Rösta för mänskliga fri och rättigheter

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Varför ska jag som kungsbackabo rösta i EU-valet?

Nej jag tycker inte att man ska göra det som kungsbackabo. Jag tycker man ska rösta som människa. Att man ska tänka till på vilket Europa man vill ha.

Jag vill ha ett Europa som tar gemensam ställning för mänskliga fri och rättigheter. Det innebär att jag tycker EU ska införa nödvisum för flyktingar. Alla länder i unionen ska ta ansvar för människor på flykt. Ingen ska behöva riskera livet i en osäker båt på Medelhavet för att det är det enda sättet att komma in i EU.

EU ska agera för att stötta demokratiarbete runt om i världen och vi ska driva på för att höja alla ländernas biståndsbudget.

Att få kraftiga lagar för att motverka människohandel ska vara en högt prioriterad åtgärd för EU-parlamentet tycker jag. Den organiserade brotsligheten ska motverkas på alla sätt.

EU ska stötta demokratiutvecklingen i öster. Just nu behöver Ukraina allt stöd de kan få och det är sådant EU ska arbeta med. Genom att samarbeta kan vi hålla fred i Europa.

Genom att lyfta klimatfrågorna till EU-nivå så kan vi komma mycket längre än om varje land ska göra som de vill. EUs klimatmål behöver bli tuffare och alla medlemsländerna måste vara med.

Men EU ska inte besluta om sådant som vi klarar bättre vid köksborden eller som Sveriges riksdag ska besluta om. EU ska endast besluta där det är viktigt att ha gränsöverskridande regler.

Så vill jag att Europa ska vara, därför är Kristdemokraterna ett mycket gott alternativ. Man kan nog säga att det inte finns något bättre.

Comments (0) maj 20 2014

Tänk på klimatet – rösta på Kristdemokraterna

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Ännu ett skäl att rösta kristdemokratiskt.

Rösta för klimatet, rösta på Kristdemokraterna. Jo det är så, Kristdemokraternas miljö och klimatpolitik håller i längden. Det är nu det måste hända saker med hur vi hanterar vår glob. Det går inte att vänta till ekonomin blir bättre eller till vi har kommit på lösningarna. Det är nu hela EU måste agera om vi ska lyckas att åstadkomma en förbättring.

Transporter och energi är två viktiga områden där EU har ett stort ansvar. Kristdemokraterna vill skapa järnvägskorridorer genom Europa för godstransport. Om järnvägen ska kunna bli konkurrenskraftig för gods, måste det gå fortare för godstransporter. Som det är idag går det allt för långsamt. Lastbilar är snabbare idag och det är inte hållbart.

Lika så måste EU-länderna tänka till om energin. Kolet måste bort och ersättas av hållbara energikällor. Teknikutveckling är otroligt viktigt och det krävs snabba beslut. Vi måste bli mycket bättre på att använda solens energi för både värme och el. Den bara finns där och lyser över oss, men vi tar inte vara på den. Kristdemokraten Anders Wijkman har varit en av de ledande miljö och klimatpolitikerna i EU-parlamentet, det vill våra kandidater fortsätta att vara.

Tänk därför på vår gemensamma framtid och rösta på Kristdemokraterna i morgon.

http://www.dn.se/fordjupning/europa2009/nara-gransen-for-junilistan-1.885840

Comments (0) jun 06 2009

Feministiskt initiativ – varför då?

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

FI ställer upp i EU och nästa riksdagsval. Varför då kan man fråga sig. Jag tycker att detta med feminist är lite överskattat. Att ställa upp i valen med bara den tanken känns inte så meningsfullt. Jämlikhet och jämställdhet, ja! Feminism, nej. Det handlar om så mycket mer än skillnaden mellan kön. Det är inte bara kvinnor som är åsidosatta i samhället. Det är inte bara kvinnor som har lägre löner.

Lön ska vara lika för likvärdigt arbete. Det ska inte finnas några osakliga skillnader. Men det gör det ju tyvärr. Det är något alla partier och alla löneförhandlare måste arbeta med. Inte minst facken har ett stort ansvar, som de inte riktigt tar.

Varför ska en funktionshindrad inte kunna få en likvärdig lön? Lönebidraget är inte organisserat för att ge den möjligheten. En person som är berättigad till lönebidrag kan aldrig med dagens system konkurera på lika villkor på arbetsmarknaden. Inte om man vill ha mer lön än 17 000 kr i månaden. För det är få arbetsgivare som vill betala för arbetare som inte jobbar tillräckligt fort, om de inte får stöd. Altså går det inte för en funktionshindrad att vara ingenjör.

Därför menar jag att det inte finns något behov av feministiska partier. Det finns där emot stora behov av jämlikhetssträvare i alla partier. Läs artikel på dagen.se

Comments (0) maj 03 2008