FN-konvention om funktionsnedsättning

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Jag undrar hur många av Sveriges kommunpolitiker som vet något om FN konventionen om människor med funktionsnedsättning. Min gissning är att det är ganska få, men jag hoppas att jag har fel.

Det är en konvention som Sverige har ratificerat, som är mycket tydlig med att människor med funktionsnedsättning har samma rättigheter som andra. Den går långt i med att definiera rättigheter för den enskilde och skylldigheter för staterna som skrivit under. Därför är det viktigt att människor med funktionsnedsättning får lära sig vad den innehåller.

SRF har jobbat med att informera sina medlemar och det är ett arbete som fortsätter runt om i landet. Jag hoppas att de andra föreningarna också arbetar med att sprida kunskapen om konventionen. Vi tillsammans måste bli bättre på att kräva att bli behandlade med respekt. För det är faktiskt ett problem idag.

Som exempel på det kan jag bara nämna färdtjänsten. Vår tid är inte lika mycket värd som andras. För beslutsfattare är det helt ok att vi får lägga en massa mer tid på att vänta än vad andra människor skulle acceptera. Ett annat exempel är att det är accepterat att många med funktionsnedsättning inte kan komma fram i offentliga lokaler och stadsmiljöer. Det är också möjligt för myndigheter att använda blanketter som synskadade inte kan se att använda. För att inte tala om våra allmänna val. Det är omöjligt att behålla valhämligheten som synskadad.

Några exempel på att vi med funktionsnedsättning måste bli mycket tydligare med vad som är diskriminerande. Vi får inte fortsätta att acceptera att bli behandlade med mindre respekt än er andra.

Vår tid är lika värdefull som er andras och vi har rätt att bli behandlade med samma respekt som ni.

Läs gärna på http://www.srf.nu om den kampanj som pågår under hösten.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3755671.svd

Comments (1) Nov 05 2009