Sjukgymnaster viktiga i vården

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Idag var vi politiker från landstingsstyrelsen inbjudna till en träff med sjukgymnasterna i Halland. Det var både ett informationsmöte och debatt. Vi fick en hel del frågor om deras roll i vårdvalet. Det man kan konstatera är att deras roll i både rehabilitering och i det förebyggande arbetet är väldigt viktig och vi kan bli bättre på båda delarna.

Det handlar både om att läkarna måste bli ännu bättre på att remitera sina patienter till sjukgymnaster och om att sjukgymnasterna måste bli bättre på att marknadsföra sig. För det är nog många i Halland som fortfarande inte vet att de har rätt att själva välja vilken sjukgymnast de ska gå till.

Det är också väldigt intressant att man med rätt sjukgymnastik kan undvika en hel del operationer. Enligt information vi fick idag görs många knä och höftoperationer helt i onödan. Slöseri med både pengar och operationstid, för att inte tala om lidande som människor utsätts för i onödan.

Förebyggande folkhälsoarbete och livsstilsfrågor är något vi måste bli mycket bättre på i hälso och sjukvården. Tänk vad mycket alla skulle tjäna på om människor slapp att bli sjuka. Det finns ofantliga resurser att vinna och vi gör allt för lite för att ta tillvara på dem. Naturligtvis går inte alla sjukdomar att undvika med förebyggande vård, men det finns väldigt mycket livskvalitet att tjäna på att göra rätt saker i rätt tid.

Comments (0) jun 02 2010

Kristdemokraterna har gjort vården bättre

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Det ligger något i att vården ska bli bättre på att behandla sjuka och inte så mycket förklara friska människor sjuka, som DN.se skriver om i sin artikelserie. Men är det inte just det som regeringen har jobbat med under mandatperioden.

Köerna till vården har minskat, på grund av Göran Hägglunds kömiljard. Folkhälsoarbetet har satt fart, tack vare Maria Larssons stora insatser på det förebyggande arbetet. Sjukpensionerna har minskat och istället blivit rehabilitering.

Det finns väl ingen som kan säga att de mins en tidigare mandatperiod då det har gjorts mer för människors hälsa. Genom att Kristdemokrater har kunnat leda hälsoarbetet på Socialdepartementet har människan varit i centrum. Inte som under den långa S ledningen, då fokus har varit på att bevara de tröga systemen. Nu stimuleras landsting att snabba på med behandlingar och genom vårdvalet kan människor själva välja den utförare som de har förtroende för.

Man kan alltså utan att ljuga säga att vården har blivit bättre under Göran Hägglunds tid. Vården har vänt fokus, till att se till människors behov och inte till vårdhuvudmännens behov. Det kallar jag positiv utveckling.

Tänk om vi nu kunde hitta ett sätt att lika mycket förbättra bemötandet mot patienterna. Det är många som fortfarande upplever att de får ett dåligt bemötande när de besöker sjukhus eller vårdcentraler. Vi tror att vi har kommit långt med detta och många av vårdens personal är väldigt bra på det, men det finns alltså många människor som upplever att de blir bemötta på ett dåligt sätt. Det är något vi Kristdemokrater i Halland vill arbeta med att bli ännu bättre på i vårt landsting.

http://www.dn.se/opinion/huvudledare/fem-punkter-for-halsa-1.961200

Comments (0) feb 15 2010

Maria Larsson med folkhälsoproposition till stöd för många

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Idag presenterade folkhälsominister Maria Larsson den proposition som hon nu lämnar till riksdagen. En efterlängtad proposition med många åtgärder för att förbättra folkhälsan i landet. Den innehåller bland annat satsningar på psykisk ohälsa, självmordsprevention och kostvanor. Det blir mycket intressant att se vad vi ute i landsting och kommuner kan göra av den. Det är ju vi här ute som har det största ansvaret och möjligheterna att göra något konkret. Att regeringen nu också visar att de ser detta som en mycket viktig uppgift kan bara underlätta vårt arbete.

Regeringen sattsar nu över 100 miljoner på folkhälsa, det är ett fantastiskt stöd i arbetet som är så brätt. En av de viktigaste delarna i propositionen är det föräldrastödsarbete som finns med. Kommunerna uppmanas att införa stöd för föräldrar inte bara när barnen är små, utan hela tiden de är barn. Tänk att kunna få stöd som tonårsförälder från kommunen. Det tror jag många har saknat och nu ser fram emot.

Tänk vad hon kan vår minister. Ett bra jobb Maria.

Comments (0) mar 12 2008