Det har på vissa sätt blivit svårare att leva med en funktionsnedsättning idag

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , , , , ,

Man borde kunna tycka och hoppas att utveckling ska gå framåt och inte bakåt. Det borde vara så i Sverige 2016. Alla förutsättningar finns, men ändå blir det inte så på alla områden. Jag tycker det är rimligt att fundera på vad skattepengarna ska användas till. Och då vill vi förstås alla att det ska vara till just det som jag tycker mig vara i behov av.

 

Som exempel på vad jag menar så tycker jag att det har blivit svårare att leva med en funktionsnedsättning idag. Allt för många har myglat med ersättningen för personlig assistans, vilket har inneburit att de som faktiskt är i behov av en assistent får mycket svårare att få en idag. Människors girighet har alltså försvårat för andra att få sin vardag att fungera drägligt. Inte perfekt, utan just drägligt.

 

Kommuner avslår idag regelmässigt väldigt många LSS-ärenden. Lagen som var till för att ge vissa funktionshindrade stöd och hjälp i vardagen har nu blivit mest en källa till förtvivlan hos de som skulle behöva insatser enligt denna rättighetslag. Sådant som man tidigare har fått enligt LSS, tvingas man strida för i domstol bara för att kommunerna så ofta säger nej. Inte nog med att man inte får den hjälp man behöver, utan man tvingas också strida mot kommunens jurister.

 

Ledsagning för synskadade, enligt LSS har stramats åt så hårt att väldigt många synskadade och blinda inte längre beviljas denna insats. Alltså trots att denna specifika insats kom till just för synskadade, så nekas man idag. Många gånger tittar man på hur den blinda eller synskadade klarar sig i sitt hem och eftersom det i de flesta fall går alldeles utmärkt, så bli det ett avslag. Men jag undrar bara, vem kan på fullaste allvar tycka att det är rätt bedömningskriterier. Ingen ansöker om ledsagning för att hitta mellan kök och badrum.

 

Färdtjänsten är nästa sak som har försämrats allt för mycket. Det är inte rimliga väntetider och restider som det är idag. Visst det ska jämföras med kollektivtrafik, men på de flesta håll är det både dyrare och längre väntetider än vad kollektivtrafiken har. Om bussarna går en gång i timmen så vet man i alla fall att när man åker så går den enligt en bestämd rutt. Det vet man aldrig med färdtjänst. Inte nog med att man nästan alltid tvingas vänta den maximala väntetiden, så måste man också vara beredd på att man får åka till olika destinationer för att lämna och hämta andra personer. Detta gör att det i verkligheten faktiskt inte går att likställa med kollektivtrafik. Man kan ha tider att passa även om man är i behov av att använda färdtjänst.

 

Så vad ska egentligen det gemensamma bekosta i vårt land?

 

Comments (1) jul 26 2016

Vi vill beställa färdtjänst från Sverige och inte från andra länder

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Jag tycker det är helt galet att beställningscentralen för färdtjänst ska kunna styra våra samtal till andra länder. Det måste vara något fel på systemet med upphandling när det går att göra så här. Det är väl ingen konkurrens på lika villkor när man jämför löner i helt olika länder. Dessutom med den arbetslöshet vi har i Sverige, så blir det ju ännu mer obegripligt att detta kan vara rätt.

Men framför allt så blir jag orolig för de som är beroende av färdtjänst. Vi bytte till Hallandstrafiken för några år sedan och bara det blev bekymmersamt. Telefonister som inte hade någon geografisk kännedom om Kungsbacka och platser som inte fans på GPS-kartorna. Men de kunde ju i alla fall språket. Nu blir det en uppenbar risk att man hamnar hos telefonister som har fått en snabbkurs i svenska och om platser i Kungsbacka. Det känns inte som kvalitet.

Resorna minskade märkbart när Hallandstrafiken tog över färdtjänsten i Kungsbacka och människor kände sig otrygga när beställningscentralen i Falkenberg gjorde fel eller inte förstod beställningen. Alltså har en del människor som behöver färdtjänst blivit inlåsta hemma på grund av att majoriteten i kommunfullmäktige fattade beslut om upphandling av beställningscentralen. Man vågar inte åka färdtjänst och då minskar det sociala umgänge som alla är beroende av för att må bra. Jag är väldigt orolig för att detta kommer att innebära att ännu fler människor väljer bort aktiviteter och sällskap på grund av denna nya upphandling.

Det får inte vara så att priset är det viktigaste när sådana här saker upphandlas. Trygghet och kvalitet för de människor som är beroende av att det fungerar måste vara viktigare. Det är människor som inte har möjlighet att klara sig utan färdtjänst det handlar om. Det är inte gods som ska transporteras från punkt a till punkt b.

Comments (0) sep 25 2012

Nya färdtjänstregler

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Kommunfullmäktige i Kungsbacka har nu fattat beslut om nya färdtjänstregler. Det är ett bättre regelverk än det gamla och jag hoppas att det kommer att visa sig att det är mer flexibelt än det förra. Det krävs förståss att de som ska tolka reglerna gör det på det sätt fullmäktiges intention är.

Några förbättringar som sagt, den obegripliga 7-mils gränsen per resa är nu borta och det ska gå att få sk direktresa om man vid arbetsresa behöver lämna barn på förskolan. Bra förbättringar som gör livet lättare för en del användare. Vi hoppas också att det ska vara slut med att man behöver tränga ihop sig tre i baksätet.

Vad vi inte lyckades med att få igenom var kortare väntetid. De håller fast vid sina 45 minuter, medan vi och några andra ville sänka till 30 minuter. Vi Kristdemokrater hade också önskat att vi skulle fått kortare tid för ansökning om riksfärdtjänst och resa i annan kommun. Men det gick de inte med på, så vi fick släppa det för denna gång.

Man kan alltid ha synpunkter på reglerna, men det känns som det går åt rätt håll för oss i Kungsbacka. Jag tycker att ett regelverk ska vara så enkelt som möjligt och det ska vara till för att underlätta för de som har behov av tjänsten. Det är väl inte alltid regelverk fungerar så.

I vilket fall så har vi nu antagit nya förbättrade regler och det känns bra.

Comments (0) jun 15 2011

Färdtjänsten i Kungsbacka

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Visst kan man ifrågasätta hur färdtjänsten fungerar i Kungsbacka. Frågan är om det är rätt sätt att riva upp avtalet, så som ett parti vill?

Det har gjorts en utredning där ett antal personer som använder färdtjänst har tillfrågats om hur de upplever att det fungerar. En fråga de fick svara på var hur den senaste resan fungerade. Jag kan ju då fråga om just det var en bra fråga. För visst finns det resor som är bra, men det finns ju också resor som inte är så vidare bra.

Det jag tycker är det man borde utreda mycket mer är varför det är 40 procent färre resor idag än i det gamla systemet. Och varför är resorna dyrare per resa.

Det är inte bra om vi har inrättat ett system som gör att människor väljer att stanna hemma. Färdtjänsten är till för att hjälpa människor som inte kan förflytta sig med egen bil eller med kollektivtrafiken. Då ska vi inte ha system som istället stänger ine dessa människor.

Lägg ner tid på att utreda denna fråga och se till att människor kan få det sociala liv de vill ha. Se till att människor får umgås med vänner och se till att de har råd att åka och handla. Se till att färdtjänsten har hög kvalitet och se till att de som planerar resorna förstår att det är människor som ska åka och inte gods som ska förflyttas.

http://www.gp.se/nyheter/halland/1.341185-de-kritiserar-fardtjanstutredning

Comments (1) mar 31 2010

Hur stelbent får det vara?

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Det är så svårt att förstå varför det ska vara så krongligt alltid när det gäller färdtjänst och andra saker inom stöd och service till människor med funktionsnedsättning. Varför ska allt handläggas av flera personer och skickas med post där emellan.

Jag ringer alltså idag till Kungsbacka kommuns färdtjänsthandläggare för att beställa bevis för att få åka färdtjänst i Stockholm nästa vecka. Men jag ska inte tro att det går så lätt. Jag är ute lite sent, men de ska göra vad de kan för att lösa det. Takc för det.

Vad är det då som behövs? Jo en liten lapp som jag ska ha med mig som bevisar att jag har rätt att åka färdtjänst. Allt är datoriserat, alla uppgifter om mig finns när de skriver mitt personnummer, men det går inte så lätt. Det ska nämligen skickas till någon som ska skriva ut det, eller vad den personen nu ska göra.

Varför ska det vara så krongligt? Varför ska jag alltid behöva planera mina dagar så långt innan. Gör ni andra alltid det? Om jag nu har fått en inbjudan till Stockholm nästa vecka som inte har kommit tidigare, ska jag behöva tacka nej till den för att de inte kan trycka ut det bevis jag behöver för att kunna åka taxi i Stockholm?

Vi måste kunna förenkla våra system. Det är inte rimligt att ha sådan byrokrati som vi har fått. Kan någon förklara för mig varför det måste vara så? Ge ett rimligt skäl till att det ska vara krongligare nu än tidigare.

Det finns inga sådana skäl. Det är bara för att det ska vara krongligt och därmed bli färre som orkar använda det som ska vara till stöd för oss som inte kan köra egen bil.

Comments (1) jan 12 2010

Äldre blir ensamma på grund av Hallandstrafiken

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Med anledning av hur färdtjänsten ställer till problem för äldre, skrev vi följande insändare i tidningen idag.

ÄLDRE MÅR DÅLIGT AV KRÅNGEL MED FÄRDTJÄNSTEN

 

De äldre har genom sitt arbete och slit byggt den välfärd vi har i vårt land. Många av dem har troligtvis tänkt att de själva också ska få del av denna välfärd när de behöver den. De har säkert inte tänkt att de ska sitta ensamma hemma och vänta på att dagarna ska passera. Behovet av att umgås med andra och att få fortsätta att göra det man tycker är trevligt, är inget som försvinner bara för att man blir äldre.

 

Idag är det tyvärr så att många inte vågar åka med färdtjänsten, för att kunna göra det där som vi vanliga människor har behov av. Sedan vi flyttade över färdtjänsten till Hallandstrafiken fungerar det inte som det borde göra. De lever nämligen inte upp till de krav kommunen har satt upp. Väntetiden blir många gånger allt för lång. De kommer inte alltid när de har lovat. Det tar ibland lång tid att komma fram i telefon för att fråga vart taxin tog vägen.

 

Detta gör att en del människor väljer att stanna hemma, vilket medför att det blir mer ensamt och dagarna blir långa. När man är gammal vågar man inte riskera att få stå och vänta själv i mörkret på att en taxi kanske kommer. Man tycker att det är svårt att ringa och klaga, man vill inte vara till besvär.

 

Det var inte så vi ville att färdtjänsten skulle vara. Hallandstrafiken måste hålla sig till de regler kommunen har satt upp. De får inte lägga till mer väntetid än vad fullmäktige har beslutat och de får inte låta äldre stå och vänta och sedan få veta att det inte kommer någon taxi.

 

Äldre har rätt till livskvallite precis som alla andra. De ska kunna vara trygga även när Hallandstrafiken sköter färdtjänsten. Om de inte klarar av det, kan man fundera på om det inte borde vara någon annan som får det uppdraget från kommunen.

 

Rut Hagman, Ann Breitfeld, Niklas Mattsson

Kristdemokraterna i Kungsbacka

Comments (0) okt 03 2009

Avsikten var inte att spara pengar

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

I Hallandsekot den 11 juli 2009 sade Lars Björkman på förvaltningen för Teknik i Kungsbacka kommun, att färdtjänsten har varit som limousinservice. Tack! Lars Björkman, det är underbart för oss att höra.

Du kör din bil eller tar din cykel dit du ska. Du tar bussen eller tåget om du tänker på miljön, som du får det att låta som att du gör. Det är inga problem för dig, eftersom du kan gå utan problem och eftersom du ser att köra. Det gör att du inte har fått den stora nåden att åka med den limousinservice som du administrerar åt oss.

Vi har fått färdtjänsttillstånd för att vi inte kan göra som du. Vi kan inte ta vår egen bil och åka dit vi vill när det passar oss. Vi kan inte ta vår cykel och motionera samtidigt som vi tar oss till jobbet. Vi kan inte av olika skäl åka med kollektivtrafiken. För de flesta är detta några vardagliga saker som man inte ens reflekterar över, men som för oss färdtjänstanvändare är drömmar vi aldrig kommer att få uppleva.

I samma inslag hinner Björkman med att säga, att det inte är färre personer som åker, utan att det bara är färre resor. Det är lätt att hävda en viss sak när man inte kan bli emotsagd. För vad betyder det egentligen? Att det är färre resor beror inte bara på att fler resor samordnas. Det beror också på att människor inte åker lika ofta som tidigare. Bra kan man tycka, då har vi ju sparat miljö och pengar. Men vad innebär det för de människorna? Eftersom man inte vågar riskera att få stå och vänta på en taxi som inte kommer eller för att man inte vet hur lång tid resan tar, så väljer man att stanna hemma. Är detta en bra fungerande färdtjänst?

Avsikten var inte att spara pengar, utan det var att försämra kvaliteten. Så låter det om man kallar färdtjänsten för limousinservice. Ingen av oss skulle välja denna service om vi hade något val. Men för oss finns inget val. Vi är tvungna att ligga kommunen till last.

Comments (1) jul 16 2009

Färdtjänst för vem?

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Vad jag blir trött! Vem är färdtjänsten till för? Är det för oss som inte kan köra själva eller är det för att länstrafikbolagen ska kunna ha en massa anstälda?

Ja svaret är ju ganska självklart, men i praktiken är det inte så lätt att veta. För det första kan man fråga sig varför vi i Kungsbacka skulle vara med i Hallandstrafikens planeringssystem. Det var inte för att få en billigare färdtjänst, det har konstaterats under våren. Det var inte för att få bättre kvallite, det har också konstaterats under samma vår. Men ett skäl var att det skulle bli miljövänligare, detta framfördes fram för allt av kommunalrådet Ola Johansson (C). Vi kan konstatera att han även på denna punkt hade fel.

För inte kan det vara miljövänligare att vi de flesta gånger vi åker, får åka i bussar istället för i vanliga bilar. Ett av bolagen (Kungsbacka taxi) har flera biogasbilar, men inte är det dessa bilar som kommer när man beställer. Nej det blir en stor buss från Göteborgsbuss, den är nämligen några öre billigare per km.

När vi beslutade om denna försämring av vår färdtjänst, så var beslutet att vi skulle ha en väntetid på max 45 minuter. Nu har de smarta tjänstemännen och politikerna i Hallandstrafiken beslutat att de kan lägga till 10 minuter. Vi har nu alltså en väntetid på 55 minuter. Förresten samma politiker som här i kommunen säger i media att de inte tycker om konsekvenserna av beslutet. När man frågar Hallandstrafiken hur de kan lägga till tio minuter, svarar de, det är ju för att ni aldrig kan räkna med att taxin är där snabbare.

Men var det inte just det som väntetid innebär. Taxin kan inte komma hur snabbt som helst, alltså säger kommunen max 45 minuter.

Alla skyller på varandra och ingen vill ta ansvar.

Sammanfattningen blir att: Vi har fått en dyrare, semre och mer miljöbelastande färdtjänst än tidigare. Detta var inte meningen och därför vore det på sin plats att Kungsbacka kommun drog sig ur Hallandstrafikens färdtjänst. Inget annat är egentligen tänkbart. Gör som vi har sagt tidigare, ha en egen beställningscentral i Kungsbacka. Där de bolag som kör färdtjänst åt Kungsbacka kommun måste vara med. Detta skulle bli smidigare och höja kvaliten för oss som är tvingade att använda denna tjänst.

Ingen av oss vill, men vi har inget annat val. Men vi vill inte därför bli betraktade som gods som ska fraktas från punkt a till punkt b. Vårt önskemål är att bli betraktade som kunder, inte som människor som i onödan belastar samhället. Vi vill bara ha rätt att på lika vilkor kunna vara medborgare.

Comments (0) jun 12 2009

Tiden går

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Snacka om att tiden går. Så länge får det inte dröja mellan inläggen. Jag vet, men det blir ändå så ibland.

Var idag på ett möte i Falkenberg. Vi från SRF stäffade Hallandstrafiken och pratade om färdtjänsten. Det var bra att träffas, men det är märkligt hur olika man kan se på samma sak. Man kan nog säga att vi har olika bilder om den halländska färdtjänsten.

Det är klart att de måste säga att det fungerar jättebra. Vi har dock lite andra saker vi tycker.

Ett exempel. Vi har beslutat i Kungsbacka att vi vid en sk direktbeställning ska vänta max 45 minuter. Men enligt Hallandstrafiken innebär det 55 minuter. Det menar de eftersom de har rätt att lägga på tio minuter, för man kan ju inte räkna med att få en bil inom tio minuter. Jag tycker det är ett märkligt sätt att tänka. Det är klart att man inte kan räkna med att få en taxi direkt, men det är ju därför vi har en bestämd väntetid.

Jag ska i alla fall kolla om våra fullmäktigeledamöter är medvetna om att det de har beslutat innebär en väntetid för oss på 55 minuter. Jag kunde inte utläsa det ur det reglemente vi beslutade. Visserligen tyckte jag inte att det var ett bra reglemente, men hade detta framgått så hade jag påpekat det i mitt anförande.

Comments (0) maj 26 2009

Dyr färdtjänst

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Det skrivs och pratas mycket om hur färdtjänsten har blivit i Kungsbacka sedan årsskiftet. Då förändrades en bra fungerande service till något som inte fungerar så vidare bra. Det har blivit dyrare och det är längre väntetider, men det jag nu har hört är att det inte bara är vi som åker som har fått det dyrare. Det har som det verkar blivit regält mycket dyrare för kommunen.

Enligt uppgifter som jag har fått så kostade färdtjänsten i januari 2008 800 000 kr. Samma tid i år var kostnaden enligt dessa uppgifter 1,9 miljoner. Man häpnar. Visst måste man räkna med att det blir dyrare när drivmedelspriset och löner stiger som det har gjort. Fast inte har priserna stigit med en och en halv gång.

Det är klart att jag måste kolla att detta är korrekta siffror, men min källa verkar trovärdig.

Så vad har det då blivit av det beslut som kommunfullmäktige var så eniga om att fatta. Ett exempel, Ola Johansson (C) var väldigt tydlig med att det skulle bli väldigt bra för miljön. Har det blivit det? Här om dagen skulle jag åka från Varberg och hem till Fjärås. Efter att först ha fått argumentera om hur lång tid det fick ta för taxin att komma, fick jag rätt och behövde bara vänta i 45 minuter. När taxin kom visade det sig att han hade lämnat sin förra kund långt ute på Onsala. Det kan säkert ha varit så att han låg i en lägre prisklass vid just det tillfället, men ärligt talat, det kan inte vara sant att det inte skulle finnas en närmare bil än den som var längst ut i Onsala.

Vid flera andra tillfällen har jag åkt själv i större fordon avsedda för rullstolskörningar. Jag har inget alls emot att åka sådana fordon om det också finns en människa med rullstol med. Inte behöver jag en så stor bil själv. Detta är bara ett par exempel på hur bra detta har blivit för miljön. Inte alls alltså.

Detta är ett av de mest korkade beslut kommunfullmäktige i Kungsbacka har fattat. Det har sänkt kvalliten, det har blivit dyrare för alla och det har ökat miljöbelastningen i en tid då vi måste göra allt för att minska den. 1,9 miljoner i januari i år, snacka om kostnadsökning. Ingen annan verksamhet i kommunen får öka sina kostnader så ohemmat, utan att också öka kvallitén för kunderna eller brukarna.

Comments (2) mar 07 2009