Ett Europa där mänskliga rättigheter och solidaritet får råda – rösta på Kristdemokraterna

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Nu är det bara några dagar kvar till valdagen till Europaparlamentet. Det är hög tid att tänka över vad som är viktigt med EU.

För mig handlar EU om ett enat Europa som samarbetar istället för att föra krig mot varandra. Historien har visat att det har gått lättare att hålla fred sedan Europas länder beslöt sig för detta samarbete, på initiativ av några kloka Kristdemokrater som inte ville se en upprepning av det fruktansvärda krig där så många oskyldiga fick sätta livet till och där rasismen visade sin grymhet.

När jag har förstått detta så har också min kritiska inställning till EU minskat lite, men jag har trots det fortfarande en skeptisk inställning till allt för mycket makt i Bryssel. I EU ska bara sådant bestämmas som faktiskt blir bättre om flera länder kommer överens. Vi kallar det för subsidiaritetsprincipen. Det betyder att beslut ska fattas på lägsta lämpliga nivå. Några saker ska bestämmas i EU, mer ska bestämmas av varje lands egna parlament och mycket makt ska helt enkelt lämnas till familjernas köksbord.

Men det finns självklart sådant som är bra att EU fattar beslut om. Det är till exempel miljöåtgärder. Om de länder som är med i det europeiska samarbetet kommer överens om långtgående klimatmål så är det väldigt bra och det ger mycket mer effekt än att bara Sverige gör åtgärder. Om hela Europa beslutar att förbjuda en del giftiga och miljöförstörande kemikalier, så gör förbättringen mer effekt. Om jordbruket i hela Europa minskar på mängden konstgödning och besprutar sina åkrar mindre får vi en större biologisk mångfald i alla länder som är med.

Om alla länder som är med i samarbetet fattar gemensamma lagar och regler mot människohandel skulle det bli mycket lättare att bekämpa den grymma brottsligheten. Då skulle många kvinnor och barn slippa ett omänskligt slaveri.

EU ska också ställa krav på sina medlemsländer så att alla människor får samma mänskliga rättigheter. Inga folkgrupper ska behandlas med mindre respekt än någon annan. Det kan göras genom att ställa krav på regeringar att agera och genom att ge ekonomiskt stöd där det är nödvändigt.

Detta är sådant som jag tycker EU ska ägna sig åt, men EU ska inte hålla på med att bli en federation som ska ha nationalsång, president och besluta om skatt för de ingående länderna. EU ska bara göra det som blir bättre på den nivån än på nationell nivå. Och EU ska aldrig besluta om sådant som varje familj klarar bättre utan att politiker lägger sig i.

Om du tycker att det ligger något i vad jag har skrivit, så tycker jag absolut att du också ska rösta på Kristdemokraterna i valet till Europaparlamentet.

Comments (0) maj 13 2014

Man ska inte behöva dö på gränsen till tryggheten

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Jag tror inte det går att sätta sig in i hur det är att vara flykting. Tänk att behöva lämna allt man har och äger och allt man har kärt, för att fly från det som är hemma. Att fly från krig eller svält eller vad det nu är som kan få en att bestämma sig för att det inte går att stanna kvar.

Man flyr för att man inte vill dö eller för att man inte vill att ens barn ska dö. Man riskerar sitt liv för att komma undan. Sedan riskerar man sitt liv när man är på flykt. Till sist riskerar man sitt liv när man ska ta sig in i Europa.

Man lämnar allt för att man har hört att det är tryggt att komma till Europa, men precis på gränsen dör man. På grund av att det inte finns någon säker väg in i den världsdel som är målet för den flykt man givit sig ut på.

Hur kan någon tro att man ger sig ut på en sådan farofylld resa utan skäl. Hur kan man tro att någon riskerar livet flera gånger om bara för att man vill komma till Sverige för att leva på bidrag. Ingen människa skulle göra det. Men genom att det inte finns några lagliga vägar in i Europa så tvingar vi människor att lägga sina liv i händerna på giriga människosmugglare. Genom att vi gör det så svårt att ta sig hit, finns det en marknad för dem som tjänar pengar på att låta andra riskera sina liv för att fly från krig eller annat elände.

Vi får aldrig glömma människovärdet. Det gäller varje människa, alla, ingen är undantagen. Vi har vårt unika värde. Det kan ingen ta ifrån oss. Därför måste vi visa medmänsklighet mot varandra.

Comments (0) okt 09 2013

Kyotoprotokollet

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Det är väl bra att vi i västvärlden kan använda oss av Kyotoprotokollet för att slippa att göra våra minskningar av växhusgaser i våra egna länder. Ett intressant inslag på Vetenskapsradion på SR om vattenkraftverk i Kina. Vi gör det vi har lovat, minskar utsläppen av växthusgaser, men vi gör det i Kina.

Det är väl bra att vi ser till att utsläppen minskar, men är det rätt att vi gör så att människor tvingas flytta från sina hem i andra länder. Det är kanske lättare för den egna oppinjonen eftersom inte så många svenskar märker att människor påverkas. Det är så typiskt för oss som förbrukar så mycket mer än människor i den fattiga delen av världen. Vi ska självklart vara med och göra så mycket vi kan, men det ska inte märkas för oss. Vi ska inte behöva tänka till på hur vi lever. Det får de andra göra.

Det vore mer rimligt att vi också tog en större del av ansvaret. Eftersom vi tar en större del av välfärden. Vi kanske måste inse att vi inte kan hålla på och konsumera så mycket som vi gör. Det går ju inte att bara öka och öka hela tiden.

Jag tycker att det är bra att vi kan hjälpa Kina och andra länder att bygga vattenkraft, men vi måste också göra åtgärder här. Vi kan inte bara ställa krav på de, vi måste själva vara med och betala i vårt land. Vi kan inte tala om för de att de inte får komma upp i samma standard som vi. Sammtidigt som vi hjälper de att hitta en bättre väg än vad vi har tagit, måste vi effektivisera vår välfärd på samma sätt.

Det skulle ju kunna vara ett bra förslag att stänga kolkraften i Europa som ett första steg. Ny teknik och mindre slöseri i hela västvärlden är ett annat av dem självklara steg som redan borde ha tagits. Jag menar att det finns mycket att göra i våra länder, för att det vi gör i andra länder ska få en större trovärdighet. Det är inte rimligt att tvinga människor i Kina att flytta från sina hem om inte vi också är berädda att göra uppoffringar.

Comments (0) jan 07 2009

Kunskap om förintelsen

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Svenska lärares kunskaper om förintelsen är undermåliga, hävdar en utredning från Forum för levande historia. Om det stämmer är det mycket olyckligt. I synnerhet i den tid vi lever i. När främlingsfientliga partier får större stöd och när det finns de som hävdar att förintelsen aldrig har ägt rum.

Det är otroligt viktigt att svenska elever får en rättvisande undervisning om detta grymma som hände för 70 år sedan i Europa. Det är viktigt för att öka förståelsen för etiska konflikter som trots att vi borde ha lärt oss av historien fortfarande sker. Fortfarande idag tycker människor sig ha rätten att sätta sig över och till och med förklara andra grupper för icke önskvärda i världen. Det skulle nästan vara obligatoriskt för alla klasser att åka studiebesök till ett av de läger som finns bevarade. Ett sådant läger där dessa omänskliga handlingar ägde rum. Det finns nog ingen som kan åka där ifrån oberörd av den skräck som vilar över lägren.

Efter en sådan undersökning som nu presenterats, borde kommuner och andra beslutsfattare om skolan utreda om resultatet stämmer. Det går kanske inte att bara förlita sig en rapport och en människas dementi.

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=156786

Comments (1) aug 21 2008

Äter du svenska eller importerade ägg?

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Hörde på ekot nu på morgonen om äggen. Jag trodde att alla visste att vi har en strängare djurskyddslag i Sverige än resten av europa. Men inslaget på ekot visade att jag hade fel. Det verkar som att inte alla vet det. Jag visste inte heller att det var så mycket som vart fjärde ägg som importeras. Men det stärker det jag har sagt tidigare i detta ämne.

Vi i Sverige vill ha strängare lagar när vi röstar, men vi är inte berädda att betala vad det kostar. Detta är ett problem för den svenska produktionen. De får högre kostnader än andra och förlorar därför försäljning till länder där lagen inte är så sträng. Om vi vill ge djuren ett drägligare förhållande, så måste vi också vara berädda att betala vad det kostar och köpa det svenskproducerade.

För oss som sitter i de myndighetsnämnder som ska ha koll på att våra lagar efterlevs blir det problem. Vi måste hålla oss till vad lagen säger och tvinga produsenterna att ställa om. Det blir dyrt för de och deras vinnst minskar. Sammtidigt används de gamla burarna i Finland och de svenska konsumenterna köper de finska äggen. Här motverkar lagen syftet.

Visst vill vi ha ett bra djurskydd, men vi måste också jobba på att hela Europa ska införa samma krav. Eller så borde vi förbjuda import från länder som har lägre krav i sin djurskyddslagstiftning.

Det viktigaste är att när ni går och handlar så tänk på att köpa det svenska. Det som är bättre för djuren. Låt inte plånboken bestämma över hur djuren ska ha det.

Comments (0) mar 22 2008