Kungsbacka borde säga ja till flyktingboendet

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Jag tycker det var ett tråkigt beslut som Byggnadsnämnden fattade om flyktingboendet. Och även om Norra Halland skrev att Kristdemokraterna var med och röstade emot, så stämmer inte det. Men det kommer de säkert att notera i sin nästa tidning.

 

Kungsbacka kommun borde självklart säga ja till att ge flyktingar tak över huvudet, även om det råkar vara Bert Karlsson som vill öppna det. Vi ska vara med och ta ansvar för de som söker asyl i vårt land. Det är inte rätt att överlåta till andra kommuner att göra allt. Det är självklart att det låter mycket med ett boende för 200 flyktingar, men någonstans ska de ju bo och det är ju lika mycket i någon annan kommun.

 

Sverige ska ha ett ansvarsfullt mottagande av flyktingar och det har Kristdemokraterna givit goda förslag på hur det ska se ut. Vårt land kan inte ta emot alla som är på flykt, men de som kommer hit behöver någonstans att bo och det innebär att även Kungsbacka måste vara med och ge plats.

 

Redan i höstas när Byggnadsnämnden sa nej första gången, ställde jag en fråga i kommunfullmäktige till nämndens ordförande om varför de inte kunde underlätta processen med bygglov för att anpassa byggnader till boende. Det svar jag fick var bara att de följer plan och bygglagen. Jag kan säga att jag inte var helt nöjd med det korta svaret och jag har inte ändrat uppfattning än. Jag tror att det visst är möjligt att tolka lagen så att det skulle gå att ge tillstånd till detta boende. Och jag tycker att vår kommun ska ändra sig i detta fallet.

 

Comments (1) feb 14 2016

2016 ett glädjens år?

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Ett nytt år har just börjat. Ett helt oskrivet blad med fantastiska möjligheter. För tänk om detta nya år, 2016 får bli ett glädjens år. Det skulle kunna bli det år som kommer att minnas som det år då förnuft och medmänsklighet tog över och blev ledorden för världens utveckling.

Vi människor har framtiden i våra händer och vi kan forma den positivt om vi vill och om vi anstränger oss att se potentialerna i att göra gott. Tillsammans kan vi åstadkomma riktigt bra utveckling om vi ser på möjligheterna och inte på svårigheterna.

Tänk om vi om ett år kan se tillbaka på 2016 som det år då kriget i Syrien tog slut. Som det år då Isis besegrades och slutade attrahera vilsna människor. Som det år när terrordåd upphörde att skrämma världen till upprustning och slutenhet. Tänk om detta blir året då människor kan sluta fly från sina hem och istället får känna sig trygga där de bor.

En naiv dröm? Ja det kanske det är, men om det goda ska segra måste vi våga drömma. Alla som har den minsta chans att påverka utvecklingen bort från krig och terror borde under detta år ta den chansen och se till att det godas seger blir verklighet.

Comments (0) jan 04 2016

Det är inte de som har minst som ska betala först

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Det finns så mycket som de offentliga pengarna ska räcka till. Just nu är det väldigt mycket fokus på de flyktingar som kommer till vårt land och hur detta ska finansieras. Och visst är det en viktig och stor fråga. Väldigt många människor i vår värld är på flykt från sina hemländer och behöver få skydd, en del av dem hos oss.

 

Det är givet vis så att det kostar att finna bostäder och allt annat som människor behöver för att få sina grundläggande behov tillgodosedda och någon stans ska pengarna komma ifrån. Men frågan är var dessa pengar ska tas.

 

För min del menar jag att det inte får vara så att vi vid varje sådant tillfälle ska låta de mest utsatta och de fattigaste i världen vara de som betalar. Men tyvärr verkar det som att det av någon anledning alltid blir så. Nu har vi fått höra att biståndet ska styras om från ute i världen till mottagande här hemma och vi har också fått höra finansministern tala om att vi kanske måste spara in på LSS. Alltså ska de fattigaste och de mest utsatta dra det tyngsta lasset.

 

Jag tycker detta är så fel. Det kan inte vara så att det måste vara dessa grupper som får avstå av det lilla de har. Det måste finnas andra som kan bidra istället. Problemet med det är väl att andra grupper skriker högre och hörs längre. Men vi måste vara några som står upp för de svagare grupperna i samhället.

 

De som har behov av att få stöd enligt LSS har redan mindre än andra och de får inget överflöd idag. Att då börja tala om att spara in på denna rättighetslag som ger några människor en lite mer dräglig vardag känns så otroligt syniskt. För hur ska de orka protestera i någon större utsträckning. Det har redan skett väldigt stora neddragningar av rättigheterna enligt denna lag. Det är betydligt färre som får del av dessa rättigheter än vad som var tänkt från början. Det är helt enkelt inte rättvist att ta från de som har minst.

 

När det svenska biståndet styrs om från de fattigaste i världen för att finansiera mottagandet av flyktingar här i vårt land, då mister de som inget har även smulorna som vi ger dem. Vad händer i de fattigaste länderna om vi slutar stötta dem? Är inte risken då uppenbar att ännu fler tvingas lämna allt och försöka ta sig till Europa och Sverige? Är det inte alltså så att det blir en dubbelt felaktig åtgärd? Vi har ju konstaterat att de som vi ger bistånd till, har det så dåligt att de inte klarar sig utan vår hjälp? Jo, annars hade vi inte givit bistånd till dem.

 

Det måste gå att hitta en annan modell än att ta från de fattigaste för att ge mat till de fattigaste. Det måste finnas någon annan som kan avstå lite för att ge till de som inget har. Om vi rannsakar oss själva så tror jag att det går att hitta andra sätt att finansiera flyktingmottagandet i vårt land. För det är självklart att vi ska ta emot människor som är på flykt, men vi ska göra det på ett värdigt sätt. Och det är inte de som har minst som ska betala först.

Comments (0) Nov 02 2015

Behandla flyktingar mer mänskligt

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Snacka om att vi i Sverige är dåliga på att ta tillvara kompetens! Vi måste bli mycket bättre på att ta reda på vilken utbildning och yrkeserfarenhet de människor har som söker asyl här.

 

Vi kanske har en stor del av den personal sjukvården behöver på våra flyktingboenden. Ja kanske, för vi vet inte, vilket måste betraktas som ett otroligt slöseri med människors hälsa och framtid. Det måste vara möjligt att undersöka vilken kompetens människor har som kommer hit. Istället låter vi dem bli passiviserade, deprimerade och få svårt att ta sig in i vårt samhälle och ut på arbetsmarknaden. Självklart kan man inte börja jobba som läkare eller sjuksköterska utan att ha hyfsad kunskap i svenska, men tänk hur mycket enklare det skulle vara att lära sig vårt språk om man visste att ett jobb man är utbildad för går att få när språkkunskaperna är tillräckliga.

 

Svensk sjukvård är i behov av personal och människor på flyktingförläggningar vill inget hellre än att få jobba. Varför ska det vara så krångligt att validera utbildning från ett annat land?

 

Det behövs säkert en del pengar för detta, men framförallt behövs det ett nytt tänk. Systemen måste göras för att underlätta för människor och inte för att göra det svårare.

 

Vi Kristdemokrater i Region Halland vill ta till vara de nyanländas kompetens. Vi är inte nöjda med att människor tvingas vänta tills de tappat all drivkraft som hjälpte dem att komma hit. Människor behöver komma in i vårt samhälle fortare än vad de gör idag.

Comments (0) mar 01 2015

Det är dags att slå hål på de myter som sprids

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Det är så lätt att slänga ur sig fraser som låter väldigt bra och enkla. Men mycket som låter enkelt när det sägs är inte så lätt att förverkliga. Det är i synnerhet lätt att komma med enkla lösningar om det man säger inte granskas och om man inte behöver förklara hur lösningen ser ut.

Jag tänker på sådant som detta:

Det är bättre att hjälpa många flyktingar på plats istället för att hjälpa ett fåtal här. Det låter jättebra och det verkar ju så lätt. Skänk pengar till FNs flyktingorgan så gör de jobbet åt oss. Det låter så bra att kunna hjälpa otaligt fler på det sättet än att ta emot flyktingar i Sverige.

Men hur ska det ske då? Var menar man att dessa mängder av flyktingar ska få hjälp? Hur ska man kunna hjälpa i en krigszon? Ska vi skicka volontärer till Syrien mitt bland bomber och granater och låta de riskera sina liv? Eller är meningen att de ofta fattiga grannländerna ska bygga stora flyktingläger som vi kan skicka mat till?

Jag skulle önska att man någon gång fick ett svar på detta. Ett svar som förklarar hur det är lätt att hjälpa människor mitt i kriget eller mitt i ett svältande land. Jag skulle vilja veta hur vi ska förklara för regeringarna och de ofta fattiga människorna som bor i närområdet till de områden som människor flyr från, att vi tycker att det är mycket bättre att de tar hand om alla de som flyr än att vi gör det.

En annan sak som man ofta hör är att vårt flyktingmottagande urholkar den välfärd som byggts upp i vårt land. För min del så menar jag att välfärd är till för att kunna stödja de som har det svårt och de som är utsatta för lidande. Det handlar om att dela med sig till de som förlorat sina hem på grund av krig eller tvingats lämna sitt land för att inte dödas eller fängslas för sina åsikters eller för sin sexuella läggnings skull. Det finns massa olika skäl till att vi ska dela med oss och visa gästfrihet.

Men det är inte sant att det skulle urholka vår välfärd. I framtiden kommer vi att ha brist på arbetskraft inom till exempel äldreomsorgen. Då behöver vi dessa människor som nu kommer hit, för att kunna behålla den välfärd vi vill ha.

Man får också rätt ofta höra de så kallade flyktingbarnen. Ett förfärligt uttryck. I ett land som haft inbördeskrig i många år är det svårt att föra statistik och hålla register på allt så som vi kan i vårt trygga land. Det kan vara svårt att veta hur gammal man är. Ett år hit eller dit har ingen större betydelse. Så att säga att de ljuger om sin ålder är bara ett sätt att få sin sak att låta bra. För det är lättare att säga att de inte ska få stanna om man får människor att tro att de är vuxna och inte barn.

 

Vi måste bli bättre på att kräva att de som slänger ur sig en massa osanna saker ska förklara hur de menar. Det är hög tid att börja granska de populistiska klyschor som så lätt används i debatten om flyktingar.

Comments (0) mar 27 2014

Man ska inte behöva dö på gränsen till tryggheten

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Jag tror inte det går att sätta sig in i hur det är att vara flykting. Tänk att behöva lämna allt man har och äger och allt man har kärt, för att fly från det som är hemma. Att fly från krig eller svält eller vad det nu är som kan få en att bestämma sig för att det inte går att stanna kvar.

Man flyr för att man inte vill dö eller för att man inte vill att ens barn ska dö. Man riskerar sitt liv för att komma undan. Sedan riskerar man sitt liv när man är på flykt. Till sist riskerar man sitt liv när man ska ta sig in i Europa.

Man lämnar allt för att man har hört att det är tryggt att komma till Europa, men precis på gränsen dör man. På grund av att det inte finns någon säker väg in i den världsdel som är målet för den flykt man givit sig ut på.

Hur kan någon tro att man ger sig ut på en sådan farofylld resa utan skäl. Hur kan man tro att någon riskerar livet flera gånger om bara för att man vill komma till Sverige för att leva på bidrag. Ingen människa skulle göra det. Men genom att det inte finns några lagliga vägar in i Europa så tvingar vi människor att lägga sina liv i händerna på giriga människosmugglare. Genom att vi gör det så svårt att ta sig hit, finns det en marknad för dem som tjänar pengar på att låta andra riskera sina liv för att fly från krig eller annat elände.

Vi får aldrig glömma människovärdet. Det gäller varje människa, alla, ingen är undantagen. Vi har vårt unika värde. Det kan ingen ta ifrån oss. Därför måste vi visa medmänsklighet mot varandra.

Comments (0) okt 09 2013

Kommunfullmäktige ikväll

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , , , ,

Då kan man säga att sommarledigheten är slut på allvar. För ikväll är det dags för kommunfullmäktige i Kungsbacka.

Dels ska vi få svar på vår motion om stranden ”Vita sand” i Åsa. Vi vill att man flyttar utsläppet av dagvatten från stranden. Detta har de andra partierna sagt nej till hela vägen via nämnder och Kommunstyrelsen, men vi hoppas att de ska ge med säg i fullmäktige ikväll. För ingen har ju missat att det är problem med kvaliteten på badvattnet vid en av kommunens största badplatser. Så vi hoppas på ett bifall till att förbättra badvattnet i Åsa.

Jag ställer också en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande ikväll. Så här lyder den:

Enkel fråga om kostnader för Kungsbackas flyktingmottagande från Niklas Mattsson Kristdemokraterna

Till Per Ödman Kommunstyrelsens ordförande.

I debatten om flyktingar får man ofta höra från visst politiskt håll, uttryck som de så kallade flyktingarna, alltså med undertonen att de inte har flyktingstatus. De så kallade flyktingbarnen, som alltså skulle ljuga om sin ålder. Och att andra grupper får stå tillbaka för att vi ska ha råd med att ta emot dem. Det är till och med så att man ibland kan höra representanter för svensk massmedia fråga hur många flyktingar har vi råd att ta emot.

I debatten används ofta de äldre som slagträn för att ge tyngd åt de främlingsfientliga åsikterna. Det sägs att det tas pengar från äldreomsorgen för att finansiera flyktingmottagandet. Därmed skulle de äldre inte få den omsorg de har rätt till.

Allt för ofta får dessa påståenden stå oemotsagda och riskerar därför att få gälla som sanning.

Därför vill jag ställa följande fråga till dig som Kommunstyrelseordförande och alltså ansvarig för Kungsbacka kommuns budget.

–       Har Kungsbacka kommun någon gång behövt prioritera ner och därmed sänka budgeten för äldreomsorgen för att finansiera flyktingmottagandet?

–       Om ja, hur har det påverkat de äldre i vår kommun?

–       Om nej, kan du verifiera det på något sätt?

 

Jag hoppas jag får svar redan ikväll, men det vet jag nog inte innan mötet börjar.

Comments (0) aug 13 2013

Tveksam retorik

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Vi skrev för ett par veckor sedan en insändare om flyktingbarn. Vi fick ett svar där skribenten ifrågasatte vår åsikt. Detta gjorde han på grund av att vi inte tidigare hade uttalat oss när det pågick en liknande debatt i de lokala tidningarna.

Alltså, eftersom vi inte tidigare hade meddelat vår åsikt så höll vi med de som hade en rasistisk syn på frågan. Detta känns som en mycket märklig retorik. Det skulle innebära att man står bakom ganska många uttalanden som görs i olika medier.

Till exempel har jag nog aldrig skrivit något om de politiska fångarna på Kuba. Det betyder inte att jag tycker att det är rätt att de sitter i fängelse, men med den aktuella skribentens retorik så skulle jag ju tycka det.

Man kan med en sådan retorik sortera in väldigt många människor i olika fack, fack som inte ofta skulle vara de rätta. Och tänk hur tjocka tidningarna skulle vara om alla alltid var tvungna att svara på allt som någon annan skrev.

Men för att komma till saken. Det borde inte ha undgått någon att jag tycker att flyktingar är välkomna hit och att vi självklart ska bereda plats för ensamkommande flyktingbarn. Vi har råd och vi har en mänsklig skyldighet att ställa upp och hjälpa människor som har behov av vårt stöd.

Comments (0) jul 25 2010

Vad man blir trött – klimatet är väl viktigare…

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Vad man blir trött på att det ska vara så svårt att komma till skott. Fattar de inte att det är nu det måste hända något? Fattar de inte att världen inte har tid att vänta på deras tjafsande?

Vi ser en värld som håller på att värmas upp. Vi ser framtiden med mycket fler oväder, torka, översvämningar och där med brist på mat. Ändå ska det tjafsas om detaljer i ett avtal. Människor kommer att tvingas överge sina hem på grund av de förändringar som klimatet är på väg mot.

Jag hörde eller läste här om dagen någon som sa, tänk om Skånes skördar skulle torka bort. Hur skulle vi hantera det? Det är kanske inte bara en spekulation eller fantasi. Det kommer kanske att hända. Men vad vi kan vara säkra på, är att det kommer att hända i andra länder. Det kommer att bli många som drabbas av hunger. Antingen det beror på torka eller för mycket regn.

Det finns en del svenskar som tycker att det är många som kommer till vårt land idag, men tänk då hur det kommer att bli senare. Tänk vad många som kommer att tycka att vi har ett ganska bra klimat här uppe i norden. Många som tvingas lämna sina åkrar för att de ligger under vatten eller för att solen bränner allt som försöker växa. Det är dess utom ganska folkrika länder som drabbas först. Var finns det plats för alla dem. Är vi beredda på att ta emot? Är USA beredda på att öppna sina gränser för klimatflyktingarna?

USA och Kina bär ansvaret för att det inte kunde bli något bindande avtal. DEt är bedrövligt av dessa stora rika länder. De lägger nu ett allt för stort ansvar på de fattigaste. Vi som redan har gått igeno den utveckling som de fattigaste länderna står inför, borde dela med oss av vår kunskap och våra materiella och ekonomiska tillgångar. Det är vi som har möjligheten och det är framför allt USA och Kina som kan bidra. Kina som står inför en enorm utveckling och som har stora ekonomiska resurser. De måste använda sina tillgångar på ett förnuftingt sätt. De måste ta lärdom och undvika de misstag vi gjorde.

Varför kan de inte förstå vikten av att vi alla tar så stort ansvar vi kan. Ingen kan slippa undan sin del, men det finns några av oss som måste betala mer än bara vår egen del. Låt de fattigaste länderna få ta del av vårt överskott. Låt inte de ännu en gång få stå för våra kostnader. Det har de gjort allt för mycket redan. Solidaritet är vad som nu gäller.

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/miljohoten-mot-varlden_3964535.svd

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=197479

http://www.dn.se/nyheter/klimatmotet/fiasko-i-kopenhamn-1.1016608

Comments (3) Dec 19 2009

Vellinge

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Såg ikväll en del av reprisen av Agenda. Det handalde naturligtvis om Vellinge kommun och deras agerande med de ensamkommande flyktingbarnen som Malmö plaserade hos dem. Man blir förvånad och upprörd av en del uttalanden man hör. Men det finns skönt nog också andra människor som kommer till tals. Det gör att man ändå känner hopp.

Det är för mig obegripligt att en så välmående kommun inte har tagit sitt ansvar med att hitta en bostad till dessa utsatta barn som kommer hit. De kommer från krig och svenskar som inte har behövt uppleva något sådant vill inte hjälpa dem. Varför är vi så egoistiska i vårt land? Det borde vara självklart att vi ska ställa upp och ge de den trygghet de saknar och är i stort behov av. Om man försöker tänka sig in i hur det kan vara att tvingas ut i krig för att döda när man bara är ett barn. Eller om man försöker tänka sig in i att se hela sin familj utplånas, kanske efter att ha sett sin mamma och sina systrar våldtas. Då, efter att ha försökt att sätta sig in i det, så borde alla vi svenskar känna sympati med dem och vilja ställa upp och hjälpa på det sätt vi kan.

Nu sa de på nyheterna ikväll att de styrande i Vellinge hade tänkt om. De är nu enligt vad jag hörde på TV, villiga att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Bra att ni har ändrat er. Det behövs fler kommuner som tar emot och gör livet lättare för dessa flyktingar.

Comments (0) Nov 19 2009