Feministiskt initiativ – varför då?

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

FI ställer upp i EU och nästa riksdagsval. Varför då kan man fråga sig. Jag tycker att detta med feminist är lite överskattat. Att ställa upp i valen med bara den tanken känns inte så meningsfullt. Jämlikhet och jämställdhet, ja! Feminism, nej. Det handlar om så mycket mer än skillnaden mellan kön. Det är inte bara kvinnor som är åsidosatta i samhället. Det är inte bara kvinnor som har lägre löner.

Lön ska vara lika för likvärdigt arbete. Det ska inte finnas några osakliga skillnader. Men det gör det ju tyvärr. Det är något alla partier och alla löneförhandlare måste arbeta med. Inte minst facken har ett stort ansvar, som de inte riktigt tar.

Varför ska en funktionshindrad inte kunna få en likvärdig lön? Lönebidraget är inte organisserat för att ge den möjligheten. En person som är berättigad till lönebidrag kan aldrig med dagens system konkurera på lika villkor på arbetsmarknaden. Inte om man vill ha mer lön än 17 000 kr i månaden. För det är få arbetsgivare som vill betala för arbetare som inte jobbar tillräckligt fort, om de inte får stöd. Altså går det inte för en funktionshindrad att vara ingenjör.

Därför menar jag att det inte finns något behov av feministiska partier. Det finns där emot stora behov av jämlikhetssträvare i alla partier. Läs artikel på dagen.se

Comments (0) maj 03 2008