Förintelsen

Posted: under Allmänt.
Tags: ,

Det låter lite märkligt att man väljer att ställa in en minnesgudstjänst och ett fackeltåg på grund av vad som hänt i Gaza. Att minnas ofren från förintelsen får aldrig upphöra. Och det är inte rätt att koppla samman det med ett krig där båda parter har sin skuld. När man ser bilderna och hör rapporterna om Gaza blir man upprörd och det med rätta. Men det får ändå inte jämställas med förintelsen. Nu är det nog inte så man tänker i Luleå, men jag menar att de borde hålla sin minnesstund.

Vi får aldrig glömma vad som hände i koncentrationslägren. Det är viktigt att det undervisas om förintelsen i skolorna och det är viktigt att vi talar om det med våra barn. De som var med och mins håller på att bli gamla, men det får inte leda till att vi glömmer. Därför är det bra att många skolor lägger pengar på att åka och se lägren i värkligheten. Det ger mer än att bara läsa om det i böcker. Känslan att gå på fånggården där människor sköts och plågades är verkligen en hämsk upplevelse och man blir väldigt illa berörd över de grymheter som begicks. Det är nyttigt att uppleva och det är viktigt att minnas.

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=162173

Comments (1) jan 23 2009

Kunskap om förintelsen

Posted: under Allmänt.
Tags: , , ,

Svenska lärares kunskaper om förintelsen är undermåliga, hävdar en utredning från Forum för levande historia. Om det stämmer är det mycket olyckligt. I synnerhet i den tid vi lever i. När främlingsfientliga partier får större stöd och när det finns de som hävdar att förintelsen aldrig har ägt rum.

Det är otroligt viktigt att svenska elever får en rättvisande undervisning om detta grymma som hände för 70 år sedan i Europa. Det är viktigt för att öka förståelsen för etiska konflikter som trots att vi borde ha lärt oss av historien fortfarande sker. Fortfarande idag tycker människor sig ha rätten att sätta sig över och till och med förklara andra grupper för icke önskvärda i världen. Det skulle nästan vara obligatoriskt för alla klasser att åka studiebesök till ett av de läger som finns bevarade. Ett sådant läger där dessa omänskliga handlingar ägde rum. Det finns nog ingen som kan åka där ifrån oberörd av den skräck som vilar över lägren.

Efter en sådan undersökning som nu presenterats, borde kommuner och andra beslutsfattare om skolan utreda om resultatet stämmer. Det går kanske inte att bara förlita sig en rapport och en människas dementi.

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=156786

Comments (1) aug 21 2008