Vi vill inte sortera bort människor

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Vi Kristdemokrater är glada över att Halland inte har infört KUB-test som en form av fosterdiagnostik. Av etiska skäl har Region Halland beslutat att inte införa testet.

 

KUB syftar till att hitta barn med bla kromosomavvikelser och alltså sortera bort dessa människor. Vi vill inte ha ett sådant samhälle, där människor med vissa avvikelser inte är välkomna. Detta är självklart en mycket svår etisk fråga och inte bara något man lättvindigt kan införa för att det ska bli lika dant som en del andra har det. Det blir inte heller rätt om man säger att det är en sådan svår etisk fråga så att kvinnan själv ska avgöra. Här måste politiken vara med och diskutera.

 

Detta handlar om vilket samhälle vi ska ha. Vilka är välkomna och vilka är bättre att vi klarar oss utan. Jag vill ha ett samhälle där alla är lika välkomna. Ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter, där olikheter möts med respekt och värme. Där alla har en plats och får finnas bara för att de är just människor.

 

Niklas Mattsson

Gruppledare för Kristdemokraterna i Region Halland

Comments (1) mar 31 2015

Skyll dig själv säger Tännsjö och Tamburrini

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Skyll dig själv om du blir skadad. Ja så få man nog tolka det som Torbjörn Tännsjö och Claudio Tamburrini skriver på DN-debatt. Den som blir skadad under en boxningsmatch ska i deras samhälle få stå för vårdkostnaden själv. Ett mycket märkligt påstående och en ståndpunkt som leder till stora konsekvenser.

Om skador som uppkommer i en viss sport ska undantas från vad det allmänna ska stå för, så måste det gälla andra sporter också. Det är ganska många av våra idrottare som utsätter sig för stora risker. Tänk att åka störtlopp till exempel. Då står man på ett par skidor i över 100 km i timmen ner för en backe. Det kan bli stora skador om man ramlar. Se på speedway, gymnastik, fotboll eller ishockey. Ja den listan kan göras väldigt lång och det bör den också göras om man ska ha ett sådant resonemang.

Det går inte heller att stanna vid olika idrotter. För med ett skyll dig själv samhälle, som dessa två tydligen vill ha, så måste också annat undantas från vad det offentliga ska bekosta.

En bergsklättrare som skadar sig på en hög höjd kostar mycket för samhället. Först en räddningsinsats för stora summor och sedan vård för skador som personen fått på grund av sin äventyrslust.

I nästa skede måste vi också fundera på skador som beror på annat man av fri vilja gjort. Ska en rökare som drabbats av lungcancer få vården bekostad? Ska en alkoholists skador betraktas som självförvållat?

Det är så lätt för ett par forskare att slänga ur sig sina tankar och åsikter om hur de tycker samhället ska vara. Men jag tycker inte det är så lätt att bara säga som de gör. För om det nu är just boxningen de vänder sig emot och inte tycker ska vara laglig, så tänk då på följande.

Om två ungdomsgäng drabbar samman och slåss med tillhyggen och faktiskt till skillnad från boxningen har för avsikt att skada varandra, ska de då inte få vård om de inte kan betala den själva? För enligt Torbjörn Tännsjö är boxning just så.

Det finns många svåra etiska dilemman att fundera på och då särskilt inom vården. Vi kommer säkert i framtiden tvingas till svåra överväganden om hur vi ska prioritera de behov av vård som människor har. För behoven ökar och resurserna hänger inte riktigt med. Det kommer nya läkemedel och nya behandlingar som räddar liv och förlänger liv. Det är ju det som är själva poängen med forskningen.

Så även om man kan tycka att man ska ta ansvar för sina gärningar och därmed ta konsekvenserna av dem, så vill jag inte att Tännsjös mentalitet ska råda. Jag vill att vi ska ta hand om varandra och bry oss om våra medmänniskor, även om de gör fel ibland. Jag vill leva i ett – bry dig om samhälle -. Inte i ett – skyll dig själv samhälle -. http://www.dn.se/debatt/lat-boxningsarrangorerna-betala-skadekostnaderna/

Comments (0) Dec 30 2013

Alltid på de fattigas bekostnad

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Tänk vilken tur vi har som bor i ett välutvecklat land. Tänk vad vi ska vara lyckliga över att vi har råd att äta oss mätta och kunna få sjukvård och läkemedel när vi är i behov av det. Detta är verkligen en förmån vi ska glädjas över. Det är inte en självklarhet i hela vår värld.

Men varför ska vårt välstånd alltid vara på bekostnad av någon annan? Varför ska vi alltid sträva efter att få allt så billigt som möjligt? Har vi verkligen rätt till det?

Jag tycker detta är en stor dubbelmoral. Vi har de strängaste miljölagarna och de strängaste djurskyddslagarna, men vi är inte beredda att betala priset för det. Nej vi köper inte varorna som producerats till priset av våra lagar. Vi letar upp de billigare produkterna som producerats på bekostnad av andras ekonomi och miljö.

För att våra läkemedel ska vara billiga läggs produktionen i Indien och förorenar deras vatten. De har inte tillgång till samma mediciner som vi, men de får förstörda floder. Detta är inte en god etik.

Vi måste börja ta ansvar för vad vi gör. Vårt välstånd kan inte fortsätta att öka på andras bekostnad. Om det vi konsumerar ska produceras i låglöneländer, så ska det ske under samma lagstiftning som om det producerades i Sverige. Inget annat är moraliskt försvarbart.

Comments (2) feb 18 2011

Etiska bedömningar i vården

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Det är inte alltid man tycker att nya lagar är bra. Men denna gång när jag läser om denna nya lag, så blir jag faktiskt glad. Det är bra att lagstifta om att nya metoder i hälso och sjukvården ska prövas etiskt innan de börjar användas.

Det är så lätt att bara se till de nya möjligheterna och till ekonomin när man utvecklar nya metoder. För varje läkare och forskare vill naturligtvis hitta ännu en metod eller bli först med att lösa ett stort problem. Det är själva drivkraften i forskning, men det krävs också att man tänker till och verkligen analyserar konsekvenserna av det man gör. Göran Hägglund säger i artikeln i Dagen ungefär att, bara för att man kan göra en sak, så är det inte säkert att det är rätt. Detta är en inställning som vi måste ha. Det är inte alls säkert att varje ny metod ska användas. Det kan bli konsekvenser som man inte först har tänkt på. Det är bättre att ta lite mer tid och tänka, än att skynda och få problem man inte hade anat.

Det finns nog en hel del som görs inom den svenska sjukvården som skulle må bra av att diskuteras etiken kring. Men känslan man får när man säger det är att man är lite bakåtsträvande. Man ska inte bromsa utvecklingen och hålla tillbaka forskningen. Och det är nog sant till viss del, men det är också så att forskning måste diskuteras etiskt.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=195956

Comments (1) Dec 04 2009

2 stift i Svenska kyrkan är klimatsmarta.

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Nu börjar svenska kyrkans stift fatta att det är smart att satsa på energieffektivisering. Grattis etik & energi, ert idoga arbete har givit resultat äntligen.

Det är helt rätt av kyrkan att prioritera energiarbetet. Det läcker så mycket ur våra kyrkor varje år att det måste till en kraftinsats. Det är inte hållbart för varken kyrkans egen ekonomi eller för miljön att låta det fortsätta. Nu har man tydligen också i Härnösands stift insett att det är en bra metod att följa etik & energis program. Alla församlingar borde titta på det för att få inspiration att ta tag i sitt problem. För att det är ett problem med dessa dyra kostnader i onödan kan nog alla skriva under på. Om nu kyrkan börjar annalysera och åtgärda så kommer man att få mer pengar till sin kärnverksamhet. Man kan ha råd att undervisa och stödja människor istället för att försörja energibolag. http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=151383

Comments (0) mar 19 2008