Trygga valfriheten – rösta Kristdemokratiskt

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

För oss alla som tycker det är viktigt att ha valfrihet, att få bestämma hur vi ska leva våra liv, är årets val väldigt viktigt. Det gäller att se till att det parti som lovar att föra mer makt till folket och mindre till politiker får ett stort mandat i riksdagen och regeringen. Rösta därför på Kristdemokraterna den 19 september.

Idag blev det än tydligare att om de rödgröna vinner så kommer regeringen att bestämma hur ni ska fördela tiden med era barn. Enligt beslut på MP´s kongress ska föräldraförsäkringen delas i tre delar. Alltså minskar möjligheten för familjerna att styra sina liv. Samtidigt vill kongressen göra en förbättring, att förlänga föräldraförsäkringen med 5 månader. Blir nog svårt att få med de röda på.

Det är märkligt att Miljöpartiet har ändrat sin familjepolitik så mycket. Tidigare var de för vårdnadsbidraget och nu är de emot. Tidigare såg de till familjernas bästa och inte till vad S vill att de ska tycka. Det kan inte vara lätt att vara en Miljöpartist av den tidigare sorten. Visst är det kul när opinionsmätningarna går upp, men är det värt priset av att sälja sin själ?

http://www.svd.se/nyheter/politik/valet2010/partiledningen-fick-inte-sin-vilja-igenom_4716547.svd

http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.369207-mp-s-partistyrelse-nedrostad

Comments (0) maj 14 2010

Narkotika

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Ännu en stor odling av Cannabis har hittats i Sverige. Det blir tydligen allt mer vanligt att odla knark i vårt land och attityden till att använda cannabis har förändrats. Ungdomar verkar inte se det som något skadligt, en inställning de matas med från olika håll.

Vart har de insatser som gjordes för att påverka synen på knark tagit vägen? Vad gör skolorna för att få de unga att inte börja röka och knarka? Vad gör föräldrar för att påverka sina barn? För det måste till att det finns vuxna som talar om för barnen vad som är farligt och vad som leder till beroende. Vi måste fortsätta att tala om rökningens skador och vi måste fortsätta att låta människor som har levt i beroende berätta för undomarna hur de mådde under sitt missbruk.

Alla vi föräldrar måste vara nära våra barn och vi måste tala med de för att veta vad de gör. Det är inte fel att fråga och att vara tjatig. Det är bättre att bli kallad tjötfarsa än att inte lägga sig i. Vi måste förmedla en rätt attityd till knark till våra barn.

Det är fel att knarka och att odla narkotika. Det är fel att tjäna pengar på att sälja knark till andra. Det är inte fräckt att vara hög, det är korkat.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/allt-vanligare-med-stora-odlingar_4400179.svd

Comments (4) mar 09 2010

Låt familjerna bestämma

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , , ,

Pappor bildar nätverk för att få riksdagen att ta ännu mer makt från familjerna och lägga den hos politiker. Tvärt emot vad som borde vara allas önskan. Det som kan beslutas av den enskilde ska också få göras på det sättet. Det finns ingen rimlighet i att flytta ännu mer makt till riksdagen.

Det är inte rätt att hindra olikheter, vi ska istället vara positiva till att familjer löser sina vardagsproblem på sina egna sätt. Att tvinga alla till samma lösning är fel. Det kommer att drabba vissa familjer hårt. Men framför allt är det inte så ett land ska styras.

Vi ska inte ha tvingande lagstiftning om föräldraledigheten. Vi ska istället fortsätta att uppmuntra och underlätta för familjer att göra sina val på ett för barnen bra sätt. Det är inte att sätta barnen först att tvångsdela föräldraförsäkringen. Det är snarare att sätta en politisk önskan före det som är det bästa för våra barn. Säg då heldre att det är era politiska ambitioner som ni vill genomföra. Låt det inte låta som något det inte är.

Barnens bästa är att förädrarna ser till just sin familjs behov och agerar ut ifrån det. Vi lever i ett samhälle där vi tillåter att människor får vara och agera på olika sätt, då ska vi inte införa tvångsmetoder för att minska olikheterna som berikar.

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=198067

Comments (0) Dec 28 2009

Lucia och alkoholen

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Visst är våra traditioner svåra att förstå ibland. I alla fall hur vi firar dem. I synnerhet tycker jag det när det gäller Lucia. Vi hyllar ett helgon som har gjort stora insatser för människor i sin tid. Det firar många genom att supa skallen av sig. Många unga som tror att Lucianatten ska supas bort. Varför är det så?

Har ni föräldrar koll på var era barn och ungdomar är ikväll och vad de gör? Det tycker jag ni ska kolla upp. Det är vi föräldrar som lär våra barn hur de ska vara och vad de ska göra. De gör kanske inte alltid det vi säger till dem, men vi kan vara säkra på att de gör som vi.

Vem skaffar all alkohol till dem? Det är självklart någoln vuxen som är inblandad i det. Det är så galet att köpa ut sprit till sina minderåriga barn. Gör inte det. Det visar sig i alla undersökningar som görs att de barn och tonåringar som blir bjudna på alkohol av sina föräldrar, är de som dricker mest. Alltså, bjud inte på alkohol hemma.

Ni som har ungdomar som är ute i natt, gå ut och gå i er stad eller by. Gjå ut och visa er för dem. Visa att ni bryr er om vad som händer. Visa att ni älskar dem och att ni vill att det ska gå bra för dem. Låt inte den fylla de kan komma att hamna i förstöra mer än den behöver. Ta hand om era flickor så att dem inte drabbas av övergrepp för att de är berusade och inte kan säga nej eller försvara sig.

Ta det föräldraansvar ni har för era barn.

Comments (0) Dec 12 2009

En underbar berättelse

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Det finns idag en underbar berättelse att läsa i Dagen. Den handlar om ett par som valde att föda sitt barn trots att de fick reda på att han hade Downs. Det är så roligt att få höra sådana här exempel på aktiva val. Det ger en positiv bild av människors olikheter och att det är berikande och inte negativt.

Dessa berättelser behövs, som en motvikt till den ensidiga och tråkiga bild som annars får gälla. Barn med Downs är glada barn som samhället behöver. De ska inte förvägras att få leva.

Det finns ett exempel på motsatsen, alltså det negativa sätt att se på detta, i en artikel i Hallands Nyheter. Där man formulerar rubriken som att det är föräldrar som vägras Kub-test. Man borde istället se det som att när Kub-testet används, så förvägras livet för många barn.

Läs själva och se vad jag menar.

Dagens artikel http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=194024

Hallands nyheters artikel http://hn.se/nyheter/halland/1.647551

Comments (0) Nov 20 2009

Kandidatutbildning

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Igår hade vi vår första kandidatutbildning för våra kandidater i Kungsbacka. Det var roligt att vi var så många och framför allt var det riktigt bra talare. Bengt Germundsson från Markaryd och Tommy Bernevång från Jönköping.

De båda gav oss mycket att tänka på och de inspirerade till ett stort engagemang i den valrörelse vi är på väg in i eller som egentligen redan har börjat. Det är bara tio månader kvar till valdagen. Det blir ett år med hårt arbete för oss som vill stå högt på listorna. Men det är också ett roligt arbete. Det handlar ju om att försöka få så många som möjligt att tycka att Kristdemokraterna är det bästa alternativet.

För det är just så det är. Kristdemokraterna är ett parti med en politik för verklighetens folk, alltså vanliga människor som är nöjda med ett vanligt liv, men som inte vill att politiker i Stockholm ska bestämma sådant som vi själva kan lika bra eller bättre.

Det finns till exempel ingen anledning att någon annan ska bestämma vem som ska vara föräldraledig. Det politiker ska göra är att se till att arbetsgivare och samhälle accepterar familjernas val. Det ska inte finnas hinder för en pappa att vara hemma och det ska inte finnas hinder för en mamma. Ingen ska behöva känna att man gör fel. Tvång är aldrig bra. Ingen ska se ner på en familjs val, de vet bäst själva hur deras liv ska vara.

En fråga som jag har försökt hitta svaret på är. Hur blir det för ensamstående föräldrar med sossarnas politik? Om föräldrapenningen ska delas lika mellan mamma och pappa, hur blir det då om pappa inte är närvarande?

Comments (1) Nov 15 2009

Förskolan och föräldrarna

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Jag blir ibland förvånad över hur föräldrar tänker om sina barn. Nu läste jag en insändare i Hallands Nyheter där en förälder funderar över avgifterna. Det är väl rätt att fundera över om de är rättvisa. Så långt håller jag med. Det finns anledning att tycka att man kan betala olika för olika antal timmar.

Sedan blir jag som sagt förvånad. Vems är ansvaret över hur länge ett barn är på förskolan? Jag tycker att det är föräldrarnas ansvar. Visst ska det vara god kvallitet på kommunens verksamhet, men det är ju föräldrarna som väljer att låta barnen vara där orimligt länge. Det kanske skulle vara på sin plats att gå ner lite i arbetstid och låta barnen få komma hem i en rimligare tid. Det går faktiskt att dra ner på sina utgifter och leva på en lite lägre nivå. Det skulle göra att barnen får bättre kvalitet på sin dag. Det måste vara vi som föräldrar som har detta ansvar.  Vi kan aldrig lägga det på någon annan.

Comments (0) okt 01 2009

Alkohol och droger

Posted: under Allmänt.
Tags: , , , ,

Vi behandlade för en tid sedan ett förslag om rökförbud för anstälda i landstinget. Nu är samma förslag lagt i kommunen. Man kan ha olika åsikt om detta är rätt eller fel, men jag börjar fundera på hur vi tänker när det handlar om förbud av detta slaget.

Det är som att det går bra att tala om rökning, för det är inte tabu att förbjuda. Och jag tycker att rökning inte ska vara tillåtet där det stör oss som inte röker. Men vi talar aldrig om att förbjuda alkohol. Det ska vi kunna handla billigt i andra länder och föra in hur mycket som helst.

Bara under de senaste veckorna har det intreffat flera fall av misshandel och även flera mord i Sverige som är alkoholrelaterade. När ska vi börja tala om förbud att dricka alkohol? Jag kan inte påminna mig att jag har hört att ett mord är tobaksrelaterat. Men det får man ju inte säga. Man måste ju få dricka om man vill.

Ja det är klart att man ska kunna få, men jag skulle önska en mer nyanserad debatt. Hur mycket kostar alkoholen samhället varje år? Jag har ingen aning, men det är åtskilliga miljoner. Detta tycker jag borde diskuteras mycket mer. Ska det allmänna stå för alla dessa kostnader utan att vi ställer högre krav? Trafikolyckor, våld, splittrade familjer och där med barn som far illa. Det finns mycket som alkohol och droger för med sig. Mycket elende som drabbar många oskyldiga.

Jag tycker inte att vi ska förbjuda alkohol, men jag tycker att vi borde göra mycket mer för att förhindra missbruk. Fram för allt tycker jag att vi borde arbeta mycket mer med att förhindra att tonåringar dricker alkohol och använder droger. Det krävs ett stort ökat engagemang från föräldrar och förändrade attityder.

Nu är det skolavslutning inför sommaren. Köp inte ut åt era barn och ha koll så att de inte får det från något annat håll. Var närvarande och bry er om, ta reda på vad de gör och var de är. Det är viktigt och även om de inte gillar det, så är det rätt. Men hur ska de kunna veta vad som är rätt om inte vi föräldrar visar dem. För de gör som vi gör, inte som vi säger.

Comments (0) jun 08 2009

Utsatta barn

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Hur fungerar omsorgen om utsatta barn i Sverige. Nu har det åter uppdagats att en flicka har behandlats illa i det hem hon skulle fått det bättre i. Igår kunde vi läsa om fosterbarn som hängdes upp i säckar i fosterhemmet. Varför är det så här?

Om ett barn mår dåligt eller behandlas illa och måste flyttas från sina föräldrar och sitt hem, då måste det finnas garantier att dessa barn inte ska behandlas lika illa på det nya stället. Vad är det annars för bild vi ger dessa utsatta barn av samhället? Barn måste kunna få känna att samhället står på deras sida. De ska inte först ryckas upp ur det som borde vara deras trygga plats på jorden och hamna i något som är värre en det de måste lämna. Barn har rätt till trygghet. Detta måste Sverige klara av att ge dem. Vi har lovat att vi ska jobba efter FNs barnkonvention, det kan man inte säga att vi gör när sådant här händer gång på gång.

Politiker både i riksdagen och kommunerna måste tänka till här. Det finns brister som måste rättas till. Kanske kan det förslag om ett utökat föräldrastöd som kristdemokraten Inger Davidsson har utrett vara ett led i detta. För föräldrar behöver få stöd i att vara just föräldrar. Om vi på alla nivåer i samhället kan ha ett bättre samarbete är nog mycket vunnet. Föräldrars betydelse för sina barn är något som måste uppvärderas. Många verkar tro att de inte spelar någon roll, men det är så fel. För alla barn mår självklart bäst om relationen till föräldrarna fungerar så att de kan vara en familj. Att ge stöd till föräldrar så att antalet barn som måste lämna sina hem minimeras, måste vara en vinst för alla.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2850637.svd http://www.barometern.se/nyheter/monsteras/13-aring-pa-behandlingshem-tog-sitt-liv-(1311079).gm

Comments (0) maj 07 2009

Kränkande filmer

Posted: under Allmänt.
Tags: , ,

Nu kan man åter läsa om kränkande filmer på nätet. Flickor blir illa behandlade av andra ungdomar genom att filmer med kränkande innehåll läggs ut på You Tube. Varför ska det alltid finnas människor som vill skada andra? Nätet är en så användbar och bra sak, ändå blir det så dåligt.

Det är för mig självklart att det ska gå att ta bort innehåll på nätet som kränker andra. Men i detta fallet verkar det som att flickorna inte har något skydd. Sexuella kränkningar kan ske utan att det går att göra något åt. Här behövs åklagare som vågar säga ifrån. Rättsväsendet måste fungera som ett skydd för människoverdet och inte för de som kränker det.

Tyvärr måste ni tjejer vara försiktiga med vad ni lägger ut på nätet och det är viktigt att föräldrar försöker hjälpa till att ha koll. Men ännu viktigare är att föräldrar har koll på att deras barn inte kränker varandra. Det går inte att komma ifrån att föräldrar har ett mycket stort ansvar. Våga vara förälder och våga sätta gränser och säga nej. Man måste prata med sina barn och ha koll på vad de gör. För även om man har tillgång till bilder och filmer på andra genom nätet, så har man inte rätt att förnedra någon annan.

http://gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=762&a=478860 http://hn.se/nyheter/falkenberg/1.397151

Comments (0) feb 25 2009