Förbjud inte tiggeri – förbjud diskriminering

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Visst är tiggande människor en verkligt bedrövlig syn på våra gator, men det är det endast för att människor tvingas till ett sådant liv. Inte för att vi välbergade måste se dem. Det är viktigt att ha rätt fokus när man talar om och vill lösa problem. Om man ropar på förbud bara för att slippa se, då har man inte rätt fokus.

 

Ska det finnas något förbud när det handlar om tiggare, så måste förbudet riktas mot de EU-länder som diskriminerar vissa av sina invånare, så att de inte har något annat val än att ta sig till andra länder för att tigga. Skuldbelägg inte de utsatta, utan ställ krav på de som har makt att åstadkomma förändring.

 

EU måste ha makt att ställa krav om mänskliga rättigheter på medlemsländerna, lika väl som man kan ställa stora krav på hur de ska sköta sin budget. För om det bara är budget som betyder något, så kan man fundera på värdet av samarbetet. Alla vet att pengar är ett kraftfullt medel för att påverka. Alltså borde EU använda sig av det för att det ska hända något för dessa mest utsatta i vår union.

 

Om det ligger någon sanning i påståendena om att det finns ligor som organiserar tiggeri i Sverige, så utred då det som människohandel. Se till att komma åt roten till problemet. Det gör man inte genom att förbjuda tiggeri. Det är lika verkningsfullt som att försöka bota magsår med plåster. Se till att ingen medborgare i EU tvingas leva under så usla förhållanden så att tigga är den enda utvägen. Sluta tyck illa om det för din skull. Tyck illa om det för deras skull som inte har något annat val.

Comments (5) apr 30 2015

Rösta för mänskliga fri och rättigheter

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Varför ska jag som kungsbackabo rösta i EU-valet?

Nej jag tycker inte att man ska göra det som kungsbackabo. Jag tycker man ska rösta som människa. Att man ska tänka till på vilket Europa man vill ha.

Jag vill ha ett Europa som tar gemensam ställning för mänskliga fri och rättigheter. Det innebär att jag tycker EU ska införa nödvisum för flyktingar. Alla länder i unionen ska ta ansvar för människor på flykt. Ingen ska behöva riskera livet i en osäker båt på Medelhavet för att det är det enda sättet att komma in i EU.

EU ska agera för att stötta demokratiarbete runt om i världen och vi ska driva på för att höja alla ländernas biståndsbudget.

Att få kraftiga lagar för att motverka människohandel ska vara en högt prioriterad åtgärd för EU-parlamentet tycker jag. Den organiserade brotsligheten ska motverkas på alla sätt.

EU ska stötta demokratiutvecklingen i öster. Just nu behöver Ukraina allt stöd de kan få och det är sådant EU ska arbeta med. Genom att samarbeta kan vi hålla fred i Europa.

Genom att lyfta klimatfrågorna till EU-nivå så kan vi komma mycket längre än om varje land ska göra som de vill. EUs klimatmål behöver bli tuffare och alla medlemsländerna måste vara med.

Men EU ska inte besluta om sådant som vi klarar bättre vid köksborden eller som Sveriges riksdag ska besluta om. EU ska endast besluta där det är viktigt att ha gränsöverskridande regler.

Så vill jag att Europa ska vara, därför är Kristdemokraterna ett mycket gott alternativ. Man kan nog säga att det inte finns något bättre.

Comments (0) maj 20 2014

Ett Europa där mänskliga rättigheter och solidaritet får råda – rösta på Kristdemokraterna

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Nu är det bara några dagar kvar till valdagen till Europaparlamentet. Det är hög tid att tänka över vad som är viktigt med EU.

För mig handlar EU om ett enat Europa som samarbetar istället för att föra krig mot varandra. Historien har visat att det har gått lättare att hålla fred sedan Europas länder beslöt sig för detta samarbete, på initiativ av några kloka Kristdemokrater som inte ville se en upprepning av det fruktansvärda krig där så många oskyldiga fick sätta livet till och där rasismen visade sin grymhet.

När jag har förstått detta så har också min kritiska inställning till EU minskat lite, men jag har trots det fortfarande en skeptisk inställning till allt för mycket makt i Bryssel. I EU ska bara sådant bestämmas som faktiskt blir bättre om flera länder kommer överens. Vi kallar det för subsidiaritetsprincipen. Det betyder att beslut ska fattas på lägsta lämpliga nivå. Några saker ska bestämmas i EU, mer ska bestämmas av varje lands egna parlament och mycket makt ska helt enkelt lämnas till familjernas köksbord.

Men det finns självklart sådant som är bra att EU fattar beslut om. Det är till exempel miljöåtgärder. Om de länder som är med i det europeiska samarbetet kommer överens om långtgående klimatmål så är det väldigt bra och det ger mycket mer effekt än att bara Sverige gör åtgärder. Om hela Europa beslutar att förbjuda en del giftiga och miljöförstörande kemikalier, så gör förbättringen mer effekt. Om jordbruket i hela Europa minskar på mängden konstgödning och besprutar sina åkrar mindre får vi en större biologisk mångfald i alla länder som är med.

Om alla länder som är med i samarbetet fattar gemensamma lagar och regler mot människohandel skulle det bli mycket lättare att bekämpa den grymma brottsligheten. Då skulle många kvinnor och barn slippa ett omänskligt slaveri.

EU ska också ställa krav på sina medlemsländer så att alla människor får samma mänskliga rättigheter. Inga folkgrupper ska behandlas med mindre respekt än någon annan. Det kan göras genom att ställa krav på regeringar att agera och genom att ge ekonomiskt stöd där det är nödvändigt.

Detta är sådant som jag tycker EU ska ägna sig åt, men EU ska inte hålla på med att bli en federation som ska ha nationalsång, president och besluta om skatt för de ingående länderna. EU ska bara göra det som blir bättre på den nivån än på nationell nivå. Och EU ska aldrig besluta om sådant som varje familj klarar bättre utan att politiker lägger sig i.

Om du tycker att det ligger något i vad jag har skrivit, så tycker jag absolut att du också ska rösta på Kristdemokraterna i valet till Europaparlamentet.

Comments (0) maj 13 2014

Kristdemokrater vill öka arbetet för att bekämpa trafficking

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Hur kan det komma sig att trafficking är ett problem egentligen? Varför vill någon köpa en annan människa? Varför vill man utsätta en annan människa för sådana övergrepp? Hur kan det komma sig att man tycker sig ha den rätten?

Ett modernt samhälle borde inte ha något som heter trafficking. Alla borde vara så upplysta idag att man vet att ingen har rätt att se på en annan människa som en handelsvara. Alla människor har samma mänskliga rättigheter och alla har ett okränkbart människovärde. Kan det kanske vara så att vi trots allt tal om jämställdhet, talar för lite om människovärdet?

Jag tycker att Europa borde vara en världsdel där ingen skulle behöva frukta att bli utsatt för trafficking. Det är tyvärr inte så, utan handeln med människor ökar år från år. Det känns därför riktigt bra att läsa att Kristdemokraterna Ebba Busch Thor (EU-kandidat) och Caroline Szyber (riksdagsledamot) tar denna fråga på stort allvar och presenterar 6 punkter för hur de tycker att EU ska arbeta med det. De två första punkterna är dessa:

1. Ökade resurser. Kampen mot människohandeln måste påverka prioritering i EU-budgeten. I dag läggs drygt 40 procent av EU:s budgetmedel på jordbruksubventioner, mestadels till franska gårdar. Endast en procent läggs på frihet, säkerhet och rättvisa. Vi vill se en omprioritering av budgeten så att mer resurser än i dag läggs på att stoppa människohandeln.

2. Stärkt kriminalpolitiskt samarbete. För att effektivt kunna förebygga och motverka organiserad brottslighet vill vi fördjupa och stärka det kriminalpolitiska samarbetet mellan medlemsstaternas rättsväsenden – inklusive dess polis­ och åklagarmyndigheter – med fokus på operativ brottsbekämpning. Särskilt viktig är en satsning på polisiärt samarbete i EU:s nya medlemsländer. Även Europols arbete måste stärkas i kampen mot människohandel.

Läs hela deras artikel på https://www.kristdemokraterna.se/Media/Nyhetsarkiv/Sa-kan-Sverige-battre-bekampa-trafficking/

Comments (0) feb 26 2014

Hemlöshet borde inte existera i EU

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , , ,

Tänk att det år 2014 i Europa blir allt fler som är hemlösa. Flera ledamöter i EU-parlamentet ska ha uttryckt att det är en skam för Europa, (läs i DN http://www.dn.se/nyheter/varlden/hemlosheten-okar-i-europa/), men de antar ingen strategi för att motverka det. Och vi är fler som anser att det är skamligt att antalet hemlösa ökar i våra länder. Människor ska inte behöva bo på gatan och de ska inte behöva välja att lämna sitt land för att bo på gatan och tigga i ett annat land heller.

För även om jag håller med EU-parlamentet om att socialpolitiken ska vara nationell, så tycker jag att EU borde kunna ställa högre krav på sina medlemmar än vad man gör idag. Det finns tydliga och hårda regler om hur budgetar ska vara, om hur grönsaker får se ut och om hur djur ska tas omhand, men det finns inga regler om hur människor får behandlas.

Rumänien kan behandla de Romska medborgarna otroligt illa utan att det får några konsekvenser. Jag tycker att EU borde ställa krav på medlemsländerna om att mänskliga rättigheter ska respekteras och gälla alla medborgare. För åtminstone får jag känslan att så inte sker idag. För jag tror inte att någon skulle lämna sitt hem och sina barn och bege sig till Sverige och bo på gatan och tigga ihop pengar, om det inte är riktigt usla förhållanden som råder där de bor.

Visst har den ekonomiska situationen varit svår under ett antal år i många länder. Och det märks självklart även för oss i Sverige, men det borde inte betyda att människor ska tvingas bo på gatan. Därför är det så bra att vår regering har utsett Michael Anefur till nationell samordnare för hemlöshetsfrågor. Då sätts frågorna på kartan och det finns någon som försöker göra något åt det. Läs om hans arbete på bloggen Hemlöshet i fokus. http://www.hemloshetifokus.se/

Comments (0) jan 16 2014

Ännu fler trix med maten

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Det verkar inte finnas några gränser för vad de kan lua oss med maten. Nu ska de börja limma ihop köttbitar för att få oss att tro att det är fina delikatesser. Hur kan detta tillåtas?

Jag trodde att man hade upphört att förvånas, men inte. Detta var verkligen inte något som i alla fall jag kunde tänka mig. Varför kan inte mat få vara vad det är? Jag tycker att Livsmedelsverket borde säga nej till att de får trixa med mat. Men de bara godkänner allt som EU kommer med.

Jag vill inte ha mat som klistras ihop. Jag vill att det jag köper ska vara det som det verkar vara och inget annat. Snart har man ingen aning om vad det är man stoppar i sig. Är det inte limmat så är det genmanipulerat.

Ni får gärna kalla mig konservativ om ni vill, men mat ska inte förvannskas. Mat ska vara naturlig och det tror jag också är det nyttigaste.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/konsumenterna-luras_4237263.svd

Comments (1) feb 10 2010

Klimatsmart, ingen kan smita undan

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Sopförbränning skulle kunna lösa en del av EUs klimatmål, säger Avfall Sverige. Det är en intressant tanke även om det kanske är överdrivet att säga att det löser klimatmålet. Det är ett bra steg på vägen dit.

Det finns många stora soptippar ute i Europa och på många håll växer dem hela tiden. Att förbränna soporna och därmed utvinna energi är ett bra sätt, men det får inte bli så att alla sopor ska förbrännas. Materialutvinning måste också öka. Vi måste alltså bli ännu bättre på att återvinna sådant vi har förbrukat. Vi måste också minska på den mängd sopor vi gör åt runt om i EU. Det finns en mycket stor potential att minska sopberget.

Det är en bra ide för våra ministrar att ta med till det stora klimatmötet i Köpenhamn. Där måste det bli skarpa beslut och alla måste vara med. Det går inte att få en massa undantag från att rädda världen.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3735865.svd

Comments (0) Nov 01 2009

Bonusar

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Visst är det märkligt att sådant man tycker borde vara självklart inte alls är det. För åtminstånne jag tycker att det borde vara självklart för företag att inte betala ut bonus till chefer under en kris. Om företaget går med förlust och de måste arbeta med att minska personalstyrkan, vad finns då att ge bonus för. Om ett företag behöver statligt stöd för att överleva, vems är då pengarna som betalas ut i bonus?

För min del så trodde jag att bonus fick man om man lyckades med något extra. Det borde också vara så att alla anstälda får dela på den summa som kan betalas ut. Det beror inte bara på chefen att vinsten ökar.

Mats Odell säger att det är en EU-fråga att få bort dessa bonusar. Bra Mats att du lägger kraft på detta. Hoppas du lyckas få med de andra länderna på att ta bort de orättvisa bonussystemen som företag har byggt upp.

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_3285843.svd

Comments (0) jul 31 2009

Valet är klart

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Ett mandat, vi behåller alltså det mandat vi hade. Vi får väl vara någorlunda nöjda, men självklart hade jag hoppats på två. Det är bara att konstatera att människor tänker på ett annat sätt än jag. För mig är det obegripligt att förstå hur man kan rösta in Pirat partiet. Fast vi har ju rätt att rösta som vi vill och det är så det ska vara. Är i alla fall glad att Sverigedemokraterna och FI inte fick något mandat.

Nu är tid att begrunda vad vi kunde ha gjort annorlunda, så vi kan förbättra oss till nästa gång. Och nästa gång kommer ju redan 2010. Då är det minst 10 procent som gäller.

http://www.dn.se/fordjupning/europa2009/piratpartisterna-pa-vag-in-i-eu-1.886384 http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=171925 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3027885.svd

Comments (8) jun 07 2009

Flyktingombudsman i EU

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Han kommer med många bra förslag och idéer. Jag syftar alltså på Alf Svensson, kandidat för oss Kristdemokrater till EU-parlamentet. Ett av hans utmärkta förslag, som han lovar att jobba för om han blir invald, är att införa en flyktingombudsman i EU.

Vi har helt olika hantering av flyktingar inom unionen och det är inte bra. Det behövs någon form av gemensam syn på dessa utsatta människor. Vissa av länderna i Europasamarbetet ser flyktingarna nästan på samma sätt som piraterna utanför Afrikas kust. De bekämpas istället för att hjälpas. Det är inte så som ett modernt samhälle ska ta hand om sina medmänniskor.

Det skulle vara väldigt bra om hela EU kunde bli mer öppet för att hjälpa människor i nöd. Om synen på flyktingar blev mer human och mottagande skulle Europa kunna sträcka på sig med stolthet och vara ett föredöme i världen, även på detta område.

 

Därför tycker jag att Alf Svensson är en mycket god kandidat till en av de 18 svenska platserna i EU-parlamentet.

Comments (0) jun 02 2009