UPP TILL KAMP MOT FÖRSÄMRINGARNA I FÖRÄLDRAFÖRSÄKRINGEN

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , , ,

Jag blir så trött på dessa som alltid vet bäst, om hur människor ska leva sina liv. Håller man inte med dem så är man gammaldags och har egentligen ingen talan. För det ska vara modernt nu 2015.

 

Fast jag hävdar att tvång och kvotering inte är modernt. Det borde vara modernt i Sverige år 2015 att se till barnens bästa. Jämställdheten ska lösas på andra sätt än att begränsa föräldrars möjlighet att avgöra vem som ska vara hemma med barnen. Regering och riksdag ska inte tala om för familjerna vad som är bäst. Jag tycker vi ska vara stolta över att vi har en så bra föräldraförsäkring och den ska inte försämras med pekpinnar och kvotering. Låt den vara till för barn och föräldrars bästa och inte för det politiskt korrekta etablissemangets skull.

 

Lös jämställdhetsproblemen på arbetsmarknaden med arbetsmarknadens parter, inte genom att göra det fult för en mamma att vilja vara föräldraledig. Fack och arbetsgivare borde sätta sig ner och tala om varför kvinnodominerade branscher ska vara mindre värda i lön än manliga branscher. Men blanda inte in föräldraförsäkringen i det problemet. Då kommer det aldrig att lösas.

 

Så upp till kamp mot försämringar av föräldraförsäkringen. Upp till kamp mot tvång och kvotering. Upp till kamp mot politiker i riksdag och regering som tror sig veta bättre än mammor, pappor och barn, om vad som är bäst för deras familjesituation.

Comments (0) jun 04 2015

Valfrihet eller tvångskvotering med bröstpump?

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Människor måste få bestämma själva över sina liv. Därför är det viktigt att Alliansen och Kristdemokraterna får fortsätta att regera. Efter Ohlys tydliga besked om tvångskvotering av föräldraförsäkringen, borde alla barnfamiljer och alla som tycker att barnen kommer först, dra öronen åt sig. För vad innebär det rödgröna alternativet?

Jo det innebär att föräldrar inte får bestämma hur föräldraledigheten ska fördelas. Ohly och hans allierade ska sitta i Stockholm och tvångsdela de dagar som är till för att våra barn ska få ha sina föräldrar hemma. Alltså blir föräldraledigheten en jämställdhetsfråga och inte en barnfråga. Om någon vill amma sina barn längre än vad de tvångsdelade dagarna räcker till, så ska man enligt Ohly använda en bröstpump. Man får lätt känslan av att Ohly gillar att detaljstyra över våra liv.

Familjer måste få bestämma själva. Politiker ska inte lägga sig i hur familjer väljer att fördela dagarna mellan mamma och pappa. Det är en typisk fråga för människor att själva avgöra. Politiker ska ge förutsättningar för bra val, men de ska inte göra valen åt vanligt folk. Med Kristdemokraternas familjepolitik får familjer goda möjligheter att ge sina barn en trygg och bra uppväxt.

Gör inte föräldraförsäkringen till en jämställdhetsfråga. Det finns andra viktiga beslut för politiker och arbetsgivare att fatta för att öka jämställdheten. Låt barn få vara barn och föräldrar vara föräldrar. Låt familjerna bestämma mer över sin vardag.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/lamna-besked-om-tvangskvoteringen-sahlin_5226599.svd

Comments (0) sep 06 2010

Föräldraförsäkringen ska inte kvoteras

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Det blir mer för politiker att bestämma om i fall de rödgröna vinner valet. DEt lovade Ohly på Vänsterpartiets kongress i helgen. De kommer alltså då att se till att föräldraförsäkringen blir kvoterad. Familjerna kommer inte då att kunna välja själva utan politikerna i en sådan regering tycker att de vet bättre.

Vi kristdemokrater vill flytta mer makt från politiken till hemmen. Det är inte rimligt att alla ska göra likadant och det är inte rimligt att man vet bättre för varje familj bara för att man sitter i riksdag eller regering.

Det måste vara upp till varje familj och varje mamma och pappa att bestämma hur de ska dela på sin föräldraförsäkring så som det passar de bäst. Vi ska inte tvinga föräldrar in i ett uppifrån bestämt mönster. Varje familj är sin egen och de måste få göra sina val.

Lyssna på varför Göran Hägglund säger nej till kvoterad föräldraförsäkring. 

http://www.youtube.com/studiokd#p/u/0/BfUNn7OXO9o

Rösta på Kristdemokraterna och se till att Alliansen får fortsätta att regera i Sverige. Gör det för hela landets och för ditt eget bästa. Rösta för mer makt till människor och inte mer till politiker.

Comments (0) maj 10 2010

Låt familjerna bestämma

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Pappor bildar nätverk för att få riksdagen att ta ännu mer makt från familjerna och lägga den hos politiker. Tvärt emot vad som borde vara allas önskan. Det som kan beslutas av den enskilde ska också få göras på det sättet. Det finns ingen rimlighet i att flytta ännu mer makt till riksdagen.

Det är inte rätt att hindra olikheter, vi ska istället vara positiva till att familjer löser sina vardagsproblem på sina egna sätt. Att tvinga alla till samma lösning är fel. Det kommer att drabba vissa familjer hårt. Men framför allt är det inte så ett land ska styras.

Vi ska inte ha tvingande lagstiftning om föräldraledigheten. Vi ska istället fortsätta att uppmuntra och underlätta för familjer att göra sina val på ett för barnen bra sätt. Det är inte att sätta barnen först att tvångsdela föräldraförsäkringen. Det är snarare att sätta en politisk önskan före det som är det bästa för våra barn. Säg då heldre att det är era politiska ambitioner som ni vill genomföra. Låt det inte låta som något det inte är.

Barnens bästa är att förädrarna ser till just sin familjs behov och agerar ut ifrån det. Vi lever i ett samhälle där vi tillåter att människor får vara och agera på olika sätt, då ska vi inte införa tvångsmetoder för att minska olikheterna som berikar.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=198067

Comments (0) Dec 28 2009

Sossarna vill bestämma över dig

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

För dig som överväger att rösta på sossarna nästa år, kolla in vad de nu beslutar på sin kongress. De vill ta makten från dig och lägga den hos sig. De vill alltså att politiker ska besluta sådant som du själv borde få besluta. Det är inte ett sådant samhälle vi vill ha.

Jag syftar på det de nu diskuterar om föräldraförsäkringen. De vill bestämma att familjerna inte ska få avgöra vem som ska vara hemma med barnen. Deras inställning är att riksdagen är bättre på att veta vad som är bäst för just din och min familj. De vill att hälften av föräldradagarna ska vara mammans och den andra hälften pappas. Men om det nu inte funkar då? Ska en familj då bli av med halva sin föräldraförsäkring? Det är ett bra klipp för staten men det är ett uruselt förslag för de svenska familjerna.

Varför anser de sig vara så mycket bättre? Kan de inte inse att människor är kapabla att fatta egna beslut, att vi inte behöver ha en storebror som heter sosse som ska tala om för oss vad som är bäst för oss?

Men det är bra att de nu visar hur de tänker. Det gör att du inte behöver tveka på var du ska lägga din röst. Vi behöver inte en regering som tar över våra beslut. Vi behöver en regering som ger oss makt att välja själva hur vi ska leva våra liv. En sådan regering innehåller inga sossar, men den är välförsedd med Kristdemokrater.

Vi står alltså inför ett viktigt val för oss medborgare i Sverige. Valet handlar väldigt mycket om frihet och rätt att fatta egna beslut. Det de nu tänker med föräldraförsäkringen är ett fullgott skäl att inte låta dem regera. En familj kan se väldigt olika ut och därför kan deras vilja att avgöra vad som är rätt och vad som är fel, bli ödesdigert för vissa familjer. Ta som exempel en familj där den ena parten inte kan jobba av något visst skäl, ska de då bli utan halva den föräldrapeng de har rätt till. Låt oss föräldrar vara och sluta styra med kvoteringar.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3724699.svd

Comments (0) okt 29 2009