövas mot de lagar och regler som finns. Enligt Miljöbalken och de andra föreskrifterna som reglerar vindkraftetableringar så är det mycket som ska uppfyllas innan ett verk kan resas. För givetvis måste bullernivåer vara rimliga och skuggningseffekter vid bostäder måste undvikas i möjligaste mån.

Fast även om det är mycket man måste tänka på innan man bygger ett vindkraftverk, så tycker jag att energi som produceras av vind känns så rätt. Att ta tillvara naturens resurser som ändå bara finns där. Vinden blåser och att då kunna använda den utan att i produktionstillfället förorena miljön. Det känns riktigt bra.

Comments (2) mar 21 2012

Hur bra är det egentligen med kärnkraft?

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Den senaste veckans händelser i Japan har orsakat ett obegripligt lidande för väldigt många människor. Vi har fått se hur små vi är när naturen visar sina krafter. Jorden och havet flyttar sig, utan att ta hänsyn till de människor som kommer ivägen.

Men dessa händelser har också satt igång frågor om vår energiförsörjning. En fråga jag ställer mig är om det är rätt att bygga kärnkraftverk i områden som vi vet är utsatta för jordbävningar? De skador som orsakas av skalv och flodvågor går att se effekterna av, men de skador som uppkommer av strålning är svårare att få överblick över. Man vet inte var och när det är farligt.

För min del så tycker jag att detta borde starta en mer nyanserad diskussion, än den som nu förs där vi bara får höra hur säker vår kärnkraft är. En diskussion om hur förnuftigt det är med en energikälla som får så stora konsekvenser när olyckan är framme.

Då vet jag att jag får höra att vi inte klarar oss utan kärnkraften. Och det är nog sant just nu, men det betyder inte att det kommer att vara så alltid. Det beror ju på vad vi gör. Det är självklart att vi inte kan ersätta all kärnkraft med vindkraft, men vi måste nog sluta tänka så enkelspårigt. För att ersätta kärnkraften behövs flera olika åtgärder och det handlar både om förnyelsebar energi och att minska energiförbrukningen.

Man får ofta höra att vindkraft är så dyr så den behöver allt för mycket subventioner för att vara ett bra alternativ, men jag skulle vilja se en jämförelse mellan kostnaden för en producerad MW vindkraftsel och kärnkraftsel. Jag har en känsla av att man inte tar hänsyn till alla kostnader för kärnkraften när man redovisar hur mycket effektivare den är jämfört med andra energikällor. Hur är det egentligen? Tar man med allt från brytningen av uran och alla kringkostnader runt det, med säkerhet, utsläpp och återställning av förorenad mark, tar man med alla kostnader för säkerheten kring kärnkraftsverken och alla skyddsåtgärder som behövs, tar man med slutförvaringen av det använda bränslet och alla de kostnader som det medför i oräkneliga år framåt?

Jag tycker det finns allt för många frågor kring kärnkraften som vi aldrig får besvarade. Därför menar jag att vi måste lägga mer pengar och mer tid på att tänka över hur mycket energi vi har råd att göra av med och hur vi ska producera energin som vi förbrukar på ett hållbart sätt. Det kanske är så att kärnkraften är det bästa alternativet, men jag känner mig mycket tveksam till om det verkligen är så.

Comments (0) mar 22 2011

Försvaret vill riva ner vindkraftverk

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Vi har tidigare hört att försvaret vill stoppa all utbyggnad av vindkraft i närheten av deras flygflottiljer. Vilket i sig i mina öron låter helt märkligt. Det de nu säger är att de också ska överklaga redan befintliga vindkraftverk. Vindkraftverk de tidigare har sagt ja till. Hur kan detta få gå till?

Ett bygglov som blev beviljat för flera år sedan och som sedan länge är lagakraftvunnet. Finns det något annat ord än myndighetsmissbruk som man kommer och tänka på. För vad finns det för rättssäkerhet för en privatperson eller ett företag som byggt ett vindkraftverk om en statlig myndighet kan överklaga beslut som vunnit laga kraft?

Man kan i och för sig tänka sig att det är störande med höga kraftverk nära en flygbana, men vad är det för försvar vi har om de inte ens kan flyga sina plan på grund av master? Hur kan de fungera i krig där alla gör allt för att störa dem?

Jag hoppas verkligen att de inte får rätt att överklaga dessa befintliga vindkraftverk. Skulle de få det så måste lagen ändras. Ingen kommer att våga satsa så mycket pengar på förnyelsebar energi om man flera år efter byggnationen kan riskera att en statlig myndighet kommer och kräver att man ska ta ner det dyra man byggt. Så här får det bara inte gå till i en rättsstat.

Comments (0) Nov 16 2010

Begränsad klimatpåverkan

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Det första av de 15 miljömålen handlar om klimatet. Begränsad klimatpåverkan. Det betyder att vi måste låta våra politiska beslut ta hänsyn till klimatet. Vi ska alltså försöka minimera utsläpp av växthusgaser som t.ex. co2.

För mig betyder detta att vi inte ska acceptera nya stora anläggningar för uppvärmning som drivs med olja. Vi måste agera för att nya anläggningar för uppvärmning ska producera förnyelsebar energi. Om vi tillåter att man bygger nya oljepannor gör vi i miljönämnden inte vårt jobb.

Därför beslutade vi igår i Nämnden för Miljö & Hälsoskydd i Kungsbacka att inte tillstyrka förslaget att Statkraft ska få bygga två nya stora oljepannor vid Hammargårds fjärrvärmeverk.

De nationella, regionala och lokala miljömålen säger att vi ska minska utsläppen av växhusgaser och då är det vår uppgift att agera där efter. Menar vi något med vårt tal om vikten av att minska klimatpåverkan, så är det hög tid för oss att också ta konsekvensen av detta. Jag hävdar att det måste vara möjligt med ny teknik att kunna klara även reservkraft med förnybart bränsle. Jag tror att det handlar mycket om att så länge det är möjligt att använda den föråldrade tekniken och det fosila bränslet så gör man det. Det är inte förrän kraven ställs som man ser till att lösa problemet.

Vi måste våga ställa tuffare krav på hur mycket energi som får användas för uppvärmning och på vad man får använda som bränsle. Idag tillåter vi att det byggs hus med allt för stor åtgång på energi. Det finns teknik för att minska energiförbrukningen och jag tycker att man ska använda den tekniken i mycket högre utsträckning än vad som görs idag. Det finns flera goda exempel på hur man kan göra och vad man ska använda sig av. Det är bara det att det fortfarande kostar mer att bygga. Men vad man då inte tänker på, är att man genom att bygga energieffektivt får mycket lägre driftkostnad. Jag menar att det är rimligt att man räknar på en byggnads hela livslängd och inte bara vad det kostar att investera.

Om vi inte ställer kraven idag, hur ska vi då lyckas med att uppfylla miljömålen? Om det inte är rätt tid att börja nu, när är det då rätt tid? För de som ska ta den högre kostnaden kanske det aldrig känns som rätt tid, men för de som ska ta över jorden efter oss, kommer det nog att kännas som att vi började för sent.

Comments (0) okt 22 2010

Förnyelsebart och kärnkraft

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Ett beslut som öppnar fler möjligheter för förnyelsebar energi, men som samtidigt gör det möjligt att bygga nya reaktorer när de gamla fasas ut. För min del känner jag mig rätt kluven till detta. Jag tror att kärnkraften måste fasas ut för gått, men jag inser samtidigt att det är svårt att göra det så länge basindustrin behöver så mycket energi.

Min åsikt är att det inte är rätt att ha kärnkraft eftersom den både vid brytningen av uranet och vid lagringen av det utjänta avfallet ställer till problem. Därför måste vi satsa väldigt mycket på att ersätta den med förnyelsebar energi som produseras utan en massa föroreningar. Beslutet som fattades i riksdagen igår ger stora möjligheter till just sådan energi.

Det kommer nu att bli möjligt att i ännu större grad produsera energi med hjälp av sol vind och biobränsle. Det finns enorma potentialer i solen och vinden. Men det är också viktigt att även industrin börjar effektivisera. Det är troligt att det skulle gå att minska deras förbrukning ganska mycket.

Det är ganska märkligt att höra hur försvaret kritiserar vindkraften. Det är enligt vad som sades här om dagen riskabelt att ha vindkraftverk nära militära flygplatser. Då tycker jag det är relevant att ställa sig frågan om de borde få flyga alls. Om de inte kan se ett vindkraftverk hur ska de då kunna se vad som är rätt mål när fienden kommer? Här borde komma klara besked från regeringen. Lika så skulle jag önska att man tydligt från nationell nivå talade om hur stort inflytande till exempel rymdobservatoriet på Råö ska få ha. Är deras forskning viktigare än vindkraften?

För att klara den framtida energiförsörjningen krävs tuffa beslut från regeringen och riksdagen. Ett sådant fattades igår och nu blir det tydligt att förnyelsebart är en viktig del av den svenska energiproduktionen.

http://www.kristdemokraterna.se/PressOchMedia/Pressmeddelanden/MiljoOchEnergi/100617MOKarnkraft

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ja-till-ny-karnkraft_4883537.svd

Comments (0) jun 18 2010

Vindkraft i Kungsbacka

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Vindkraften stör Råö mindre än mobilmaster. Det enligt den utredning och beräkning som har gjorts. Det betyder att den radie på 15 km som är föreslagen i vindkraftsplanen räcker.

Mätningen har gjorts av ett oberoende företag, så den är alltså opartisk. Därför måste det nu vara klarlagt att även om rymdobservatoriet tycker 15 km är för lite, så får de acceptera att det ska finnas vindkraft även i Kungsbacka kommun.

Vi kan alltså få vårt första stora verk nu. Vi kan också bli en kommun där det produceras el som inte är klimat och miljöbelastande. Om de verk som är ansökta om tillstånd för byggnation skulle byggas, så skulle det vara ungefär en tredjedel av hushållselen i kommunen. Nu är det ju inte säkert att alla ansökningar kommer att kunna beviljas. Det finns fler saker att ta hänsyn till än just Råö. Och alla etableringar måste behandlas på korrekt sätt. Vad vi kan och som är roligt att konstatera är att nu kan vi få vindkraft också här.

Nu gäller det att vi kan samla en tillräckligt stor majoritet i kommunfullmäktige så vi kan få igenom planen i nuvarande form. Vi Kristdemokrater tycker den är bra som den nu är.

Comments (2) jan 02 2010

Vietnam och klimatkrisen

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

I samband med klimatmötet i Köpenhamn, har Vietnam börjat diskutera hur de ska kunna lösa problematiken med deras utveckling. De har haft en stadigt ökande tillväxt sedan 15 år och det verkar inte trappas av. Detta innebär samtidigt ökade belastningar på klimatet och miljön.

Nu vill de bygga kärnkraft för att klara av att inte öka utsläppen av växhusgaser. Ett bra initiativ av regimen, men frågan är ändå om det är rätt.

Visst är det rätt att de vill ta tag i det växande problemet med miljön, men det finns kanske andra sätt för dem att göra en insats.

I ett land med så mycket sol, borde man väl ta vara på den resursen. Det måste vara bättre för dem att använda sig av solenergi i större utsträckning. Det borde också västvärlden hjälpa dem med. Stöd Vietnam med kompetens att utnyttja solen. Detta måste vara ett bättre sätt för länderna som har en kraftigt ökande tillväxt. De behöver mer energi, men de ska inte tvingas att gå igenom samma misstag som vi redan har gjort.

Comments (0) Dec 08 2009

Småskalig energiproduktion

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Nu kommer Kristdemokraterna att kämpa för att det ska bli enklare för småskalig energiproduktion. Efter att ha bifallit en motion rikstinget som handlade om denna fråga. Vi ska nu jobba för att det ska att ansluta till elnätet kostnadsfritt.

Detta gör att de som har små elproduktionsanläggningar slipper den höga avgift som de stora nätbolagen tar ut. Det är idag nästan omöjligt att ekonomi i en liten anläggning. Om Kristdemokraterna får med de andra partierna i alliansen detta förslag, kommer det att medföra att Sverige kan mycket mer småskalig och förnyelsebar elproduktion.

Därför är det inte lätt att förstå den sifomätning som visar att vi har lågt förtroende hos väljarna när det gäller klimatet. Vi är tydligen dåliga att marknadsföra oss i den frågan. Vi har alltså en stor förbättringspotential i marknadsföring. För de som inte har förtroende för vår miljöpolitik, kan inte ha satt sig in i vad vi gör och tycker. Se bara det som Anders Wijkman har gjort i EU-parlamentet. http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=173091

Comments (0) jun 29 2009

Klimatproblemet

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Det är inte lätt att veta vad som gäller. Den ena dagen kommer en rapport om att det inte är så farligt som vi först trodde, men nästa dag kommer nästa rapport som hävdar att det är mycket värre. Vad ska man tro? Vem av forskarna har rätt? Eller är det så att ingen egentligen har hela svaret?

Oavsett vad som är rätt eller vem som säger det, så kan vi nog vara överens om att det inte är bra. Oavsett om människan har stor eller liten påverkan på klimatet, så är det hög tid att göra allt vi kan för att motverka klimatförändringen. Vi kan inte med gott samvete låta bli. Om vi skjuter på åtgärder som vi kan göra, så lägger vi problemet i knät på våra barn. Deras möjligheter är mycket större om vi gör vad som står i vår makt. Förhoppningsvis är det en positiv sak med finanskrisen, att utsläppen av växthusgaser minskar. Men i så fall är det viktigt att det inte ökar igen när krisen är över.

Jag tycker att det är rätt märkligt, vi kan åka till månen och vi kan skicka saker till Mars. Varför kan vi då inte lyckas konstruera en bilmotor som inte är klimatpåverkande? Det borde vara en baggis för alla dessa duktiga forskare som kan så mycket. Lika så tycker jag det är förvånande att inte energiforskningen lägger mer krut på att ta vara på solens strålar. Den finns där uppe på himlen och bara lyser över oss. Värme som helt gratis strålar ner över oss. Detta borde vara riktigt intressant att ta vara på. I stället för att hitta dessa möjligheter, så hittar vi alla problem med det. Gör det möjligt att lägga solceller på tak och gör det också ekonomiskt genomförbart för oss.

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=168316

Comments (1) apr 19 2009