Eutanasi – säg i stället dödshjälp

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Det ska inte vara tillåtet med aktiv dödshjälp i vårt land. Vården ska inte hjälpa människor att dö, utan att leva. När människor är så sjuka att de snart kommer att dö ska vården göra allt som står i dess makt för att livet ska avslutas på ett värdigt sätt. Det betyder inte att de ska hjälpa till att avsluta livet. Vård i livets slutskede handlar väldigt mycket om smärtlindring och stöd, inte om snabbhet och hjälp till död.

Det är tragiskt att vi har riksdagsmän som tycker att vården ska hjälpa människor att dö. Man får en känsla av att de också har svårt att tala om det, för de använder ord som ska dölja vad det egentligen handlar om. Kalla det för dödshjälp och inte eutanasi. Men det är väl ett sätt att mörka avsikten.

Hur ska människor kunna känna sig trygga när de ligger sjuka och behöver den sista viktiga vården för att få ett värdigt slut på livet, om de ska behöva känna att det finns ett tryck på att de ska välja att avsluta livet i förtid. För det tror jag är en stor risk. Människor kommer att känna det trycket även om det inte är meningen att de någonsin ska känna det. – Här ligger jag och kostar pengar och upptar en vårdplats, det skulle kanske vara bättre att jag bad om hjälp att avsluta livet. – Detta får aldrig bli verkligt i vårt land. Människor ska aldrig behöva få sådana tankar. Den som är dödssjuk ska få vara trygg i att veta att vården gör allt för att lindra smärtan och oron för döden.

Vart är värderingarna i vårt samhälle på väg? Vart har synen på människovärdet tagit vägen för de som motionerar om aktiv dödshjälp? Det är förskräckligt att det motioneras om att det ska bli lagligt att döda människor. För det är vad det faktiskt är, även om de försöker använda ord så att det ska låta bättre.

Svensk sjukvård ska arbeta för att hjälpa människor att bli friska. Vi ska satsa på utveckling av nya metoder och nya läkemedel för att bota och för att lindra smärta. Vi ska också jobba för att hjälpa människor att inte bli sjuka. Friskvård är den bästa och effektivaste vården.

Vi måste uppvärdera moralen i vårt samhälle. Det har gått alldeles för långt med egoismen och självförverkligandet. Vi ska arbeta för att få mer medmänsklighet och empati för varandra. Det är grundstenarna i ett modernt och ett väl fungerande samhälle.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=189961

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3656967.svd

Comments (0) okt 15 2009